DiscoverADHD -پادکست فارسی پرش فکری
ADHD -پادکست فارسی پرش فکری

ADHD -پادکست فارسی پرش فکری

Author: Amirsam Kalhor

Subscribed: 52Played: 969
Share

Description

من یک مقدار ادم ساکتیم... اما وقتی شروع میکنم به حرف زدن پرش فکری عنصر اصلی حرفامه...از این شاخه به اون شاخه
اینجا تنهایی یا با مهمانم راجع به همه چی حرف میزنیم
سینما. هنر. موسیقی.عشق.زندگی.اندوه.علم و تخیل. جامعه و خلاصه همه چی...
25 Episodes
Reverse
همیشه این بوده که وقتی بر مغز می کوفتند، مرد میمرد و بسولی حالا با بیست زخم کاری بر فرق سر، از جا برمی خیزند و ما را تار و مار میکنند.هنوز اینجا بوی خون می دهدهمه عطر های عربستان هم به این دست کوچک بوی دیگری نخواهد داد...در قسمت بیستم از پادکست پرش فکری سری میزنم به سریال زخم کاری و بصورت اساسی بررسیش میکنم و از قشنگیاش میگیمدر ضمن این قسمت شدیدا اسپویل داره دوستانرعایت کنیدهمین گفتم که در جریان باشیدبهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنیدو اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتربه نشونی های زیر هم دنبال کنید(در ضمن اهنگای قسمتاروهم تو کانال تلگرام میذاریم)https://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
بیخودم و مست و پراکنده مغزور نه نکو گویم افسانه رابا همه بشنو که بباید شنودقصه شیرین غریبانه رادر این قسمت به مباحث مختلفی سرمیزنیم و با مهمونمون در باب مسائل مختلف صحبت میکنیم و دور هم هستیمدر ضمن پکیفیت صدا رو که این قسمت در فضای باز بخاطر شرایط کرونا ضبط شده، به بزرگی خودتون ببخشیدهمین، گفتم که در جریان باشیدبهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنیدو اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتربه نشونی های زیر هم دنبال کنید(در ضمن اهنگای قسمتاروهم تو کانال تلگرام میذاریم)https://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
از برت دامن کشان، رفتم ای دی بی کوپراز من آزرده دل، کی دگر بینی نشانرفتم که رفتم رفتم که رفتم.دی بی جان رفتم که رفتمدر این قسمت به یکی دیگه از پرونده های حل نشده تاریخ سر میزنیم و با دید متفاوت به این مقوله جذاب میپردازیمهمین گفتم که در جریان باشیدبهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنیدو اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتربه نشونی های زیر هم دنبال کنید(در ضمن اهنگای قسمتاروهم تو کانال تلگرام میذاریم)https://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
دومین مینی اپیزود پادکست پرش فکری
دنیا شبیه سینماس از وقتی چشم وا میکنیرو به یه پرده ی سفید فقط تماشا می کنیمیان و میرن آدما نقش اونا عوض میشهیه روز تماشاچین و یه روز دیگه هنرپیشهدر این قسمت از پادکست پرش فکری سری میزنیم به فیلمای مورد علاقه من و یه تفصحی توی اوصافش میکنیم باهمهمین...گفتم که در جریان باشیدلیست فیلمایی که معرفی شد:1-Her2-Fantastic Mr.Fox3-Grand Budapest Hotel4-Star Wars5-Annie Hall6-Taxi Driver7-Forrest Gump8-The Godfather8(1/2)-The Truman Show9-Mother!(Manchester by The Sea-The Hunt-Midnight in Paris-The Departed-The King of Comedy-12 Angry Man-City Lights)10-What We Do in Shadowsبهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنیدو اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتربه نشونی های زیر هم دنبال کنید(در ضمن اهنگای قسمتاروهم تو کانال تلگرام میذاریم)https://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
دردمیدی و آفریدی باز توشکل دیگر این جهان تنگ رادر هوای چشم چون مریخ اوساز ده ای زهره باز آن چنگ رااولین ایونت پرش فکری از اینجا شروع میشهتوی این ایونت 5 قسمتی به کتاب «پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ» اثر استیون هاکینگ میپردازیم و سعی میکنیم در مورد سوال های بزرگی که در ذهنمون ایجاد شده جواب پیدا کنیمپرسش سوم: آیا می توان آینده رو پیشبینی کرد ؟خلاصه گفتم که در جریان باشیدبهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنیدو اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتربه نشونی های زیر هم دنبال کنید(در ضمن اهنگای قسمتاروهم تو کانال تلگرام میذاریم)https://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
دردمیدی و آفریدی باز توشکل دیگر این جهان تنگ رادر هوای چشم چون مریخ اوساز ده ای زهره باز آن چنگ رااولین ایونت پرش فکری از اینجا شروع میشهتوی این ایونت 5 قسمتی به کتاب «پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ» اثر استیون هاکینگ میپردازیم و سعی میکنیم در مورد سوال های بزرگی که در ذهنمون ایجاد شده جواب پیدا کنیمپرسش سوم: آیا در جهان زندگی هوشمند دیگری وجود دارد ؟در ضمن پارت دوم این اپیزود سه همین هفته منتشر میشه پس منتظر باشیدبهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنیدو اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتربه نشونی های زیر هم دنبال کنید(در ضمن اهنگای قسمتاروهم تو کانال تلگرام میذاریم)https://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
زودیاک زودیاک مرگ به نیرنگ توخون جوانان ما میچکد از چنگ تودر این قسمت از پادکست پرش فکری سری میزنیم به یکی از مرموز ترین و اسرار امیز ترین پرونده های تاریخپرونده ی زودیاک قاتلراستی این قسمت ممکنه خیلی مناسب بچه ها نباشه همونطور که از مضمونش پیداستهمین...گفتم که در جریان باشیدبهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنیدو اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتربه نشونی های زیر هم دنبال کنید(در ضمن اهنگای قسمتاروهم تو کانال تلگرام میذاریم)https://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
این چرخ فلک که ما در او حیرانیمفانوس خیال از او مثالی دانیمخورشید چراغ دان و عالم فانوسما چون صوریم کاندر او حیرانیماولین ایونت پرش فکری از اینجا شروع میشهتوی این ایونت 5 قسمتی به کتاب «پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ» اثر استیون هاکینگ میپردازیم و سعی میکنیم در مورد سوال های بزرگی که در ذهنمون ایجاد شده جواب پیدا کنیمپرسش اول: آیا خدا وجود دارد ؟در ضمن پارت دوم این اپیزود سه شنبه همین هفته منتشر میشه پس منتظر باشیدبهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنیدو اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتربه نشونی های زیر هم دنبال کنید(در ضمن اهنگای قسمتاروهم تو کانال تلگرام میذاریم)https://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
این چرخ فلک که ما در او حیرانیمفانوس خیال از او مثالی دانیمخورشید چراغ دان و عالم فانوسما چون صوریم کاندر او حیرانیماولین ایونت پرش فکری از اینجا شروع میشهتوی این ایونت 5 قسمتی به کتاب «پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ» اثر استیون هاکینگ میپردازیم و سعی میکنیم در مورد سوال های بزرگی که در ذهنمون ایجاد شده جواب پیدا کنیمپرسش اول: آیا خدا وجود دارد ؟در ضمن پارت دوم این اپیزود سه شنبه همین هفته منتشر میشه پس منتظر باشیدبهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنیدو اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتربه نشونی های زیر هم دنبال کنید(در ضمن اهنگای قسمتاروهم تو کانال تلگرام میذاریم)https://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
دوباره به من دروغ بگوبگو که رویاهایت میان مرگ و من پرسه نمی‌زندتن‌ات را چند بار خلاصه کرده‌ای میان تن آب و طناب؟چند بار مرد شده‌ای به مرگ فکر کرده‌ایچند بار به من به پیراهن‌ام که نباشددروغ بگو قهرمان مگر یک مردچقدر می‌تواند راست بگوید؟در این قسمت به این میپردازیم که چطور یهو کل سینما شد قهرمان و سوپرهیرو و مارول و دی سیهمین: گفتم که در جریان باشیدبهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنیدو اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتربه نشونی های زیر هم دنبال کنید(در ضمن اهنگای قسمتاروهم تو کانال تلگرام میذاریم)https://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
اولین مینی اپیزود پرش فکری در موازات قسمت های اصلی...
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچدر قسمت دوازدهم پادکست خودمونی میشینیم صحبت میکنیم و هی پرش فکری میزنم و در مجموع هیچی به هیچیهمین، گفتم که در جریان باشید بهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنیدو اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتربه نشونی های زیر هم دنبال کنید(در ضمن اهنگای قسمتاروهم تو کانال تلگرام میذاریم)https://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
من آن شب سیاهم کز ماه خشم کردممن آن گدای عورم کز شاه خشم کردماز لطفم آن یگانه می خواند سوی خانهکردم یکی بهانه وز راه خشم کردمدر این قسمت راجع به خشم گفتگو میکنیم و حسابی مورد بررسی قرارش میدیم کمی هم راجع به استاد شجریان صحبت میکنیم که چرا انقدر دوسش داریمدر ضمن این قسمت مهمون داریم که مکالممون تلفنی بود پس تفاوت صدا رو صبوری کنید لطفاهمین...گفتم که در جریان باشیدبهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنیدو اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتربه نشونی های زیر هم دنبال کنید(در ضمن اهنگای قسمتاروهم تو کانال تلگرام میذاریم)https://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
یک لحظه تسلا می کشییک دم به ادیسون می کشیپیش <<چراغم>> می کشیتا وا شود چشمان مندر این قسمت به یک واقعه تاریخی میپردازیمیک دعوای تاریخی : تسلا علیه ادیسونراجع به یه فیل بختبرگشته ای هم حرف میزنیم و براش احساس تاسف میکنیمو در اخر به این نتیجه میرسیم که سیاه چیه سفید کیه خاکستری چند ؟همین...گفتم که در جریان باشیدبهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنیدو اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتربه نشونی های زیر هم دنبال کنید(در ضمن اهنگای قسمتاروهم تو کانال تلگرام میذاریم)https://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
گاهي كمي حسين،امابسيار منزوي هستمديوانه بازي ام كم نيستآقاي منزوي ! من هم"در خود خروش ها دارم"تنهايي ام فراوان استدر این قسمت نگاهی بسیار گسترده میکنیم به اشعار حسین صفا، بسیار گسترده...هدف چیست ؟ هدف شناخت شاعر از طریق شعر های اوستگفتم که در جریان باشید...بهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنید و اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتر به نشونی های زیر هم دنبال کنیدhttps://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
بمیرید! بمیرید! در این عشق، بمیرید… در این عشق چو مُردید؛ همه روح پذیریدبمیرید! بمیرید! وزین مرگ، مترسید…در این قسمت از کتاب مرگ در میزند اثر وودی الن دو داستان را روایت میکنیم و در مورد مقوله مرگ صحبت میکنیم در ضمن این قسمت خیلی مناسب بچه ها نیستنگفتید نگفتم، گفتم که در جریان باشیدبهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنید و اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتر به نشونی های زیر هم دنبال کنیدhttps://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
و به زشت افتادم از دست خردهمه عاصی گشته چه مقبول و چه ردای خاکم بر سر از این خاک هنرهمه نرها ماده و زن‌ها همه نرواویلا از این ترس کم‌ناشدنیواویلا از این احساس سقوط وطنیتو این قسمت در مورد هنر و ابتذال صحبت میکنیم، مهمون هم داریم: گفتگو بالا گرفت و گل کرد نتیجتا حاصل شد دو اپیزودکه این هم اپیزود دومگفتم که در جریان باشید...بهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنید و اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتر به نشونی های زیر هم دنبال کنیدhttps://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
و به زشت افتادم از دست خردهمه عاصی گشته چه مقبول و چه ردای خاکم بر سر از این خاک هنرهمه نرها ماده و زن‌ها همه نرواویلا از این ترس کم‌ناشدنیواویلا از این احساس سقوط وطنیتو این قسمت در مورد هنر و ابتذال صحبت میکنیم، مهمون هم داریم: گفتگو بالا گرفت و گل کرد نتیجتا حاصل شد دو اپیزوداپیزود اول این هفته و اپیزود بعد هفته ی بعدگفتم که در جریان باشید...بهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنید و اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتر به نشونی های زیر هم دنبال کنیدhttps://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
داغ ترانه تو دلم ، شوق رسیدن تو تنمتو حجم سرد این قفس ، منتظر پر زدنممن از تبار غربتم ، از آرزو های محالقصه ما تموم شده ، با سه علامت سوالدر قسمت ششم پرش فکری سه سوال مطرح میکنیم و کمی در مورد هرکدومش کمی بجث میکنیم چقدر بدون واستگی هامون دووم میاریمقورباغه: خوب یا بد ؟از هنرمند و سلبریتی باید حمایت کورکورانه بکنیم ؟ممنون میشم اگر نظرات خودتونو در مورد سوالات مطرح شده به گوشم برسونیدگفتم که در جریان باشید...بهترین راه حمایت از ما اینکه ما را به دوستانتون معرفی کنید و اینو براشون بفرستید در ضمن میتونید مارو در تلگرام و توییتر به نشونی های زیر هم دنبال کنیدhttps://t.me/pareshefekrihttps://twitter.com/pareshefekri
loading
Comments (13)

Hannane Khosravi

انگار تو یه سالن خالیِ تئاتر ضبط کردین...

Sep 11th
Reply (1)

Rajabi10

ایییول خیلی خوب بود. به حال و هوای دیگه داشت مخصوصا وقتی اول شخص داستان رو بیان میکردی. آهنگای پس‌زمینه خیلی خوب بود👌🏼

Aug 22nd
Reply

Hannane Khosravi

چقدر خوب بود این❤

Aug 12th
Reply

Ali_SW

nemidonam vase ADHD e ya chi vali koli hal kardm dameton garm

Jul 19th
Reply

Hooman Mehrabi

آخ که چقدر من این قسمت رو دوس دارم ؛ مرسی سم .

Jul 16th
Reply

Hooman Mehrabi

MISCELLANEOUS AGENDAS ? AWESOME ADHD PODCAST HAS BEEN SO GOOOOD

Jul 16th
Reply

Rajabi10

خییلیی خوب بود. دمت گرم. از این نوع پادکست ها بیشتر درست کن

Jul 4th
Reply

Afaagh Nazari

روندی که پیش گرفتید و این همه تنوع اپیزود واقعا جذابه... امیدوارم همیشه همینقدر با کیفیت و خلاق بمونید

Jun 28th
Reply

Houmayoon Ashrafi

بهترینید

Jun 28th
Reply

afroz_mahmodi

👍👍👍عالی بود، ممنون از شما

May 18th
Reply

Hannane Khosravi

ما به زندگی کردن بدون وابستگیامونم وابسته میشیم...

Apr 3rd
Reply

Hooman Mehrabi

چاکس همه پرش فکری ها 😍🤘🏼

Mar 7th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store