DiscoverArbeids(retts)lunsj
Arbeids(retts)lunsj
Claim Ownership

Arbeids(retts)lunsj

Author: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Subscribed: 18Played: 80
Share

Description

Advokater fra Simonsen Vogt Wiigs arbeidsrettsavdeling med gjester tar i denne podcasten opp temaer som er aktuelle for mange arbeidsgivere, og gir praktiske råd som ledere kan ta med seg videre. Vi viser ingen slider, så få podcasten på øret og kom deg ut i dagslyset mens du fyller på med kompetansehevende stoff og får litt mosjon samtidig!

35 Episodes
Reverse
I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj tar Lill og hennes kollega Anders Thue en nærmere titt på det kompliserte grensesnittet mellom arbeidsrett og konkurranserett. De diskuterer de juridiske risikoene arbeidsgivere kan møte dersom de bryter konkurranselovgivningen.Hva betyr konkurranselovgivningen for arbeidsgivere?Potensielle konsekvenser, inkludert fengselsstraff, ved brudd på loven.Hvordan arbeidsgivere kan sikre at de er i samsvar med både arbeidsrett og konkurranserett.Dette er en vik...
I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj dykker Lill Egeland dypt inn i den nye pensjonsreformen og dens konsekvenser for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Med ekspert Kristian Jacobsen fra Tredjepart som gjest, går vi gjennom de siste endringene i pensjonssystemet, fra aldersgrenser til sliterordninger.Pensjonsalderen øker gradvis, avhengig av fødselsår, som en konsekvens av økt levealder.Introduksjon av nye regler for tidlig pensjon, uføretrygdens overgang til alderspensjon, og endringer ...
I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj diskuterer Lill Egeland og Ingrid Mjøsund temaet sluttavtaleklausuler i ansettelseskontrakter. Er det mulig å avtale i ansettelseskontrakten at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker uten grunn mot å betale etterlønn? Hvem er det i så fall man kan inngå en slik avtale med? Og hva er konsekvensene hvis du har inngått en slik avtale med noen du egentlig ikke kunne avtale dette med? Både juss og praksis diskuteres, og du får høre hva domstolene har ment om t...
Arbeidsmiljøsakene topper fortsatt listen over hva det varsles om i Norge. Problemene som følger med når arbeidsgivere undersøker disse sakene er også velkjente – det er ikke uvanlig at virksomheten sitter igjen med enda større problemer når undersøkelsen er gjennomført. I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj argumenterer advokat Lill Egeland for en ny og bedre tilnærming til denne typen varslinger. Målet er at bidra til at arbeidsgivere håndterer disse sakene på en måte som reduserer belast...
I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj har advokat Lill Egeland besøk av den svenske advokaten Emelie Svensäter Jerntorp fra advokatfirmaet Vinge. De tar for seg noen utvalgte temaer og diskuterer likheter og ulikheter mellom norsk og svensk arbeidsrett. Du får også høre hva som står på toppen av to do-lista for svenske arbeidsgivere for tiden.Som alltid er episoden godt egnet for å ta med seg ut på tur.
Når er hyppig eller høyt sykefravær oppsigelsesgrunn? Dette er temaet for denne episoden av Arbeids(retts)lunsj. Med seg i studio har Lill Egeland advokat Nicolay Skarning, partner i SVW og forfatter av boka «Sykefravær». Sammen ser de på hvordan virksomheten må følge opp sykmeldte og når virksomheten kan gå til oppsigelse. Hvilke praktiske grep bør tas underveis og hvordan skal man samarbeide med NAV.Som alltid er episoden godt egnet for å ta med seg ut på tur.
I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj dykker vi inn i temaet tariffavtaler. Nicolay Skarning og Lill Egeland ser på hvordan tariffavtaler spiller en sentral rolle i norsk arbeidsliv. Hovedpunkter i episoden:Fordeler og ulemper: Tariffavtaler byr på flere fordeler som fredsplikt, koordinering av lønnsdannelse, og et samarbeid med de ansatte. Men de stiller også noen begrensninger for arbeidsgiverens styringsrett og fører til kostnader til AFP og andre kollektive ordninger.Inngåelse og oppsig...
I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj dykker vi inn temaet arbeidsulykker, som er et sensitivt og viktig tema. Med oss i studio har vi Håkon Knudsen og Kristoffer Steen fra SVW i Trondheim. Vi snakker om reglene som gjelder og diskuterer praktiske viktige spørsmål, som f eks hva en arbeidsgiver må gjøre når ulykken inntreffer. Vi gir konkrete råd om rapportering og kommunikasjon – både internt i organisasjonen og eksternt. Vi gir tips om hvordan arbeidsgiver skal opptre overfor ...
I de senere år har en ny kategori saker nådd domstolene: Tvister der arbeidsgiver har engasjert advokater til å utføre faktaundersøkelse i varslingssaker hvor det påstås trakassering og dårlig arbeidsmiljø. I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj går advokat Lill Egeland gjennom noen utvalgte saker og ser nærmere på hvilken vekt domstolene legger på slike undersøkelser. Stikkord: Domstolene er ikke alltid like imponert. Som alltid er podkasten godt egnet for å ta med seg på tur.
I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj diskuterer Catriona Elisabeth McIntyre og Lill Egeland et veldig praktisk tema: de nye reglene for nedbemanning i konsernforhold.Catriona og Lill går kjapt gjennom de vedtatte endringene i arbeidsmiljøloven og gir praktiske tips til hvordan virksomheter bør innrette seg etter lovendringene, og hvilket handlingsrom arbeidsgivere har i en nedbemanningssituasjon.
Tenk deg at du som arbeidsgiver har landet en sluttavtale i en vanskelig sak etter mange timers forhandlinger i et møte. Noen uker kommer stevningen fra samme arbeidstaker. Han hevder at avtalen ikke gjelder og at han reelt sett ble sagt opp fra jobben sin. Dette var situasjonen i en lagmannsrettsavgjørelse fra 2022. I denne podcastepisoden går vi gjennom dommen for å se om det er noe læring å hente til neste gang en sluttavtale skal inngås.
I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj diskuterer Nicolay Skarning og Lill Egeland et veldig praktisk tema: Hvordan unngår arbeidsgiver dyre personalkonflikter? Skarning og Egeland ser nærmere på hvordan arbeidsgiver bør gå frem for å hjelpe den ansatte til å komme på rett spor og hva som skal til for å si opp dersom den ansatte ikke forbedrer seg. Typetilfellene "den vanskelige ansatte", "mangelfull/dårlig jobbutførelse", "skoft" og "den uærlige/uetiske medarbeideren" diskuteres og bel...
I denne episoden av Arbeidsretts(lunsj) gir vi en oversikt over de nye reglene om innleie av arbeidskraft. Hva er det som endrer seg, hva forblir det samme og hvilken mulighet vil selskaper fremover ha til å knytte til seg annet enn faste ansatte?
Dette og flere andre praktiske spørsmål får du svar på i denne episoden av Arbeids(retts)lunsj. Lill Egeland og gjest i studio, advokat Øyvind Vidhammer loser deg gjennom hva yrkesskadeforsikring er, hva du som arbeidsgiver skal gjøre hvis en ansatt skader seg på jobb og hva som egentlig gjelder når ansatte skader seg på hjemmekontor eller hyttekontor.
I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj får du en lettbent, kort og overordnet innføring i noe av det historiske bakteppet for det arbeidsrettslige landskapet vi har i Norge i dag. Du får høre om vansirede fyrstikkarbeidere og en arbeidskonflikt hvor militærpolitiet grep inn med makt.Ta med deg podcasten, kom deg ut på tur og lær deg et lite stykke sentral Norgeshistorie på under 15 minutter.
I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj tar vi for oss en ikke uvanlig situasjon: En leder følger opp en ansatt på prestasjoner eller adferd. Den ansatte synes dette er svært ubehagelig og hevder at leder trakasserer. Hvor går egentlig grensen for trakassering fra et juridisk perspektiv?
I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj tar vi for oss den nye Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022. Hva betyr den for deg som arbeidsgiver, og hvilke forberedelser bør du gjøre? Malin Tønseth er gjest i studioet. Som alltid er podcasten godt egnet for å ta med seg på tur.
I denne episoden av Arbeidsretts(lunsj) har vi igjen fått besøk av pensjonsekspert Kristian Jacobsen fra Tredjepart.Har du lyst til å få en lett og ledig gjennomgang av pensjonsreglene i privat sektor bør du ta med deg episoden på øret og gå en tur. Kanskje kan du til og med bli inspirert til å begynne å spare?
I denne episoden av Arbeidsretts(lunsj) snakker vi med pensjonsekspert Kristian Jacobsen fra Tredjepart om avtalefestet pensjon (AFP).Du får for eksempel tips om hvordan du kan sikre at arbeidstaker ikke mister AFPen ved en sluttavtale.Som vanlig er podcasten godt egnet til å ta med på tur – på ski eller til fots.
Selv om de offisielle anbefalingene er at vi bør gå på julebord så vil nok mange oppleve skuffelsen over en beskjed om avlyst julebord i dagene fremover.Julebord er heldigvis for de fleste en positiv opplevelse som bidrar til økt trivsel på arbeidsplassen, men som arbeidsrettsadvokater ser vi imidlertid at det hvert år på denne tiden kommer inn saker med spørsmål om hva som skal til for å si opp noen i kjølvannet av alkoholrelaterte overtramp på julebordet. For å bedre humøret og hjelpe ...
loading
Comments 
loading