DiscoverAdvokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS's Podcast
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS's Podcast
Claim Ownership

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS's Podcast

Author: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Subscribed: 1Played: 0
Share

Description

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS's Podcast
10 Episodes
Reverse
I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj snakker advokatene Catriona McIntyre og Lill Egeland seg gjennom den nylige avsagte Prøvetidsdommen fra Høyesterett. Du lærer om oppsigelse i prøvetid og du får konkrete tips om hva vi bør lære av dommen. Episoden er godt egnet for å ha på øret når du er ute og går.
Advokater fra Simonsen Vogt Wiigs arbeidsrettsavdeling tar i denne ukentlige podcasten opp temaer som er aktuelle for mange arbeidsgivere, og gir praktiske råd som ledere kan ta med seg videre.Vi viser ingen slider, så få podcasten på øret og kom deg ut i dagslyset mens du fyller på med kompetansehevende stoff og får litt mosjon samtidig!I desember 2020 avsa Gulating lagmannsrett dom i en sak hvor et vikarbyrå hadde permittert og deretter nedbemannet en ansatt som ikke lot seg leie ut. Både permittering og oppsigelse ble kjent ugyldig. Men hva betyr dommen for vikarbyråbransjen? Det er jo nemlig ikke uvanlig at vikarbyrå står i en situasjon hvor man har enkeltansatte som man over tid ikke får leid ut. Betyr dommen at vikarbyråer ikke kan verken permittere eller nedbemanne disse?I podcasten tar vi for oss dommen og lagmannsrettens vurderinger og tenker høyt om argumentasjon og resultat.
I varslingssaker hvor det påstås dårlig arbeidsmiljø eller fryktbasert ledelse er det stor risiko for at selve håndteringen av saken kan forverre situasjonen. Kommer varselet i forbindelse med en pågående personalsak skal arbeidsgiver være ekstra oppmerksom. Men arbeidsgiver er slett ikke sjakk matt selv om slike varsler kommer.I denne episoden av podcasten snakker vi om hvordan ledere bør håndtere varslinger i personalsaker. Som alltid er episoden godt egnet for å ta med seg ut på en luftetur. 
Nedstengningen av flere østlandskommuner er dramatisk for næringslivet i de berørte kommunene, og medfører for mange et umiddelbart behov for å permittere hele eller deler av arbeidsstokken.Arbeidsrettsteamet i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har laget en spesialutgave av en tidligere podcast om permittering og nedbemanning. Vår mål er å hjelpe arbeidsgivere å opptre riktig i møte med det som for mange kan være et komplisert og ukjent regelverk. Vi har også utviklet en app som gir deg alle nødvendige steg i en nedbemanning – også dersom nedbemanningen er nødvendig i kjølvannet av permittering.Klikk her for å bruke appen. https://svw.neotalogic.com/a/nedbemanning 
I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj tar vi for oss den såkalte Metoo-dommen som Høyesterett avsa i desember 2020. Lill Egeland og Thorgeir Hole er forfattere av boken "Seksuell trakassering i arbeidslivet", og i dagens episode snakker de både om hva seksuell trakassering egentlig er og hvordan Høyesterett har argumentert i dommen. Kom deg ut på tur mens du hører på! 
Ny episode av podcasten Arbeids(retts)lunsj er nå lansert.I denne podcasten tar vi for oss del 2 av den arbeidsrettslige årskavalkaden. Du får her blant annet høre om en arbeidsrettslig brudulje knyttet til spørsmålet om bestemmelser i en tariffavtale fortsetter å gjelde selv om tariffavtalen er sagt opp, du får høre om en typisk reiseregningsjuks-sak og du får høre om en høyesterettsdom hvor de ansatte mente at de hadde krav på en særdeles gylden fallskjerm- og pensjonsavtale.  Ta med podcasten på øret og kom deg ut på tur mens du hører på! 
I denne førjulsspesialen av arbeids(retts)lunsjpodden tar vi et blikk på hva som skjedde på den arbeidsrettslige fronten i 2020. Du får blant annet høre om den daglige lederen som fikk fengselsstraff fordi arbeidstidsbestemmelsene var brutt, du får høre om arbeidsgiveren som avskjediget en ansatt i oppsgielsestiden og du får høre om hvorfor det nå blir enda viktigere å være sikker på at du har lov til å leie inn ansatte fra vikarbyrå. Ta med deg podcasten og gå deg en tur mens du hører på! 
Bruk av britisk arbeidskraft fra 1. januar 2021 Hvis din virksomhet bruker arbeidskraft fra Storbritannia, blir det vesentlige endringer fra nyttår. Storbritannia blir et "tredjeland" i norsk regelverk, og fra 1. januar må briter som hovedregel ha oppholdstillatelse. Dette innebærer strengere og mer byråkratiske regler både for arbeidstaker og arbeidsgiver.  En lite omtalt endring er de strengere koronarelaterte reiserestriksjoner som gjelder for personer fra "tredjeland".  Mange briter vil faktisk nektes innreise fra 1. januar hvis lovlig opphold i Norge ikke kan dokumenteres. I tredje episode av podcasten blir advokat Frode A. Berntsen med for å diskutere dette temaet.Og som alltid er oppfordringen klar: Kom deg ut på tur mens du hører på!
Blir det dyrere å leie inn vikarer nå?Hjemmekontor og koronatiltak kan slite på både ledere og ansatte. Vårt bidrag til en litt lysere tilværelse i denne perioden er podcasten Arbeids(retts)lunsj.  I episode 2 av podcasten tar vi for oss Høyesteretts dom i HR-2020-2109-A. I dommen konkluderte Høyesterett med at ansatte som leies inn fra vikarbyrå også har krav på bonus.  Vi gir en kort oversikt over jussen på området og ser deretter nærmere på hva dommen betyr både for selskap som er på kundesiden og for vikarbyråer som leier ut, og svarer på om det egentlig nå finnes noen bonusordninger som ansatte fra vikarbyrå ikke har krav på å likebehandles med? Som alltid er oppfordringen for å best mulig utbytte av podcasten klar: Kom deg ut og gå på tur mens du hører på! 
Vi tar opp gjeldende permitteringsregler og snakker om hva en arbeidsgiver bør tenke på hvis det er aktuelt å nedbemanne i kjølvannet av permittering. 
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store