DiscoverCIP Podcast - voor meer kennis over informatieveiligheid
CIP Podcast - voor meer kennis over informatieveiligheid
Claim Ownership

CIP Podcast - voor meer kennis over informatieveiligheid

Author: CIP - Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming

Subscribed: 13Played: 585
Share

Description

Met deze CIP-Podcasts delen we kennis over allerlei onderwerpen rondom informatiebeveiliging en privacybescherming. De podcasts zijn met name bedoeld voor professionals en bestuurders in de publieke sector en hun adviseurs.

99 Episodes
Reverse
In deze podcast bespreken Pauline Verhaak (Ministerie Justitie & Veiligheid) en Nine Bennink (Considerati) de achtergrond en opzet van de nieuwe Handleiding Privacy by Design.
Op 29 november jl. organiseerde CIP de eerste CIP-werkconferentie. Met ca. 200 professionals is daar nagedacht over de implementatie van de nieuwe AI Act. Vanuit de thema's Ethiek, Informatiebeveiliging, Privacy en Inkoop. In de podcast legt Sven Stevenson van de Autoriteit Persoonsgegevens uit waarnaar de aandacht voor privacybescherming uitgaat bij de implementatie van deze wet. "De AI Act verduidelijkt wat een goede beheersingsmanier is voor deze technologieën. Waar het daarbij spanne...
Op ​29 november jl. organiseerde CIP de eerste CIP-werkconferentie. Met ca. 200 professionals​ is daar nagedacht over de implementatie van de nieuwe AI Act. Vanuit de thema's Ethiek, Informatiebeveiliging, Privacy en Inkoop.In de podcast geeft Ron Roozendaal, plaatsvervangend Directeur-Generaal van Digitalisering van het Ministerie van BZK zijn visie op de uitdaging, die vanuit AI op ons af komen. ”Zoals de WRR aangeeft is AI een technologie die heel veel zal gaan veranderen en daarmee een ei...
Op ​29 november jl. organiseerde CIP de eerste CIP-werkconferentie. Met ca. 200 professionals​ is daar nagedacht over de implementatie van de nieuwe AI-Act. Vanuit de thema's Ethiek, Informatiebeveiliging, Privacy en Inkoop.In de podcast geeft Marleen Rodenburg (Productowner bij Gemeente Amsterdam) aan waarom het zo belangrijk is om vanuit de combinatie van de AI-act en praktijk vooraf bij te dragen aan werkbare goede wet- en regelgeving. Juist omdat je AI op verschillende manieren kunt inzet...
Op 29 november jl. organiseerde CIP de eerste CIP-werkconferentie. Met ca. 200 professionals is daar nagedacht over de implementatie van de nieuwe AI-Act. Vanuit de thema's Ethiek, Informatiebeveiliging, Privacy en Inkoop.In de podcast geeft Jasper Kars van het Ministerie van BZK zijn visie op de uitdagingen, die vanuit ethiek voor ons liggen. ”De impact van deze technologie is vergelijkbaar met die van elektriciteit en de stoommachine, zegt hij. Daarom moet ook de ethische kant van de nieuwe...
Op ​29 november jl. organiseerde CIP de eerste CIP-werkconferentie. Met ca. 200 professionals​ is daar nagedacht over de implementatie van de nieuwe AI-Act. Vanuit de thema's Ethiek, Informatiebeveiliging, Privacy en Inkoop.In de podcast geeft Bert Jan Geveke (CIO van DUO) aan waarom het zo belangrijk is om vanuit de combinatie van de AI-act en praktijk vooraf bij te dragen aan werkbare goede wet- en regelgeving. Want wat betekent AI voor de overheid in de praktijk? De digitale voor- en achte...
Op ​29 november jl. organiseerde CIP de eerste CIP-werkconferentie. Met ca. 200 professionals​ is daar nagedacht over de implementatie van de nieuwe AI-Act. Vanuit de thema's Ethiek, Informatiebeveiliging, Privacy en Inkoop.In de podcast geeft Geert-Jan van de Ven (directeur CIP) aan waarom het zo belangrijk is om vanuit de praktijk vooraf bij te dragen aan werkbare goede wet- en regelgeving. Zoals hij aangeeft: “er zit energie in, het bruist. Tegelijkertijd is het hartstikke spannend, maar m...
Eerder is door CIP al aandacht gegeven aan de inhoud van de door het Ministerie van BZK gepubliceerde handreiking voor gecombineerde uitvoering van de Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen (IAMA) en de Data Protection Impact Assessment (DPIA). In deze podcast (afgeleid van de betreffende webinar op 15 november 2023) wordt de praktische toepassing van deze handreiking binnen UWV toegelicht.Sprekers zijn Paula Grönloh (UWV) en Dennis van der Staak (namens het Ministerie van BZK).
In deze podcast gaat het over Privacy Enhancing Technologies. PET’s maken het mogelijk analyses op versleutelde data te doen, dus zonder dat de data zelf in leesbare vorm beschikbaar zijn. Dat lijkt paradoxaal, maar het kan. Sterker nog, de wet vraagt het van ons. Het is bittere noodzaak: voor een veilige digitale samenleving kunnen we niet zonder. Wat het uitdagend maakt is dat dit veel verder gaat dan techniek alleen: rondom de goede inpassing van deze PET’s zijn er nog wel wat 'best practi...
In de podcast van deze presentatie van Elisabeth Thole, reflecteert de advocaat en partner privacyrecht bij Van Doorne N.V op 5 jaar AVG. Wat heeft dit gebracht wat betreft de privacybescherming van de Nederlandse burgers, hoeveel datalekken zijn gemeld en tot hoeveel claims hebben deze datalekken geleid? Ook stelt zij een alternatieve aanpak voor om het melden van datalekken te stimuleren. Datalekken vragen niet alleen om gepaste actie wanneer ze voorkomen, maar ook voorbereiding o...
Deze bonus-podcast van de CIP-voorjaarsconferentie 2023 bevat twee soorten samenvattende bijdragen. De eerste wordt verteld door dagvoorzitter Jelle Kuiper, op basis van input van ChatGPT. De tweede komt uit de mond van Geert-Jan van de Ven (directeur CIP), die de menselijke variant deelt.
Deze podcast bevat de presentatie tijdens de CIP-voorjaarsconferentie op 8 juni 2023 over de nieuwe Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn NIB2 die van toepassing is voor alle overheidsorganisaties. De presentatie wordt op de CIP-voorjaarsconferentie op 8 juni gegeven door:- Kim Pfeifer, Senior beleidsmedewerker overheidsbreed toezicht informatieveiligheid bij BZK;- Mr. Drs. Frank Heijligers, Coördinerend beleidsmedewerker wetgeving informatieveiligheid Openbaar Bestuur bij BZK;- Ke...
Kees Verhoeven spreekt in deze podcast over de uitdagingen in dit digitale tijdperk. Niet alleen is er steeds meer mogelijk, maar zijn er ook serieuze uitdagingen vanuit informatiebeveiliging en privacybescherming, om de uitvoeringspraktijk democratisch en rechtsstatelijk te houden.Kees Verhoeven is voormalig Tweede Kamer-lid en nu eigenaar van Bureau Digitale Zaken. De presentatie is gegeven tijdens de CIP-voorjaarsconferentie op 8 juni 2023.
In deze podcast wordt de Werkagenda Waardegedreven Digtitaliseren behandeld samen met de vraag: hoe kunnen de praktijk en de ambitie elkaar versterken bij de realisatie van een stevig digitaal fundament?De presentatie wordt gegeven door Lourens Visser, CIO Rijk, namens de Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Een citaat uit zijn betoog: 'Een waardegedreven digitale overheid, vaak onderling samenwerkend in ketens, vraagt om het kunnen vertrouwen in elkaar en leren van elkaar....
Podcastverslag van het panelgesprek tijdens de CIP-voorjaarsconferentie op 8 juni 2023 met de volgende personen:Paul Korremans (Privacy First), Hilary Richters (Deloitte), Hilko Batterink (Provincie Flevoland), Kees Verhoeven (Bureau Digitale Zaken) en Geert-Jan van de Ven (CIP). Anno 2023 worden overheidsorganisaties onder andere geconfronteerd met de volgende onderwerpen:- 5 jaar AVG in Nederland.- cybersecurity versus vertrouwen in relatie tot de digitaal veilige samenleving,- nieuwe cyber...
In deze podcast spreekt Piet Sennema over de uitdagingen m.b.t. informatiebeveiliging en privacybescherming voor een waterschap.Piet Sennema is CEO Waterschap Aa en Maas en Programmaleider Cybersecurity en Privacy Waterschappen. Hij stelt onder meer: 'Verantwoorde aanpak van informatieveiligheid bestaat uit het identificeren van kwetsbaarheden en het aanbieden van relevante middelen en advies ter preventie. Een passend gevoel van urgentie, ook bij bestuurders, helpt daarbij enorm'.De presenta...
Jaap-Henk Hoepman, o.a. schrijver en docent op meerdere universiteiten in binnen- en buitenland, stelt zich actief ten doel om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland op een hoger plan te brengen. Het stimuleren van ‘Privacy by Design’ is daarvoor een belangrijk instrument. Hoe herstel je de onbalans in informatie - en dus macht - tussen de overheid en de burger? En wat betekent het Internet of Things voor gegevensbescherming? Over deze onderwerpen en meer praat Jaap-Henk in deze pod...
‘We moeten meer samenwerken en met een meer holistische blik naar het gebruik en verwerking van gegevens kijken’, zegt Isabel Barberá. Deze recente winnaar van de ‘Most Responsible AI leader’ award bekijkt privacy ook vanuit een technologische en ethische optiek. Dat is zó interessant dat Isabel ook internationaal actief is, onder meer voor ENISA en de EDPB. In deze podcast is ze in gesprek met Walter van Wijk (CIP) en Robin Rotman (host). Daarin vertelt ze onder meer over haar online bibliot...
Jacques Eding is Chief Security Officer bij de Nederlandse Zorgautoriteit, en heeft ook een achtergrond in privacy. Hij zegt, in gesprek met Walter van Wijk (CIP) en Robin Rotman (host), dat privacy af moet van het imago van ‘neen-zeggers'. Hij stelt: ‘Begin bij een nieuwe project of werkproces met een uitleg erover aan de buitenwereld. Als het wordt geaccepteerd, doe je aan privacy-by-design in de praktijk. Verder is het effectief om privacy te bekijken vanuit de kant van informatieveilighei...
In de eerste aflevering van Captains of Privacy deel II zijn Walter van Wijk (CIP) en Robin Rotman (host) in gesprek met Marie-José Bonthuis. Marie-José is ondernemer, FG-coach en -trainer en schrijver van onder meer het boek ‘Senior Privacy Professional’. Marie-José maakt zich zorgen over de macht van de grote tech-giganten en pleit voor veel bredere toepassing van ‘privacy by design’. Ze werkt aan manieren om privacy meer te vervlechten met de bedrijfsvoering, mét ondersteuning van man...
loading
Comments