DiscoverBlinde Vinkler
Blinde Vinkler
Claim Ownership

Blinde Vinkler

Author: IT-Branchen & Ingeniørforeningen, IDA

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

Bias er en uundgåelig del af livet, eftersom vi hver især har et begrænset udsyn i verden. Tanken om at en maskine kan gøre det bedre end os er forjættende og overalt støder vi på teknologi som gennem sortering og anbefaling påvirker vores verdenssyn og vores beslutninger.Men det vi putter ind i maskinen er også det der kommer ud. Og ubevidst bias bliver reproduceret – og i visse tilfælde forstærket – af teknologi.Så hvordan drejer vi på bias-knappen og sørger for lige muligheder for alle?Det undersøger vi i podcasten Blinde Vinkler som kigger ind i teknologier og videnskab som forsøger at rette op på skævheder i samfund & teknologi.Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforening IDA og IT-Branchen.
7 Episodes
Reverse
I en verden der er præget af visuel kultur, bliver blinde og synshæmmede ofte glemt af den digitale teknologi. Alligevel er det den teknologiske udvikling, der er med til at gøre deres dagligdag nemmere. Disse udfordringer og muligheder bliver vendt i dette afsnit af Blinde Vinkler.
Vores mulighed for at opsamle information i digital form er eksploderet.Men data er ikke neutralt, hverken når det opsamles, analyseres eller bruges - og både sexisme, racisme og andre typer diskrimination dukker op i data produkter. Ikke desto mindre bruges og fremstilles data ofte som sandhed i en tid, hvor vi falder i svime over Big Data’s samfundsændrende potentialer.Det er én af hovedpointerne fra bogen Data Feminism, som udkom i år. Marie Høst taler med den ene forfatter til bogen, Lauren F. Klein.
Der er helt sikkert flere kvinder og etniciteter i computerspil end nogensinde, og flere og flere computerspils-karakterer dukker op der udfordrer den stereotype norm. Hvilken bevægelse er i gang og hvor langt er vi kommet? Og hvilke mekanismer bestemmer egentlig hvordan en computerspils-karakter skal se ud og opføre sig?Gæster:Ida Katrine Hammeleff Jørgensen, Postdoc på ITU, forsker i diversitet i gaming og kvinderollens udvikling i computerspil. Astrid Refstrup, CEO og co-founder af Triple topping games og game director. Står bag spillet Welcome to Elk.
Tilbage i 2015 blev et nyt landsdækkende digitalt værktøj taget i brug i jobcentrene. Det skaber dataprofiler af arbejdsløse på baggrund af personoplysninger. Ved hjælp af kunstig intelligens kommer det med en udregning om hvorvidt, en arbejdsløs borger er i risiko for at blive langtidsledig. Men det har mødt stor kritik. Blandt andet for at diskriminere på baggrund af etnicitet og fordi forskere mener, at det simpelthen er urimeligt at stemple ledige på baggrund af dataprofilering.Blinde Vinkler er en podcastserie som undersøger, hvordan man drejer på biasknappen og sørger for lige muligheder for alle - i arbejdet med teknologi og videnskab.Den er produceret af Ingeniørforeningen IDA og IT-Branchen
Danske nyhedsmedier er i gang med at udvikle deres egne anbefalingssystemer, der kan håndtere det massive flow af nyheder og give brugerne hvad de ønsker. Men meget gerne uden de samme problemer med filterbobler og kaninhuller der ender i ekstremisme, som Facebook og Youtube roder med.Projektet hedder PIN - Platform Intelligence in News. Og det er et research projekt over de næste 3 år, der skal benytte kunstig intelligens til at hjælpe med at udvikle nyhedsmedier, der er mere relevante, engagerende og informerende. Blinde Vinkler er en podcastserie som undersøger, hvordan man drejer på biasknappen og sørger for lige muligheder for alle - i arbejdet med teknologi og videnskab. Den er produceret af Ingeniørforeningen IDA og IT-Branchen
91% af den offentlige sektor, forventer at de vil bruge kunstig intelligens om bare tre år.Allerede i dag bruges kunstig intelligens til vurderinger af feks udbetalinger af offentlige ydelser, men i de kommende år vil brugen af kunstig intelligens og machine learning brede sig til sagsbehandlingen. Men hvordan skal Kunstig Intelligens bruges? Skal en AI-assistent bidrage med research, skal den rådgive, komme med forudsigelser om mennesker eller ligefrem træffe beslutninger?Og er det overhovedet etisk ansvarligt at bruge kunstig intelligens på meget følsomme områder, som har stor betydning for menneskers liv - eller omvendt - er det ansvarligt IKKE at bruge kunstig intelligens, hvor den reelt kunne hjælpe?
Hvad er kvanteknologi for en størrelse, og hvorfor skal politikere og erhvervsledere være opmærksomme på det kæmpe potentiale teknologien har? Få svaret i Tech Til Tidens første podcast nogensinde, hvor vi har talt med den verdensberømte kvantefysiker, Charles Marcus. 
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store