DiscoverSpecialpsykiatrisk Podcast
Specialpsykiatrisk Podcast

Specialpsykiatrisk Podcast

Author: Gran Recovery and Health

Subscribed: 6Played: 41
Share

Description

Interviews og viden om specialpsykiatriske emner på voksenområdet. Præsenteret af koncernen Gran Recovery and Health, der har 37 års erfaring på området. Vi kommer omkring borderline og behandlingsdomme, den narrative tilgang og andre emner, der er relevante for dig, der arbejder som sagsbehandler, eller på anden måde er i berøring med eller har interesse for psykiatriske spørgsmål.
11 Episodes
Reverse
Maria er flyttet i egen bolig efter seks år i Granhøjens botilbud, syv år på kostskole og én behandlingsdom. Her fortæller hun sin historie. Om frustrationen i et system, der føles som om, det modarbejder hende; vejen igennem alt det hårde, der kan ramme én; og hvordan gode relationer kan få puslespilsbrikkerne til at falde på plads.Kom med Maria og hendes gamle kontaktperson Maj-Britt på en rejse fyldt med vrede og bandeord, men også - og især - lærdom og gode relationer. Hvor er Maria i dag? Hvordan kom hun så langt? Og hvilke ting var det, der virkede i den systemiske og den narrative behandling? En vaskeægte solstrålehistorie til at gå på sommerferie på.Vi nævner flere gange i samtalen et interview, vi lavede med Maria, da hun flyttede. Det kan du finde her: https://www.granhojen.dk/marias-historie-om-vrede-sammenhold-og-hoejt-humoer/ Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health.Musik: Johan Schou Jansen, Planet 9 Media.
Hvad betyder det, at borderline og de andre personlighedsforstyrrelser nu er beskrevet på en ny måde i den diagnosemanual, vi bruger i Danmark og Europa? Hvordan er de beskrevet nu? Og, ja, hvad er overhovedet en diagnosemanual? Hvorfor er den udkommet i en ny version? Dette svarer Linh Duong på her. Hun er psykiater og overlæge på Skovhus Privathospital og har beskæftiget sig med diagnosemanualernes historie. Det får vi andre glæde af her, ligesom vi gjorde, da hun tidligere på året også holdt et webinar-oplæg med samme tema: Borderline og ICD11.Det kan du se her: https://www.granhojen.dk/wp-content/uploads/Borderline-og-ICD11-1.mp4Og her kan du se de slides, Linh viste: https://www.granhojen.dk/wp-content/uploads/Linh-Doung-borderline-og-ICD11-slides.pdfHvis du vil høre om, hvordan vi i Gran Recovery and Health eller mere specifikt på Granhøjens botilbud behandler borderline, kan du gå tilbage og lytte til episode 2, hvor Maj-Britt Skødt dykker ned i det. Hun holdt også to webinar-oplæg, og dem finder du også på Granhøjens hjemmeside. Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health.Musik: Johan Schou Jansen, Planet 9 Media.
Juletid betyder ikke kun hygge. Ved højtider og ferier oplever krisecentre landet over en ekstra tilstrømning af kvinder og børn, der har været udsat for vold. Det samme fænomen gør sig gældende, når coronarestriktionerne holder os samlet hjemme uden muligheder for at komme ud. Om lidt er der juleferie, og coronanedlukningen puster os i nakken. Kvindekrisecentre har desværre stadig deres berettigelse her i det 21. århundrede. I denne episode snakker vi med forstanderen for Granhus Kvindekrisecenter om, hvordan det er at bo på kvindekrisecenter. Vi hører om, hvad vold overhovedet er, hvordan det kan se ud, og om hvordan Granhus særligt varetager den opgave, det er at drage omsorg og støtte for de kvinder og børn, der kommer til krisecenteret. Derudover kan du også høre om, hvordan man som medarbejder og leder passer på sig selv og hinanden, når man arbejder med mennesker med hårde skæbner og historier. Vær opmærksom på, at denne episode indeholder beskrivelser af vold begået mod kvinder og børn, så lyt med omtanke. Er du udsat for vold og har du brug for hjælp og rådgivning til at komme videre, så ring til den nationale hotline på telefon 1888. Du kan ringe døgnet rundt, hjælpen er gratis, og du kan godt være anonym. Få hjælp nu på telefon 1888.Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health.Musik: Johan Schou Jansen, Planet 9 Media.
"Jeg er et brækket ben" - sagde ingen nogensinde. For et brækket ben er åbenlyst noget, der er sket for os, som skal have hjælp til at blive udbedret. Det vil ikke definere os. Det ER ikke os. Det er en ulykke, der har ramt os. I dag slår vi op i leksikonet under begrebet eksternalisering. Tanken med eksternalisering er, at vi skal se på andre problemer, som vi kigger på det brækkede ben. Det gælder ved øjensynligt udefrakommende problemer som stof- eller alkoholafhængighed, som det gælder ved tilsyneladende indefrakommende problemer som angst eller skizofreni. Eksternalisering er ikke alene blevet nævnt og meget kort forklaret i andre afsnit, men dem som kender begrebet, vil også have lagt mærke til, at der bliver praktiseret eksternalisering i hvert eneste afsnit. Eksternalisering er nemlig noget, vi gør med sproget, og så er det et af hovedbegreberne i den psykiatriske behandlingspædagogik, som Specialpsykiatrisk Podcast udspringer af. Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health.Musik: Johan Schou Jansen, Planet 9 Media.
Pårørendesamarbejde

Pårørendesamarbejde

2021-08-1334:521

I sin oprindelige form betyder det at pårøre at ”være i familie med nogen” eller simpelthen bare det ”at stå nogen nær”.  Men i ordets nuværende bøjningsform, pårørende, er det et ord, der næsten udelukkende bruges i sammenhænge, hvor mennesker enten er syge eller har været ude for en ulykke, og en fagperson skal tale med i mange tilfælde et familiemedlem om behandlingen. Det er næsten usvigeligt sikkert, at vi alle sammen kommer til at opleve at være både pårørende eller den, der har brug for hjælp, på et tidspunkt i vores liv. Og mange af jer der lytter med, står også med et ben i den tredje lejr – nemlig som den fagperson, der skal få hele denne triade til at arbejde sammen og få det bedste ud af en ofte svær situation. Og det kan være et kompliceret arbejde, som kan have udslagsgivende konsekvenser. Så det skal vi tale om i dag.Vi skal især høre om, hvilke særlige udfordringer, men også ressourcer, der ligger gemt for hver af de tre personer i samarbejdet. Og vi skal høre om retningslinjer og værktøjer, der kan være gode at have med.  I den anledning har taler vi med Bente Lebjerg, som har 35 års erfaring med at arbejde med pårørende i rigtigt svære sager. Først mange år i kommunalt regi, hvor hun har arbejdet med anbringelser af børn, og nu på Granhøjen, hvor forældre med voksne børn, der har brug for ekstra støtte i hverdagen, kan stå med nogle af de samme følelser og udfordringer. Men med 35 års erfaring kommer også en masse gode indsigter og eksempler, og dem deler Bente ud af denne sjette episode af Specialpsykiatrisk Podcast.Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health.Musik: Johan Schou Jansen, Planet 9 Media.
Vi skal i dag krydse minefeltet mellem selvbestemmelse og magtanvendelse og komme sikkert ud på den anden side med nogle gode refleksioner. Selvbestemmelse og magtanvendelse er to helt grundlæggende begreber, som alle i berøring med det socialfaglige skal kende til – juridisk, praktisk og etisk. Selvbestemmelse er en rettighed, vi alle sammen har, men samfundet har nogle installationer, der i særlige situationer har mulighed for med magt at tilsidesætte selvbestemmelsesretten - af hensyn til individuel eller kollektiv sikkerhed.Det er jo i sig selv grund nok til at have løbende diskussioner om dagens emne – for vi som samfundsborgere skal altid være opmærksomme på, om staten som absolut øverste myndighed i vores liv forvalter sin magt godt og retfærdigt. Området er konfliktfyldt i sig selv, men når vi så tilføjer dimensionen omsorgsarbejde, bliver det rigtig komplekst.Så det taler vi om i dag. Hvordan ser dilemmaet for den omsorgsprofessionelle ud? Hvordan kan man som individ tackle det? Og hvordan skal man som institution tackle det? Til at gøre emnet forståeligt har vi Helene Hvid med, som er afdelingsleder i Granhøjen. Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health.Musik: Johan Schou Jansen, Planet 9 Media.
Andet opslag i Specialpsykiatrisk Leksikon – vores auditive opslagsværk, som på få minutter giver dig overblik over et psykiatrisk begreb. I dag tackler vi to begreber på én gang, nemlig de to nært beslægtede begreber: ansvar og agenthed. En stor grund til, at vi gerne vil tale om dem i dag er, at vi i det næste episode skal snakke om og diskutere med- og selvbestemmelsesretten – og over for det, magtanvendelser. Selvbestemmelse er en menneskeret og også udgangspunktet for al sundhedsfaglig behandling, da patienter altid skal give samtykke til behandling. Det præsenterer nogle særlige udfordringer i behandlingspsykiatrien, da vi som bo- og behandlingssted har et omsorgsansvar over for beboerne, som ikke altid er enige i det, personalet anser som det mest ansvarlige at gøre i en given situation. For personalet bliver det til en konflikt mellem, på den ene side, hensynet til beboerens ret til selvbestemmelse og, på den anden side, at undgå omsorgssvigt. En del af svaret på, hvordan vi tackler det dilemma er netop ansvar og agenthed. Lyt med her og næste gang. Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health.Musik: Johan Schou Jansen, Planet 9 Media.
Leksikon: Mentalisering

Leksikon: Mentalisering

2021-04-1411:401

En leksikon-episode af Specialpsykiatrisk Podcast, der på få minutter giver dig overblik over et psykiatrisk begreb. I dag tager vi fat i begrebet mentalisering, som allerede er blevet nævnt i begge de to første episoder, og det bliver helt sikkert heller ikke sidste gang, vi taler om mentalisering, da det er en grundsten af meget af det arbejde, vi laver i Gran Recovery and Health og i psykiatrien generelt. Du får svar på, hvad mentalisering er, hvordan det virker, og hvorfor det er enormt vigtigt at være god til at mentalisere - faktisk så vigtigt, at det har indflydelse på hele dit mentale helbred. I episoden nævnes den kliniske psykolog og psykoanalytiker Peter Fonagy, som er en af de absolutte eksperter på området - hvis du skulle have lyst til at dykke endnu længere ned i dette vigtige begreb og mentale værktøj. Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health.Musik: Johan Schou Jansen, Planet 9 Media.
Borderline

Borderline

2021-03-0835:59

Borderline er en emotionel personlighedsforstyrrelse, som stadig flere danskere kæmper med, men mange professionelle behandlere oplever store udfordringer med at kunne hjælpe de ramte. Maj-Britt Skødt er afdelingsleder og pædagog på et botilbud for borderline-ramte, hvor de har udviklet nogle metoder, som faktisk virker. Det er ikke let, men der er en vej frem, og her bliver der delt ud af indsigterne. Læs mere på www.granhojen.dk og husk at trykke ‘abonnér’ på podcasten, så du får besked om nye afsnit. Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health.Musik: Johan Schou Jansen, Planet 9 Media.
Den systemiske tilgang og den narrative tilgang er blevet et fast makkerpar i dansk psykiatri – både i det offentlige og det private. Dagens gæst er Sanne Ferdinandsen, som er chef for personale og drift på 15 botilbud på Sjælland, hvor de i mere end 35 år arbejdet med de to begreber. I denne episode ridser hun op, hvad de dækker over, hvordan de bliver anvendt i praksis, og hvad det betyder for det enkelte menneske, der modtager behandling. Læs mere på www.granhojen.dk og husk at trykke ‘abonnér’ på podcasten, så du får besked om nye afsnit.Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health.Musik: Johan Schou Jansen, Planet 9 Media.
Introduktion

Introduktion

2021-03-0403:09

Specialpsykiatrisk Podcast er en podcastrække, der beskæftiger sig med social- og specialpsykiatriske emner og kigger på dem både teoretisk og praktisk, og den er særligt målrettet dig, der arbejder i eller med socialpsykiatri eller på anden måde har berøring med det socialpsykiatriske – enten personligt eller som pårørende.Vi sætter fokus på diagnoser og problematikker, som borgere i alle landets kommuner oplever at have inde på livet. Vi kigger på begreber, der relaterer sig særligt til behandling af beboere på botilbud og patienter i psykiatrien. Vi diskuterer forskellige måder at gå til problemstillingerne på, og vi giver bud og eksempler på, hvordan folk, der arbejder i og med psykiatrien, kan være med til at håndtere hverdagen for de mennesker, der lever med psykiatriske og sociale udfordringer. Det er vores mål, at indholdet bliver relevant og brugbart for dig, og derfor er feedback på hvert enkelt afsnit og idéer til kommende afsnit altid værdsat. Du skal altså ikke brænde inde med god kritik, men send det direkte til os på podcast@gran-rh.dk.Podcasten er produceret af Gran Recovery and Health – en koncern der udbyder botilbud, behandling og beskæftigelse til voksne med socialpsykiatriske problemstillinger. Det dækker blandt andet over næsten 20 forskellige botilbud, Danmarks første og største private psykiatriske hospital, et kvindekrisecenter, to socialt ansvarlige virksomheder og en række andre beskæftigelsestilbud. Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health.Musik: Johan Schou Jansen, Planet 9 Media.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store