Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Je kan jezelf de vraag stellen waarom iemand zou willen bijverdienen, aangezien we in België toch een goed sociaal vangnet hebben. De drijfveren van mensen om bij te klussen zijn divers. Sommigen willen (meer) geld verdienen, anderen doen het voor het sociaal contact of willen iets bijleren. Eline David van NOWJOBS en Tom Palmaerts van Trendwolves zijn ervan overtuigd dat flexibele poules, waar je als flexi-jobber deel van uitmaakt, een onmisbare schakel voor bedrijven zijn. Er zijn dan ook meer en meer mensen die een flexi-job hebben.En ook jij kan flexi-jobbers inschakelen voor het werk. Benieuwd hoe? Je hoort het hier. Host: Lisbeth ImboLocatie: Xavier Events Destelbergen
De witte raven zijn uitgestorven. Althans volgens Freddy Van Malderen van VDAB en Laurence Andrianne van Legend Biotech. Ze gaan in gesprek over de ongeziene krapte op de arbeidsmarkt, de zoektocht naar mensen die op die markt niet zichtbaar zijn, maar vooral over hoe opleiden het nieuwe rekruteren is.Twee zaken zijn alvast zeker. Enerzijds dat het aan de werkgever is om de beschikbare werkzoekenden op te leiden op maat van hun knelpuntberoepen. Anderzijds mag je je niet meer focussen op cv’s en opleidingen, maar op de competenties van de sollicitanten.Benieuwd welke middelen Legend Biotech nog inzet in hun zoektocht naar 700 nieuwe collega’s? Je komt het te weten in onze nieuwste podcast.Host: Lisbeth ImboLocatie: Xavier Events Destelbergen
Experience Management

Experience Management

2022-11-0720:05

Hoe ga je na hoe je werknemers zich voelen en hoe kan je de gemoedstoestand op het werk positief beïnvloeden?Vragen die Yannick Valles en het People Experience Team van Terumo hadden. Want om toptalent te behouden en ontwikkelen, moesten ze verder gaan dan betrokkenheidsenquêtes afnemen. Sinds 2019 vertrouwt het kenniscentrum voor talent en ontwikkeling op SAP SuccessFactors & Qualtrics voor het verzamelen, analyseren en toepassen van feedback van medewerkers. Het resultaat? Terumo Europe begrijpt zijn gevarieerde personeelsbestand beter en kan People Managers meer gepersonaliseerde ervaringen bieden.De voortdurende inspanningen genereren een naadloze integratie tussen experience data en operationele data. Zo kan er worden gefocust op strategische acties.Alles over de positieve impact van dit project vind je hier.Host: Lisbeth ImboLocatie: Xavier Events Destelbergen
De war for talent is een blijver en heeft een volledig nieuwe benadering nodig, want generatie Y en Z kijkt helemaal anders naar werk. Vandaag is het niet alleen een zaak om deze generaties aan boord te krijgen, maar ook om ze aan boord te houden.Er zijn bepaalde topics waarmee je als bedrijf rekening dient te houden om ervoor te zorgen dat jong talent aan boord blijft. Duurzaamheid, inclusie en authenticiteit zijn er enkele van. Maar ook persoonlijk comfort, service en welbevinden worden hoog in het vaandel gedragen.Om die zaken te realiseren, dienen bedrijven meer te doen dan enkel bovenstaande normen en waarden op hun website te plaatsen. Ze moeten er op elk niveau actief aan werken. Maar hoe? En zijn deze generaties ook bezig met loon en positie?Tom Palmaerts van Future Thinkers en Bart Mariman van ISS Facility Services geven er een antwoord op in onze nieuwste podcast.Host: Cathérine MoerkerkeLocatie: Xavier Events Destelbergen
Werken aan welzijn

Werken aan welzijn

2022-10-2621:29

Geef jij je medewerkers een centrale rol in je welzijnsbeleid? Werken aan welzijn is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar eraan beginnen is niet altijd evident. Susy Spruyt van Biocartis ging aankloppen bij Ellen De Vleeschouwer van AG Health Partner om een gepersonaliseerd beleid uit te werken.Voor AG Health Partner van start ging, stelde het enkele vragen:→ Wat zijn de noden en behoeften van het bedrijf én van de medewerkers?→ Wat zijn de bestaande initiatieven en strategieën? → Wat moet de algemene, toekomstige strategie zijn?Daaruit kwamen de 4 pijlers mind, body, connections & environment voort, die een duidelijk kader voor het welzijnsbeleid boden.Hoe beide partijen daarmee aan de slag gingen en hoe AG Health Partner wellbeing aan ROI koppelt, kan je hier beluisteren.Locatie: Xavier Events DestelbergenHost: Lisbeth Imbo1
Hoe sla je de brug tussen HR en Finance binnen een bedrijf dat wereldwijd operationeel is? HRmagazine praat erover met Koen Vanderweghen van Flexso en Chloe Ostyn van Bridgestone.Om een overzicht te hebben van de loonkost moest het hr-team van Bridgestone steeds data opvragen bij Finance. Dat kost tijd en is verre van efficiënt. In de zoektocht om meer centralisering, automatisering en uniformisering te realiseren, ging Bridgestone in zee met Flexso.De ontwikkeling van een efficiënte tool ging gepaard met enkele uitdagingen:→ Zo is Bridgestone een globale speler: elk land heeft een verschillende regelgeving als het op personeel aankomt.→ Het bedrijf bestaat uit verschillende entiteiten die elk op zich staan en op hun eigen manier met personeel werken.→ User adoption was een belangrijk punt, want het platform moest vanaf de eerste introductie goed werken om mensen zover te krijgen hun bestaande manier van werken om te gooien naar werken met het platform.Hoe de uitdagingen werden aangepakt en hoe dat een succesvol resultaat opbracht, hoor je hier.Locatie: Xavier Events DestelbergenHost: Lisbeth Imbo
Ambtenaar lijkt vaak een geuzennaam te zijn, en in de huidige war for talent is dat verre van meegenomen. Maar bieden lokale besturen dan geen uitdaging? Zijn de doorgroeimogelijkheden te beperkt? Uit onderzoek blijkt net dat lokale besturen zeer aantrekkelijke en bekende werkgevers zijn. Ze hebben namelijk wat mensen aantrekt: Goed loon, werkzekerheid & nabijheid. Toch zijn er andere zaken waarop meer moet worden ingezet om lokale overheden extra in de verf zetten. De troeven zijn er, maar de beeldvorming en perceptie is nog werk aan.Kris Snijkers van VVSG en Vincent Van Malderen van Poolstok gaan erover in gesprek in onze nieuwste podcast. 
Competentiemanagement

Competentiemanagement

2022-09-0519:41

4,7 miljoen mensen zullen moeten upskillen. Dat is niet min, en net daarom is het zo belangrijk om de competenties van je werknemers in kaart te brengen. Want heel wat jobs verdwijnen en ontstaan in deze snelle, digitale wereld. Bijsturen en -scholen is dus de boodschap. Maar hoe doe je dat?Met specifieke tools kan je alle skills binnen je bedrijf in kaart brengen en zo match je de juiste profielen met de juiste job. Bij Telenet en Agoria zijn ze er al even mee bezig.Vicky Van Acker, COI Talent & Leadership bij Telenet en Fabienne Martin, Expert People & Organisation bij Agoria gaan erover in gesprek.
“C’est comme  Tinder, on swipe à gauche, à droite, on match avec des départements et des fonctions. ” Dixit Sandra Vanhaeverbeek, Senior hr business partner chez Telenet. Avec Mathilde Muller, elle expose la campagne Be The Change d'Agoria. Mathilde est une experte en training et développement chez Agoria. Elle est convaincue que chaque entreprise qui n' anticipe pas l'avenir de son capital risque de ne pas être performante et compétitive.Prenez les choses en main, et Be The Change.
“Vous avez besoin de vous déconnecter? Déconnectez-vous!“ C'est ce que préconisent Naïma El Akel, Learning and Development Partner, et Rémy Siddiqui, Marketing and Communications Director de AG Insurance et AG Health Partner.Ils se concentrent chaque jour sur le bien-être du People Manager. Un People Manager qui dispose des bons outils peut agir de la bonne manière pour ses collaborateurs.Mais quels sont ces outils et comment l'AG y répond-il ? Vous l'entendrez dans ce podcast.
Hoe help je werknemers vlot op het werk te geraken? Hoe doe je dat als je van zo veel zaken afhangt die buiten jezelf liggen? Het wordt complex. En allemaal op maat. De transitie naar duurzame mobiliteit is volop aan de gang. Philippe Kahn en Peter Van der Perre zijn er elke dag mee bezig. Als respectievelijk Corporate Mobility Expert bij Arval en Chairman bij Intelligente Transport Systemen (ITS) Belgium zoeken ze op elk niveau naar oplossingen.ITS focust inhoudelijk op de transitie naar automobielontwikkelingen zoals elektrisch rijden. Vormelijk zijn ze daarin open en inclusief en willen ze verschillende beleidsniveaus op de kar meenemen.Arval gaat vandaag verder dan het klassiek leasebedrijf en speelt in op alternatieve vervoersmiddelen. De hele mobiliteitstransitie trekken kunnen ze niet alleen en doen ze onder andere met behulp van een helder wettelijk kader en mobiliteitsbudget. Maar er moet op alle niveaus worden meegespeeld, voornamelijk infrastructureel.
Une bonne gestion des talents est indispensable : les employés belges exigent une offre solide en matière de développement personnel. La création d'une culture de l'apprentissage est la base d'une bonne gestion des talents. Comment satisfaire aux besoins de développement ? En savoir plus ? Télécharger l'étude sur le talent management de GoodHabitz.Dans ce podcast, vous entendrez: Valérie Michiels & Alain Reyntjens, Learning & Development Coaches chez GoodHabitz .Host: Lisbeth Imbo
Koen van Beneden, Managing Director van HP in België & Luxemburg en Eva De Winter, organisatiepsycholoog en consultant gaan in gesprek over een wel zeer hot topic: werken op kantoor, van thuis of toch maar hybride?Koen Van Beneden stelt dat thuiswerken bij HP al sinds de jaren 1960 tot de normale gang van zaken behoort: “HP heeft altijd sterk ingezet op vertrouwen van de werknemers.”Eva De Winter kan die duurzame manier van werken enkel toejuichen. Ze is een sterke voorstander van het hybride werken. Eveneens moet het ingezet worden om duurzaam werk op de agenda te plaatsen. Want ook voor de pandemie waren er al signalen dat het anders moet. Dat gaf het hoge aantal afwezigen en langdurig zieken al duidelijk aan.
Future Proof Payroll

Future Proof Payroll

2022-06-1022:06

Werkgevers die zelf hun dienstrooster samenstellen, iets om over na te denken. Nog vlotter, nog digitaler. Een future proof payroll"108 verschillende nationaliteiten, dat wil zeggen dat je moet nadenken over taal en of dat past bij de doelgroep waarover je spreekt", zegt Dieter Fransoo (hr business partner bij Facilicom).Host: Lisbeth ImboGasten: Dieter Fransoo & Ilse Vanbilsen - Facilicom
Levenslang leren

Levenslang leren

2022-06-1021:17

Levenslang leren is in veel gevallen nog geen evidentie. En ook de term roept enige scepsis op. Liesbeth Imbo gaat erover in gesprek met Liesbet De Koster, Beleidsmedewerker voor het Departement Werk & Sociale Economie en Coördinator Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen en Eva Strubbe, manager medewerkersbeleid bij Familiehulp.Beiden zijn ze ervan overtuigd dat iedereen baat heeft bij levenslang leren. Alsook dat leidinggevenden hun werknemers daartoe moeten stimuleren. “Wat als mensen zich ontwikkelen en ze gaan weg? Wat als ze zich niet ontwikkelen en ze blijven?” Dat is onze overtuiging. Wil je als organisatie toekomstproof blijven dan moet je zonder meer in je mensen investeren.”
Een groepsbonus, werkt dat versterkend of verdelend? Wat motiveert je medewerkers om hun job nog beter uit te voeren. En hoe transparant moet je zijn inzake verloning? Vragen waar Professor bedrijfswetenschappen Anja Van den Broeck en Vincent Van Malderen van Poolstok hun mening over delen.Een bonus laat ons competent voelen in tijden van groei, maar als geld de voornaamste motivator is, gaat de intrinsieke motivatie van mensen verdwijnen.Naast geld kunnen ook andere motiverende factoren een positieve impact hebben op je werknemers. Veel draait om interne transparantie en als medewerker het gevoel hebben dat je er echt toe doet.Gasten: Anja Van den Broeck, Professor Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen K.U. Leuven en Vincent Van Malderen, Poolstok.Host: Lisbeth Imbo 
Welke instrumenten kan je inzetten om vacatures voor knelpuntberoepen sneller in te vullen? Er is een krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan technisch geschoold personeel. We moeten de juiste profielen vinden om op onze arbeidsmarkt aan de slag te gaan.Aan het woord zijn Joris Ghyssels en Pieter Dhaese. Joris is aan de slag voor de studiediensten van VDAB . Ze hebben heel wat acties op poten staan om knelpuntberoepen aan te pakken. Pieter Dhaese is hr-directeur bij Katoen Natie en komt dagelijks in contact met de schaarste op de arbeidsmarkt.Gasten: Joris Ghysels, studiedienst van de VDAB afdeling strategie en Pieter Dhaese, hr-manager Katoen Natie.Host: Liesbeth Imbo
België is bij de slechtste leerlingen van de klas als het om arbeidsongeschikten gaat. Maar liefst 500.000 mensen zijn langdurig ziek in ons land. Hoe re-integreren we deze mensen sneller terug op de arbeidsmarkt? Volgens Paul Verschueren is het geen kwantitatief proces. Je kan namelijk niet zeggen dat je over vijf jaar een bepaald aantal mensen zal geholpen hebben. Het draait om kwaliteit. Er zijn heel wat drempels om opnieuw aan de slag te gaan, de financiële factor speelt daar een grote rol.Gasten: Paul Verschueren Director Research & Economic Affairs en Directeur Vlaanderen bij de nationale hr-federatie Federgon en An De Coen van Idea Consult.Host: Liesbeth Imbo
Het is een uitdagingen voor werkgevers om de medewerkers te vinden. Er is een acute nood maar ook op de middellange termijn zal het creativiteit vergen om nieuwe medewerkers te vinden, mensen om te scholen en ook in te zetten op een flexibele schil van medewerkers om de competitiviteit van bedrijven te vrijwaren. Daarnaast stellen we vast dat ten gevolge van digitalisering, jobs verdwijnen of qua inhoud aanzienlijk veranderen. We moeten een nieuw recept bedenken voor een toekomstgericht en duurzaam talent management. Inzichten uit supply chain management kunnen helpen om de vraag en het aanbod aan talent beter te matchen. Het volledige recept kennen we misschien nog niet maar enkele ingrediënten zijn toch al voorhanden.Gast: Jan Laurijssen, Sr. Researcher - SD WorxHost: Lisbeth Imbo
We zijn veel dingen verleerd ten opzichte van onze eerdere gewoontes (pre-corona).Als we in deze tijden kennis willen overbrengen, gebeurt dat heel vaak digitaal. Afstandsleren is sinds de coronapandemie bijna een nieuwe "standaard" geworden.Nu we weer terug naar kantoor gaan, is er een combinatie ontstaan tussen thuis én kantoorwerken. Innovatief zijn en nieuwe skills verwerven worden cruciaal binnen de organisatie.Hoe pak je dit het beste aan? Gast: Anja Emonds, Research Manager - CrossKnowledgeHost: Lisbeth Imbo
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store