DiscoverTorppodden
Torppodden
Claim Ownership

Torppodden

Author: Torpkonferensen

Subscribed: 6Played: 111
Share

Description

Program och undervisning från Torpkonferensen, Evangeliska Frikyrkan.
41 Episodes
Reverse
Låg USA:s regering bakom 9/11? Dirigeras flyktingströmmar av George Soros? Är klimathotet en bluff? Blev det amerikanska valet 2020 stulet? Påverkades kyrkomötet i Nicea av pedofiler? Var pandemin planerad? Innehåller covid-vacciner mikrochip som möjliggör tankekontroll? Många tror det. Varför är konspirationsteorier så vanliga nu? Finns det gemensamma mönster? Är fakta och fantasier möjliga att separera? Hur kan kristna förhålla sig till olika förklaringsmönster? Lars Johansson är lärare vid ALT. Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen och Micael Grenholm är teolog, författare och föreläsare.
Britta Hermansson är pastor i Equmeniakyrkan. Hon är en efterfrågad föredragshållare och driver den populära samtalspodcasten Brittas vardagsrum. Hon är även krönikör i Göteborgsposten.
Hélder är missionär och medgrundande pastor i församlingen C29 i Granada, Spanien. Han är en internationell talare som tjänar i många olika sammanhang över hela världen. Hélder är även teolog och involverad i flera nätverk för missionärer och evangelister runt om i världen.
David är pastor i Kristinakyrkan, Lindesberg. Han skriver krönikör i Dagen och är en uppskattad talare i många sammanhang - bland annat vid ungdomskonferenser. David har en förmåga att med humor och tydlig förankring i Guds ord förmedla evangeliet i vår tid.
Kate är baptistpastor och en av de mest inflytelserika kvinnorna i England vad gäller antirasistfrågor. Hon leder organisationen Next Leadership som betjänar kyrkor och andra organisationer. Hennes nätverk och förtroende i olika sammanhang är stort.
Kate är baptistpastor och en av de mest inflytelserika kvinnorna i England vad gäller antirasistfrågor. Hon leder organisationen Next Leadership som betjänar kyrkor och andra organisationer. Hennes nätverk och förtroende i olika sammanhang är stort.
Mikael är teolog, författare och en uppskattad talare. Hans kunskaper i bibeltolkning och särskilt inom Nya Testamentet har format ledare i svensk kristenhet under flera decennier. Han är aktuell med boken Ledd för att leda som getts ut på Libris i år. Mikael är en av bibelöversättarna till den nya översättningen NT2026.
Jenny är pastor i Fridhemskyrkan Stockholm. Hon är även lovsångsledare och musiker där hon finns med i grupperna A Tree House Wait och Silver. Jenny arbetar bland annat som lärare vid Kaggeholms folkhögskola.
Maria är pastor i Brunnsparkskyrkan i Tranås med fokus på undervisning. Hon arbetar också som adjunkt på Linköpings universitet och frilansar som sångerska. Hon har stort hjärta för flyktingar och ledde konvertitutredningen som släpptes 2019. En ledig dag tillbringar hon gärna i trädgården.
Ingemar och Linalie har varit ledare för Evangeliska Frikyrkan under fyra år. Linalie har tidigare varit pastor i Johanneskyrkan Linköping och Ingemar har en bakgrund som rektor och pastor i Jämtland. Båda bär på en längtan om att kyrkan ska få ge Helande och hopp för vår värld.
Swoboda är pingstpastor, författare och professor i teologi från Oregon, USA. Han arbetar bland annat vid Fuller Seminary. Hans bok After Doubt - how to question your faith without losing it, översätts och ges ut på svenska på Libris under våren. Swoboda predikar även på måndagens kvällsmöte.
Bibelundervisningen, predikan och gemenskapen, är gudagivna gåvor som har kraft att leda oss vidare i lärjungaskap och efterföljelse. Vår bön är att Gud ska få använda dessa förkunnare och att vi tillsammans får erfara att vi sträcker oss vidare, får kraft och riktning i livet. Det är vad Torp handlar om.
Gud är den som korsar gränser. Allra tydligast blir det när han i Jesus Kristus föds som människa och delar våra villkor. När vi sänds på missionsuppdrag, är det möjligt för oss att följa hans exempel?  Medverkande: Peter Tarantal, Sydafrika, internationell ledare inom OM och Maria Karlsson lärare på ALT i Örebro. Var med och ge! Ange 'Torp21' i samband med din överföring via Swish 900 4037, Plusgiro 900403-7 eller Bankgiro 900-4037. Tack för din gåva!
Hur ser egentligen ett kristet svar ut på de stora sociala och ekologiska utmaningarna vi står inför? Finns det hopp och helande även för skapelsen? Hur kan vi leva hållbara härliga liv? Johannes Widlund är ordförande för God Jord kristna för miljö och rättvisa, han föreläser och är konsult kring miljö och hållbarhetsfrågor, särskilt inom kristenheten i Sverige. Aktuell med boken God jord – och ett hållbart liv (Libris) Tips! Boken God jord – och ett hållbart liv finns till sommarpris 21 juni till 4 juli 2021 på https://www.libris.se/ - Uppge kod ”Torp21”. Frågor för samtal och reflektion: • Vad får du för känslor kring miljö-klimatfrågor? Känner du skapelseglädje, skam, skuld, inspiration, eller något helt annat?   • Johannes pratar om tre sammanflätade relationer som alla behöver helas/läkas: människa – Gud, människa – skapelsen, människa – människa. Ofta är relationen människa – skapelse inte lika prioriterad som de båda andra i våra kyrkor, varför tror du att det är så? Vad har det för konsekvenser för de båda andra relationerna om relationen till skapelsen bortprioriteras? • Hur skulle din församling kunna påverka positivt för Guds skapelse? Vad skulle du själv kunna bidra med?  • ”Det är samma drivkrafter som sliter sönder skapelsen och våra stressade själar” stod det på en av Johannes bilder, håller du med? Hur kan vi som kristen rörelse vara en motkultur med andra drivkrafter som värnar både ”själar och sälar”?  Det här seminariet är ett samarrangemang av EFK, Libris förlag och Studieförbundet Bilda. Var med och ge! Ange 'Torp21' i samband med din överföring via Swish 900 4037, Plusgiro 900403-7 eller Bankgiro 900-4037. Tack för din gåva!
Vad hoppas du på? Har livet en mening? Kan du värdesätta dig själv och känna inre frid? Vårt sätt att tänka om livet påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. Existentiell hälsa blir alltmer uppmärksammat och värt att ta på allvar. Möt Kerstin Enlund och Lisbeth Gustafsson i ett samtal med Kalle Spetz. Kerstin Enlund arbetar som terapeut och ledarutbildare samt är kyrkostyrelsens ordförande i Equmeniakyrkan. 1998–2016 var hon förbundsrektor i Studieförbundet Bilda. Lisbeth Gustafsson är journalist, författare och teolog. Hon leder retreater och är senior konsult inom kommunikation av livsfrågor och tro. Tillsammans har de skrivit boken Leva med ovisshet (Libris). Kalle Spetz är EFK-pastor i Skillinge Missionshus. Tips! Boken Leva med ovisshet finns till sommarpris 21 juni till 4 juli 2021 på https://www.libris.se/. Uppge kod ”Torp21” Frågor för samtal och reflektion: • Har livet en mening? Meningen med livet och meningen i livet är frågor som har engagerat tänkare och filosofer i alla tider. Det finns en spännvidd mellan tron på en gudomlig mening till att vi skapar vår mening själva. Vad betyder mening för dig? • Kan det finnas mening även i livets svåra stunder och prövningar? Ett viktigt steg i den mänskliga mognadsresan är att acceptera livets begränsningar och att försonas med livet såsom det blev. Vilka tankar väcker det hos dig? • Vad menas med helhet? Att vara hel och sammanfogad som människa innebär att tankar, känslor och handlingar hänger ihop. När vi känner oss hela och sammanfogade blir vi tydligare för oss själva och vår omgivning. Hur ser din erfarenhet av helhet ut? • Blir livet någonsin helt? Upplevelse av helhet innebär inte frånvaro av lidande och sorg. Livet består av ljus och mörker. Glädje och svårigheter måste få leva sida vid sida om livet ska bli sant. Vilka är dina erfarenheter av samspelet mellan ljus och mörker? • Hur kan du försonas med ditt eget lidande? Det finns både nödvändigt och onödigt lidande i en människans liv. Sinnesrobönen hjälper oss att acceptera det vi inte kan förändra och uppmanar oss att förändra det vi kan. Har du mod att acceptera skillnaden mellan nödvändigt och onödigt lidande i ditt liv? • Hur är ditt förhållande till tro? En person kan vara andlig och tro på något större utan att tro på en Gud. En personlig tro kan ge tröst, kraft och hjälp att möta motgångar. Hur är ditt förhållande till tro? Hur var det när du var barn, och hur är det idag?  • Talar du med andra om tro och tvivel? Samtal om tro och livsfrågor är en bristvara i vår kultur. Många saknar språk för de eviga frågorna och mötesplatser för att samtala om tron. Var samtalar du om tro och med vilka? Tar du själv initiativ till sådana samtal? Det här seminariet är ett samarrangemang av EFK, Libris förlag och Studieförbundet Bilda. Var med och ge! Ange 'Torp21' i samband med din överföring via Swish 900 4037, Plusgiro 900403-7 eller Bankgiro 900-4037. Tack för din gåva!
Vad får hälften av församlingens unga att vilja lämna tro och gemenskap? Och vad får andra att stanna? I Korskyrkan i Uppsala har man brottats med frågorna och fick draghjälp av projektet ”Här för att stanna”. Tillsammans har man jobbat med vad som egentligen spelar roll och hittat några riktigt viktiga nycklar som berör såväl föräldrar, ledare som hela församlingen.  Olof Brandt och Anders Blåberg hör båda hemma i Korskyrkan Uppsala. De har konkret varit med i projektet, brottats med frågorna, lärt sig massor och fått verktyg för framtiden. Anders som pastor och Olof i en projekttjänst i församlingen. Olof arbetar till vardags på Bibeln idag med ansvar för hela Här för att stanna-projektet. Tips! Ta del av mer info om projektet, byggstenarna, information och rapporter… på www.härförattstanna.se Frågor för samtal och reflektion: • Hur har din egen resa sett ut med tanke på arbetet med barn och unga?   • Tror du att ni "har ett problem" i ert sammanhang? Hur många tror du att ni tappar? Vet ni? • Vad är målet med vårt arbete med unga? I hur hög utsträckning når vi målet? • Hur tyckte du listan med anledningar till att lämna kyrkan kändes? Kände du igen dig? • Vad skulle kunna vara ett bra nästa steg för ditt/ert sammanhang för att ta dessa frågor på större allvar? Det här seminariet är ett samarrangemang av EFK, Libris förlag och Studieförbundet Bilda. Var med och ge! Ange 'Torp21' i samband med din överföring via Swish 900 4037, Plusgiro 900403-7 eller Bankgiro 900-4037. Tack för din gåva!
Vad väcker detta seminarie för tankar hos dig? Hur har pandemin påverkat min tro? Känner du igen dig i någon av bibelberättelserna Samuel nämnde? Var med och ge! Ange 'Torp21' i samband med din överföring via Swish 900 4037, Plusgiro 900403-7 eller Bankgiro 900-4037. Tack för din gåva!
Den kristna kyrkan är på intet sätt förskonad från maktmissbruk. Kan vem som helst bli en maktmänniska? Hur känner vi i så fall igen en sån person och finns fallgroparna rentav i allas vårt inre när det gäller makt och position? Helen Västberg är legitimerad psykoterapeut på Dialogens psykoterapimottagning i Stockholm. Fredrik Lignell är pastor i Ryttargårdskyrkan Linköping och retreatledare. Tillsammans har de skrivit boken Fräls oss från ondo (Libris). Tips! Boken Fräls oss från ondo finns till sommarpris 21 juni till 4 juli 2021 på https://www.libris.se/. Uppge kod ”Torp21” Frågor för samtal och reflektion: • Kan det hjälpa att höra att maktmänniskans problem snarare har med skam och obearbetade sår att göra, än med styrka och rimliga krav? • Hur kan texterna om hur Jesus möter kvinnor hjälpa oss att bli bättre på respektfulla mänskliga möten utan sexualisering och objektifiering? • Finns det roller i er församling som är outtalat stängda för kvinnor respektive män? Vad händer om ni sätter ljuset på och talar sant om det? • Samtala om distinktionen mellan förlåtelse och förtroende. På vilket sätt kan den hjälpa i en ledarkris? Det här seminariet är ett samarrangemang av EFK, Libris förlag och Studieförbundet Bilda. Var med och ge! Ange 'Torp21' i samband med din överföring via Swish 900 4037, Plusgiro 900403-7 eller Bankgiro 900-4037. Tack för din gåva!
I vår tid är tystnaden utrotningshotad. Men en stund av medveten tystnad i en pratsam vardag kan leda till stor förändring. Tystnaden kan få bli början på en väg som leder ut i bönens vidunderliga, rymliga och rika universum. Om detta samtalar Thomas Sjödin och Britta Hermansson. Tomas Sjödin är författare, pastor, föreläsare och krönikör. Aktuell med boken Ljudet av tystnad (Libris). Britta Hermansson är pastor i Equmeniakyrkan, författare, föreläsare och driver podcasten Brittas vardagsrum. Tips! Boken Ljudet av tystnad finns till sommarpris 21 juni till 4 juli 2021 på https://www.libris.se/. Uppge kod ”Torp21”. Frågor för samtal och reflektion: Tomas pratar om tystnad, stillhet och bön som en nödvändighet och en ”förtöjning” i tillvaron. Var och hur hittar du tystnaden? Vad är ditt förhållande till tystnad? Hur upplever du tystnad? Hur tänker du om skillnaden mellan att vara tyst och vara i tystnad? De tysta platserna på jorden håller på att utrotas, vad tänker du att det betyder och gör med oss? Vilka upptäckter har du gjort när du stillat dig på en plats i tystnad? Det är det man gör varje dag som förändrar livet, menar Tomas. Vad betyder det kopplat till bön? Vilken liten förändring skulle du önska för ditt liv? Hur kan tystnaden vara en ingång i bönen? Ofta tänker vi att bön ska ha ord, men här betonas bönens många olika språk. Hur tänker ni om det? Vilka fler ”språk” för bön kommer ni att tänka på? Fundera en stund runt innebörden att bönen är ett enda stort erbjudande från Gud. Vad väcker det hos dig/er? Det här seminariet är ett samarrangemang av EFK, Libris förlag och Studieförbundet Bilda. Var med och ge! Ange 'Torp21' i samband med din överföring via Swish 900 4037, Plusgiro 900403-7 eller Bankgiro 900-4037. Tack för din gåva!
Den här gudstjänsten från Ryttargårdskyrkan Linköping var en del av Torpturné 2021. Förkunnare är Inga-Märtha Isacsson som delar ordet om att 'Ge inte upp - ge hopp!'. Torpkonferensen 2021 tog form i en Torpturné fördelat på 10 regioner ut över vårt land. Detta med en längtan att fylla Sverige med lokala mötesplatser, genom EFK-församlingars engagemang. De olika platsernas unika förutsättningar får sina tydliga uttryck, men där grundstenarna i Torpkonferensen – d v s bön, andlig fördjupning, mission och den livsviktiga insamlingen till vårt gemensamma arbete i Sverige och i världen förenar oss. Var med och ge! Ange 'Torp21' i samband med din överföring via Swish 900 4037, Plusgiro 900403-7 eller Bankgiro 900-4037. Tack för din gåva!
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store