Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
عزت نفس یکی از عوامل تعیین‌کننده رفتار در انسان به‌شمار می‌رود در حقیقت برداشت و قضاوتی که افراد از خود دارند تعیین‌کننده چگونگی برخورد آن‌ها با مسائل مختلف است. تماس:۰۰۹۸۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱
عزت نفس یا حرمت نفس ، اصطلاحی در روانشناسی است که بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزشهای خود می‌باشد.عزت نفس، باور و اعتقادی است که فرد، دربارهٔ ارزش و اهمیت خود دارد..تماس: ۰۰۹۸۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱
اهمال کاری یا فردا فکنی یا تعلل، خودداری از انجام وظیفه‌ای است که لازم است تا موعد مشخصی انجام شود. می‌توان از آن به عنوان به تاخیر انداختن (از سرعادت یا آگاهانه) شروع یا پایان کاری، با علم به پیامدهای منفی این تاخیر نیز یاد کرد.
عقده یونس ترس از موفقیت یا ترس از بهترین بودن فرد است که از تحقق خودشکوفایی ممانعت می‌کند. این ترس از بزرگی خود شخص، فرار از سرنوشت یا اجتناب از اعمال استعدادهای شخص است. از آن جا که دستیابی به بدترین وضعیت شخص ممکن است انگیزه‌ای برای رشد شخصی باشد به همین ترتیب ترس از رسیدن به بهترین حالت میتواند مانع پیشرفت گردد.عقده یونس پدیده‌ای در افراد روان‌رنجور است.تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱
در روان‌شناسی خودشیفتگی یا نارسیسیسم  یا نرگس‌مندی بیان‌گرعشق افراطی به خود و تکیه بر خودانگاشت‌های درونی است.
کمال‌گرایی در روان‌شناسی، ویژگی شخصیتی است که خصوصیات آن، با تلاش فرد برای بی‌عیب‌ ونقص بودن و تنظیم استانداردهایی برای بالاترین سطح عملکرد توصیف می‌شود و با خود-ارزیابیِ انتقادی و نگرانی در مورد ارزیابی دیگران نیز همراه است.سال نو مبارکتماس: ۰۰۹۸۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱
 متفکر یا اندیشمند، کسی است که در اندیشه انتقادی، اندیشه، پژوهش و اندیشه بشری  در خصوص واقعیات جامعه درگیر است تماس:۰۰۹۸۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱
نگران اندیشی دو جنبه سازنده و غیر سازنده داردتماس:۰۰۹۸۹۰۲۰۰۵۰۲۱
شخصیت شامل ویژگی‌های نسبتاً باثبات و پایدار است که در توصیف آن‌ها از صفاتی همچون زودرنج، مضطرب، پُرحرف، درونگرا، برون‌گرا و غیره استفاده می‌شود.تست تحلیلی شخصیت شناسیhttps://khodmokhtari.com/tests/drivers.لینک تماسhttps://wa.me/message/5A4SO6JKSAFSC1.۰۰۹۸۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱
فرد دشوار کسی است که دوست دارد مشکل ایجاد کند، و با راه ‏حل ‏های منطقی قانع نمی‌شود، با دیگران سر ناسازگاری دارد، رفتارش نامناسب است، آشکارا راه را اشتباه می‌رود و قوانینی را که دیگران رعایت می‌کنند، نادیده می‌گیرد. شما در اولین ملاقات، علائم این رفتارها را در افراد دشوار می‌بینید….لینک تماسhttps://wa.me/message/5A4SO6JKSAFSC1۰۰۹۸۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱
نگرانی یا دلواپسی یک واکنش طبیعی است که در آن ذهن تلاش می‌کند با عامل تهدید بیرونی مبارزه کند و جلوی آن را بگیرد.
به موجودیت فردی یک شخص، خود گفته می‌شود.ویژگی‌های اساسی یک شخص که او را از دیگر اشخاص متمایز می‌کند، «خود» او را تشکیل می‌دهد. در تعریفی دیگر، آگاهی هر فرد از موجودیتش، «خود» آن شخص را تشکیل می‌دهد.خود را می‌توان موجودیتی دانست که منبع خودآگاهی افراد است. خود، عامل اندیشه‌ها و کردارهای فرد است. خود، سرشت اصلی یک شخص است که با گذر زمان، آگاهی فردی را شکل می‌دهد و منسجم می‌کند.
نگرانی یا دلواپسی یک واکنش طبیعی است که در آن ذهن تلاش می‌کند با عامل تهدید بیرونی مبارزه کند و جلوی آن را بگیرد. احساس نگرانی با اضطراب یا توجه بیش از حد به مسائل واقعی یا خیالی همراه است.
اضطراب یا تشویش یا دلشوره عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است.
مشورت و دریافت کمک اطلاعاتی دربارهٔ یک موضوع است که بین مراجع (کمک‌گیرنده) و متخصص (مشاور) انجام می‌گیرد. مشاوره در موضوعات و زمینه‌های مختلف علمی و برای اهداف گوناگون انجام می‌شود که در میان مردم، بیشتر جنبهٔ روان‌شناختی آن (مشاورهٔ روان‌شناسی) معروف است که هدف از آن بهبود وضعیت روحی–روانی و کیفیت‌بخشی به زندگی مراجع از جهت روانی‌است.
بیماری روانی به گروهی از بیماری‌ها گفته می‌شود که با تأثیر بر تفکر و رفتار٬ باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در وی می‌شوند. علت بیماری‌های روانی به خوبی شناخته شده نیست ولی آنچه مسلم است این است که عوامل ژنتیک، استرس‌های مختلف و نوع تعامل فرد با دیگران در ایجاد یا بروز آن‌ها مؤثر است. افسردگی، اضطراب، وسواس، اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا از جمله این اختلالات هستند.
اختلال شخصیت خودشیفته نوعی اختلال شخصیت است که در آن فرد خود را بزرگ و مهم می‌پندارد و به گونه‌ای غلوّآمیز احساس توانایی و لیاقت می‌کند. این بیماران مرکز دنیای خود بوده، از هر جهت ویژه هستند، افاده‌ای و اسم‌پران بوده و در ذهن خود شخص مشهوری هستند. حس خودپسندی و سزاوار بودن، هرگونه نگرانی دربارهٔ نیازها، مشکلات و احساسات دیگران را از ذهن آنان خارج می‌سازد. آنان متکبر و تحکم‌آمیز بوده، خود را برتر از دیگران می‌دانند و از دیگران انتظار احترام و تحسین دارند. هنگامی که خود آنان و جهان اطراف‌شان نمی‌توانند انتظارات غیرواقع گرایانه و ناممکن آنان را برآورده سازند، به‌طور شایع دچار ناامیدی می‌شوند
خودتحقیری یا عقده حقارت یا حس خود کم بینی یکی از عقده ‌ها در روانشناسی و روانکاوی است، که از جهت واکنش‌های رفتاری و علمی دارای دو گونه تأثیر مثبت و منفی است.عقده حقارت که اغلب اوقات ناخودآگاه است در اثر عوامل و انگیزه‌های گوناگون در روان انسان‌ها به وجود می‌آید. پیاژه در این‌باره می‌گوید: به نظر روان‌شناسان هیچ مرد یا زنی نمی‌تواند به‌طور کامل از عدم تعادلی که منجر به نشانه‌های روانی عقده حقارت می‌شود، فرار کند. ولی این عدم تعادل گاه رسیدن به موفقیت‌های بزرگ را سبب می‌شود. در واقع بعضی پیروزی‌ها را ممکن است نتوان بدون محرک قوی احساس حقارت بدست آورد.
شخصیت را می‌توان الگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبک شخصی فرد را در تعامل با محیط اجتماعی و مادی‌اش رقم می‌زنند. به عبارت دیگر شخصیت شامل ویژگی‌های نسبتاً باثبات و پایدار است که در توصیف آن‌ها از صفاتی همچون زودرنج، مضطرب، پُرحرف، درونگرا، برون‌گرا و غیره استفاده می‌شود.
مدیریت استرس به طیف وسیعی از تکنیک‌ها و روش‌های روان‌درمانی، آگاهی بخشی ها، مجموعه آموزش های روانشناختی اشاره دارد که به هدف کنترل سطح استرس فردی و به خصوص استرس .مزمن، و بهبود عملکرد روزانه فرد طراحی شده‌اند.
Comments (54)

Mina Mohamadreza

چرا برای من فایلها باز نمیشه . همه جوره امتحان کردم ،با فیلتر شکن ،بی فیلتر شکن ،با کت خط وای فای ... . میشه لطفا راهنمایی کنید ؟

Apr 16th
Reply (4)

Elham Arab

مفید بود ممنون🙏🏼🌹

Apr 8th
Reply

سالم شو

ممنون آقای مهرگان عالی بود🌱

Apr 6th
Reply

Reza Farahani

درود بر شما و سپاس از این همه بردباری و تلاشتون. کارتون بسیار ارزشمنده. راجع به درماندگیهای آموخته شده منبعی داربد که بتونیم پیگیری کنیم؟

Mar 19th
Reply (1)

Reza Farahani

عالی بود، سرافراز باشید و سربلند

Mar 17th
Reply

Saeed Majidi

زمان اتاق ها تا متوجه مفهوم بحث نشیم مفهوم برای مخاطب نداره... کوتاه تر یعنی خلاصه تر.. اینطوری همه متوجه نمیشن... هر تایتل بحث و زمان خودش رو داره..

Mar 16th
Reply

مسعود وحدتی

خوب خیالم راحت شد اختلال روانی ندارم. رفتار نابهنجار دارم 😁

Mar 14th
Reply

مسعود وحدتی

بریم ببینیم ایا من اختلال روانی دارم؟ احتمالش زیاده 🙆😅

Mar 14th
Reply

مسعود وحدتی

اتفاقات به خودی خود معنایی ندارن، این ماییم که بهشون معنی میدیم و برداشت شخصی خودمونو میکنیم... 👌👌

Mar 14th
Reply

مسعود وحدتی

خیلی خوب بود 👌👌👌👌 جالب بود که یه اشکال بزرگ در افکار خودم پی بردم! فهمیدم باید از زیر ابشار بیام بیرون و از بیرون تماشاش کنم... مرسی محمد عزیز 🙏🌞😍🌹

Mar 14th
Reply

مسعود وحدتی

من برم اول درباره شخصیت اپیزود گوش بدم 😁👌 پایم ضعیفه هنوز

Mar 14th
Reply

مسعود وحدتی

سوال اول،ممکنه کمی استرس بگیرم ولی عصبی نمیشم. سوال دوم، نه خیلی ناراحت نمیشم معمولا! و ممکنه در طول روز چندباری بیاد بیارم. به ندرت هم پیش میاد که اشتباهی میکنم و تا چند روز بخاطرش خودمو سرزنش میکنم. سوال سوم، نه منتظر بدترین قضاوتهاش نیستم. معمولا رایج تره که پیشبینی کنم باعث تعجب طرف باشم 🙆و خوب اغلب هم همینطوره سوال چهارم، نه پاسخم منفیه. مگر افراد خاصی باشن که گاهی از این موضوع نگران بشم.

Mar 14th
Reply

Reza Farahani

اون زامبیه، حسن عباسی، فکر کنم نمونه بارزی باشه از شاید خودشیفته جبرانگر. برای محتواهایی که تکه ای از فیلم میارید میتونه مثال خوبی باشه. جاهایی که به منتقدانش چه پرخاشهایی که نمیکنه و چه چیزهایی که فرافکنی نمیکنه

Mar 13th
Reply

مسعود وحدتی

خیلی خیلی خوب و جالب بود. 👌

Mar 12th
Reply

Reza Farahani

با وجود سیستمی ایدئولوژیک که کسی که دنبال ثابت کردن خودش و تغییر بقیه آن هم همسو با نفع حکومت نباشه انگ بی غیرت و سیب زمینی بی رگ و... میخوره و تازه به کسانی که همون کارها رو میکنن پاداش میدن، کسایی که از استدلال و تفکر نقاد هیچی نشنیدن، چه انگیزه ای میمونه؟ زور نوکران روسیه بیشتره هرچند پایدار نخواهد ماند و بلاخره آگاهی مسیر خودشو باز میکنه. بکوشم نقش خودمو ایفا کنم

Mar 12th
Reply

مسعود وحدتی

مرسی از راهنمایی خوبت. 🙏🌹 درباره روان درمانگر چیزی نگفتین گمونم🤷

Mar 9th
Reply (1)

e.m.b.h.

این اپیزود، بهترین چیزیه که شنیدم🌻🌻

Feb 9th
Reply (1)

Merlin

من به روانشناس هم مراجعه کردم ولی روش های که توصیه کرد تاثیر قابل توجهی نداشت.

Jan 3rd
Reply

mad knight

تشکر، بسیار ریشه یابی عالی ای بود لطفا یک برنامه هم برای درمان و تکنیک های بیشتر بذارید

Dec 9th
Reply (1)

Hamid Barber

بینهایت سپاسگزارم خیلی بهره بردم

Dec 4th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store