DiscoverSosyopat
Sosyopat
Claim Ownership

Sosyopat

Author: İsmail Pişer

Subscribed: 4Played: 8
Share

Description

Sosyopat, sosyoloji ile iletişim bilimlerini harmanlayarak, hayata dair farklı bakış açıları edinmeyi ve edindirmeyi amaçlar. Metinler ve sunumlar İsmail Pişer'e aittir.
25 Episodes
Reverse
"Sosyoloji ve Kitle İletişim Kuramları" VİDEO Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr02d-y7AxJHI2Ki6VLZwJJIXSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. Bu kanaldaki podcast içeriklerini Spotify ve itunes'da da bulabilirsiniz. (Arama çubuklarına "Sosyopat" yazmanız yeterli.)Kanal Sahibi: İsmail Pişerİletişim: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserinstagram.com/sosyopattvwww.sosyopat.co
"Sosyoloji ve Kitle İletişim Kuramları" VİDEO Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr02d-y7AxJHI2Ki6VLZwJJIXSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. Bu kanaldaki podcast içeriklerini Spotify ve itunes'da da bulabilirsiniz. (Arama çubuklarına "Sosyopat" yazmanız yeterli.)İsmail Pişerİletişim: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserinstagram.com/sosyopattvwww.sosyopat.co
Bu bölümün konuğu, değerli arkadaşım Gülçin Sağır Keskin'di."Sosyoloji ve Kitle İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. Bu kanaldaki podcast içeriklerini Spotify ve itunes'da da kolayca bulabilirsiniz. (Arama çubuklarına "Sosyopat" yazmanız yeterli.)İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserinstagram.com/sosyopattvWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail PişerBu bölümün kaynakçası: - Perry Anderson, Batı Marksizmi Üzerine Düşünceler, Çev. Bülent Aksoy, (İstanbul: Birikim Yayınları, 4. Baskı, 2011)- L. Althusser, For Marx, Çev. Ben Brewster, (London: The Penguin Press, 1969)
"Sosyoloji ve Kitle İletişim Kuramları" VİDEO Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr02d-y7AxJHI2Ki6VLZwJJIXSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır.Kanal Sahibi: İsmail Pişerİletişim: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserinstagram.com/sosyopattvwww.sosyopat.co
"Sosyoloji ve Kitle İletişim Kuramları" VİDEO Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr02d-y7AxJHI2Ki6VLZwJJIXSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır.Kanal Sahibi: İsmail Pişerİletişim: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserinstagram.com/sosyopattvwww.sosyopat.co
Bu bölümün konuğu, değerli arkadaşım Gülçin Sağır Keskin'di."Sosyoloji ve Kitle İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. Bu kanaldaki podcast içeriklerini Spotify ve itunes'da da kolayca bulabilirsiniz. (Arama çubuklarına "Sosyopat" yazmanız yeterli.)İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail PişerBu bölümün kaynakçası: - Ali Çimen, Tarihi Değiştiren Diktatörler, (İstanbul: Timaş Yayınları, 1. Baskı, 2010).- Étienne Balibar, Althusser İçin Yazılar, Çev. Hülya Tufan (İstanbul: İletişim Yayınları, 1. Baskı, 1991).- Karl Marx, 1844 El Yazmaları, Çev. Murat Belge (İstanbul: Birikim Yayınları, 2014).- Perry Anderson, Batı Marksizmi Üzerine Düşünceler, Çev. Bülent Aksoy (İstanbul: Birikim Yayınları, 4. Baskı, 2011).- Sean Sayers, Marxism and Human Nature (New York: Routledge, 1998).
Bu bölümün konuğu, değerli arkadaşım Gülçin Sağır Keskin'di."Sosyoloji ve Kitle İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. Bu kanaldaki podcast içeriklerini Spotify ve itunes'da da bulabilirsiniz. (Arama çubuğuna "Sosyopat" yazmanız yeterli.)İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail PişerBu Bölümün Kaynakçası:- Louis Althusser, John Lewis’e Cevap, Çev: Alp Tümertekin (İstanbul: İthaki Yayınları, 1. Baskı, 2004), Giriş Kısmı.- Michel Foucault, Akıl Hastalığı ve Psikoloji, Çev: Emre Bayoğlu (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 3. Baskı, 2015).- Giorgio Agamben, Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, Çev: İsmail Türkmen (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013).- Jean Jacques Rousseau, İtiraflar, Çev: Kenan Somer (İstanbul: Islık Yayınları, 2016).- Michel Foucault, Klasik Çağda Deliliğin Tarihi, Çev: Mehmet Ali Kılıçbay (Ankara: İmge Kitabevi, 2017).
Bu bölümün konuğu, değerli arkadaşım Gülçin Sağır Keskin'di.Sosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. Bu kanaldaki podcast içeriklerini Spotify, itunes ve Google podcastlerde de bulabilirsiniz. (İlgili platformun arama çubuğuna "Sosyopat" yazmanız yeterli.)İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail PişerBu Bölümün Kaynakçası: - Gülçin Sağır, “Geçmiş uzun sürer”: Louis Althusser’in Niccolò Machiavelli okumasına dair genel bir değerlendirme, 2018, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara (Kitap olarak basıma hazırlanmaktadır).- Louis Althusser, Filozof Olmayanlar İçin Felsefeye Giriş, Çev. İsmet Birkan (İstanbul: Can Yayınları, 1. Baskı, Mayıs 2016).- Louis Althusser, John Lewis’e Cevap, Çev. Alp Tümertekin (İstanbul: İthaki Yayınları, 1. Baskı, 2004).- Michel Foucault, Akıl Hastalığı ve Psikoloji, Çev. Emre Bayoğlu (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 3. Baskı, 2015).
Bu bölümün konuğu, değerli arkadaşım Gülçin Sağır Keskin'di. Gülçin Hocanın yayında önerdiği kaynaklar şu şekilde: - Gülçin Sağır, “Geçmiş uzun sürer”: Louis Althusser’in Niccolò Machiavelli okumasına dair genel bir değerlendirme, 2018, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara (Kitap olarak basıma hazırlanmaktadır). - Jacques Derrida, Chaque Fois Unique, La Fin du Monde.- Jacques Derrida, Penseur de l'évènement, L'humanıté, Mercredi, 28 Janvier, 2004.- Louis Althusser, Gelecek Uzun Sürer, Çev. İsmet Birkan (Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 1. Baskı, 2015). - Mona Gauhier, Questions d’avenir… Recension de « De quoi demain… Dialogue », Jacques Derrida et Élisabeth Roudinesco, Paris, Fayard-Galilée, 2001, 316 p.- Taner Timur, Felsefi İzlenimler: Sartre, Althusser, Foucault, Derrida (Ankara: İmge Kitabevi, 1.Baskı, 2005).
"Sosyoloji ve İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail Pişer
"Sosyoloji ve İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail Pişer
"Sosyoloji ve İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail Pişer
"Sosyoloji ve İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail Pişer
"Sosyoloji ve İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail Pişer
"Sosyoloji ve İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail Pişer
"Sosyoloji ve İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail Pişer
"Sosyoloji ve İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail Pişer
"Sosyoloji ve İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail Pişer
"Sosyoloji ve İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail Pişer
"Sosyoloji ve İletişim Kuramları 101" Podcast Listesi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMDh5pylr03Kmb20yf-Hjdl-IThxC8XYSosyopat TV; bir sosyoloji, iletişim bilimleri ve popüler kültür kanalıdır. İletişim için: piser@windowslive.comtwitter.com/sosyopatcoinstagram.com/ismailpiserWeb site: www.sosyopat.coSunan: İsmail Pişer
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store