DiscoverPeriscope Pod | پادکست پریسکوپ
Periscope Pod | پادکست پریسکوپ

Periscope Pod | پادکست پریسکوپ

Author: Periscope Podcast

Subscribed: 7,383Played: 208,141
Share

Description

در پادکست پریسکوپ آنچه که درباره روابط بین‌کشورها و مناسبات بین‌المللی خوانده‌ام را به زبانی ساده برایتان روایت می‌کنم. گاهی ممکن است موضوعات روز بررسی شوند و گاهی هم سری به تاریخ گذشته بزنم. این پادکست صرفا با علاقه شخصی خودم تولید می‌شود.

طراح کاور: سمانه خادمی

اینستاگرام پریسکوپ
https://www.instagram.com/theperiscopepodcast/

ایمیل پادکست:
theperiscopepodcast@gmail.com

لینک کانال یوتیوب:
https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw

برای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر بروید
https://hamibash.com/periscope

آدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:
TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiw

آدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:
TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiw

آدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:
bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktn

آدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:
0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1
72 Episodes
Reverse
در این اپیزود براساس قرائن و شواهد ویژگی‌های حمله اسرائیل بررسی شده و نگاهی به داینامیک‌های ژس از بحران انداخته شده است. کانال یوتیوب پریسکوپ:http://www.youtube.com/@PeriscopePodcastاینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcastایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1
در این اپیزود به پاسخ ایران به حمله اسرائیل به کنسولگری در دمشق پرداختم و دستاوردها، خطرها و ویژگی های پاسخ ایران را توضیح دادم. در نهایت توضیح دادم که آیا اسرائیل واکنشی خواهد داشت یا خیر. کانال یوتیوب پریسکوپ:http://www.youtube.com/@PeriscopePodcastاینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcastایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1
در این اپیزود فرض بر این گرفته شده که ایران قصد دارد در مقابل اسرائیل صبر استراتژیک پیشه کند و بعد استدلال شده این استراتژی منافع ایران را برآورده نکرده و بلکه ایران را در بن‌بست قرار می‌دهد.ساعت ضبط اپیزود: 11 شب 23 فروردین 1403ویدئوی اپیزود در کانال یوتیوب پریسکوپ:https://youtu.be/aDXK-uNxC0A?si=HM5LzLtH3NwoY1vDاینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcastایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1
در این ایپیزود توضیح داده‌ام که چه روندی شکل گرفت که طی آن در اوج و نقطه عطف آن، اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه حمله کرد؟اینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcastایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1
در این اپیزود 5 سناریو پاسخ احتمالی ایران به حمله اسراییل به کنسولگری ایران در دمشق را بررسی کرده و در پایان نتیجه را نیز توضیح داده ام.لینک ویدئوی اپیزود در یوتیوب:https://youtu.be/dSzv8PhHiT0?si=YiSbb5XZRVy7cgFQاینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcastایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1
در این ویدئو سعی کرده‌ام به زبان ساده مفهوم #ژئوپولتیک را تشریح کنم. ابتدا تعریفی از ژئوپولتیک ارائه کرده‌ام و بعد مهمترین نظریه ژئوپولتیک را تشریح کرده و درباره مبدع آن، هالفورد #مکیندر توضیح داده‌ام. در مرحله بعد روش تحلیل ژئوپولتیک تشریح شده و به کارکرد‌های این روش پرداخته‌ام. در نهایت به احتمالاتی که ممکن است نظریه مکیندر را دستخوش تردید کند پرداخته‌ام و در انتها نیز نمایی از نظم جدید جهانی را ترسیم کرده‌ام.منابع:Round World and the Winning of the PeaceVoice: The Art of GeopoliticsThe Geographical Pivot of HistoryDemocratic Ideals and RealityHeartland: Three Essays on GeopoliticsBritannica Encyclopediaلینک ویدئویی اپیزود در یوتیوب:https://youtu.be/OaUXpD5C0i8?si=s_KpRIxjnynxyoywاینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcastایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1
در این اپیزود که ادامه‌ای است برای اپیزود 64 به تاثیر نتیجه انتخابات اخیر مجلس در ایران بر ساخت قدرت و قدرت تصمیم‌گیری هسته‌ قدرت در ایران پرداخته‌ام.ارتباط با من:theperiscopepodcast@gmail.comاینستاگرام پادکست:@theperiscopepodcastاینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcast/ایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1لینک کانال یوتیوب:https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw
در این اپیزود به سه موضوع نفوذ روسیه در بالکان، نفوذ ترکیه در بالکان و راست‌های افراطی در این منطقه با اهمیت ژئوپولتیکی پرداخته‌ام.ارتباط با من:theperiscopepodcast@gmail.comاینستاگرام پادکست:@theperiscopepodcastاینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcast/ایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1لینک کانال یوتیوب:https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw
این اپیزود محتوای صوتی یک لایو اینستاگرامی در اکانت پادکست پریسکوپ است.ارتباط با من:theperiscopepodcast@gmail.comاینستاگرام پادکست:@theperiscopepodcastاینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcast/ایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1لینک کانال یوتیوب:https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw
در این ایپیزود که مقدمه‌ای است برای اپیزودهای بعدی درباره ژئوپولتیک بالکان، به زمینه تاریخی اختلافات در این منطقه پرداختم و نمایی از وضعیت فعلی بالکان را ترسیم کردمارتباط با من:theperiscopepodcast@gmail.comاینستاگرام پادکست:@theperiscopepodcastاینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcast/ایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1لینک کانال یوتیوب:https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw
ارتباط با من:theperiscopepodcast@gmail.comاینستاگرام پادکست:@theperiscopepodcastاینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcast/ایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1لینک کانال یوتیوب:https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw
در این اپیزود به بحران دریای سرخ و اهداف حوثی‌ها یمن پرداخته‌ام و خوانشی هم داشته‌ام از اشتباهات استراتژیک اعراب در قبال غرب و اسرائیلارتباط با من:theperiscopepodcast@gmail.comاینستاگرام پادکست:@theperiscopepodcastاینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcast/ایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1لینک کانال یوتیوب:https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw
در این اپیزود به این سوال پاسخ می‌دهم که چرا قطر سیاست خارجی چنین متنوع را در پیش گرفته و چطور می‌شود که این کشور کوچک با بسیاری از گروه‌های اسلامگرای رادیکال ارتباط دارد اما مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد.ارتباط با من:theperiscopepodcast@gmail.comاینستاگرام پادکست:@theperiscopepodcastاینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcast/ایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1لینک کانال یوتیوب:https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw
در این اپیزود در گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا عزیزی پژوهشگر مقیم موسسه امنیت و امور بین‌الملل برلین درباره پیامدهای بحران غزه و سناریوهای مختلف پس از این بحران و استراتژی‌های ایران در خلال این بحران و پس از این بحران پرداخته شده است.ارتباط با من:theperiscopepodcast@gmail.comاینستاگرام پادکست:@theperiscopepodcastاینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcast/ایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1لینک کانال یوتیوب:https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw
این اپیزود یک گفت‌وگوی لایو اینستاگرامی است که به دعوت کانال اینستاگرامی @utoforex انجام شده است.اینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcast/ایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1لینک کانال یوتیوب:https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw
در این اپیزود به رویکرد روسیه، ترکیه و ایران به بحران غزه پرداخته‌اماینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcast/ایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1لینک کانال یوتیوب:https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw
آنچه در این اپیزود می‌شنوید حاوی بررسی احتمالات است. بحران در حال تحول است و هر رخدادی ممکن است واقع شود. ارتباط با من:theperiscopepodcast@gmail.comاینستاگرام پادکست:@theperiscopepodcastبرای حمایت مالی از پریسکوپ به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscope
در این اپیزود تاریخ ژاپن، گذار ژاپن از درونگرایی به بروگرایی، الزامات ژئوپولتیک ژاپن و ملاحظات دوران مدرن این کشور تشریح شده است.موسیقی متن اپیزود مربوط به فیلم آخرین سامورایی به کارگردانی ادوارد زوئیک است.اینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcast/ایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1لینک کانال یوتیوب:https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw
این اپیزود درتوضیح چرایی اقدام یوگنی پریگوژین، رئیس گروه واگنر در شورش علیه پوتین و بررسی گزینه‌های پیش روی پوتین ساخته شده است. توضیح اینکه این اپیزود قبل از انتشار خبر دیدار اخیر پریگوژین با پوتین در حضور فرماندهان ارتش روسیه ضبط شده است.اینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcast/ایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1لینک کانال یوتیوب:https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw
ژئوپولتیک فلسطین به واسطه ابهام جغرافیایی‌اش بسیار پیچیده است. در این اپیزود توضیح دادم که جغرافیا چطور رخدادها میان اسرائیل و فلسطین را شکل داده است.اینستاگرام پریسکوپhttps://www.instagram.com/theperiscopepodcast/ایمیل پادکست:theperiscopepodcast@gmail.comبرای حمایت مالی از طریق حامی باش به لینک زیر برویدhttps://hamibash.com/periscopeآدرس رمز ارز تتر برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز ترون یا تی آر ایکس برای کمک مالی:TLyE5AnYLbPEDnThi1xR339DJL6fAToJiwآدرس رمز ارز بیت کوین برای کمک مالی:bc1qsuwdwqlszpeym4sl4d2hkkat8m8s62lrjqvktnآدرس رمز ارز اتریووم برای کمک مالی:0xefd16817dDd97981c353f00D48F09ACdf57d95F1لینک کانال یوتیوب:https://www.youtube.com/channel/UCwht24RR-9YDT9o4tvyG_Zw
loading
Comments (1119)

داداش امیر

آخه چیز دیگری هم که هست ، از نظر روحیه ملی ایران ، حرکت اسرائیل واقعیتش هر چی که بود ، باعث شد مردم ایران اسرائیل را دیگه عددی حساب نکنند ، حالا چه موافق نظام حاکم ایران باشند و چه مخالف نظام حاکم . شواهد هم حاکی از اینه که بازتاب این حرکت در ذهن غیره ایرانی ها و حتی سیاسیون خود اسرائیل هم چیز فراتر از ذهنیت ایرانی ها نباشه ، 🤔

Apr 22nd
Reply

داداش امیر

سلام و عرض ادب ، من هرچه تلاش کردم اطلاعات موثقی که بتواند به صورت قطع ثابت کند حمله اسرائیل چنین دستاوردهایی که بیان شد را داشته است پیدا نکردم ، پس مبنا را بر این میگذارم که این یکی از آن سناریو هایی است که میتوان متصور شد و سناریوهای دیگری هم هست که آنها هم اعتبار های بیشتر یا کمتر از آنچه گفتید دارند ، سپاس از زحمات شما

Apr 22nd
Reply (1)

saeideh kamali

عالی بود، سپاس وافر.

Apr 22nd
Reply

M Rasol Esfandiari

بهتره اینطور بگیم که پاسخ ایران نظامی بود در مقابل پاسخ اسراییل که امنیتی بود کوادها از داخل اصفهان بلند شدن از لحاظ فنی و این پیامی رو میرسونه که من در داخلت میتونم بهت ضربه بزنم پاسخ ایران سنگین و نظامی بود و این پیام رو میرسوند که من میتونم از خاک خودم به طور مستقیم بهت حمله‌ای در این‌حجم انجام بدم در مورد اصابت موشک به رادار هم قابل اثبات نیست و به همین دلیل بنظرم وزن حمله ایران سنگین‌تره

Apr 22nd
Reply

A.saeed

👏👏

Apr 21st
Reply

amin alian

پاسخ اسرائیل به ایران از جنس تروریستی و خرابکاری بود که همیشه انجام میداد ولی پاسخ ایران یک حمله نظامی و قدرتمند و مستقیم بود که ورق موازنه قدرت در خاورمیانه رو تغییر داد

Apr 21st
Reply (2)

𝐅.𝐆𝐇卐

🙏❣💫

Apr 21st
Reply

Shahin m

در حال حاضر، نبرد اصلی میان چین و ایالات متحده در حوزه تکنولوژی و خصوصا در بخش فضا هست.. اینکه امریکا و اسرائیل میتونن قبل از تحرکات ایران برای تلافی، از اون باخبر باشن رو باید در تکنولوژی های پیشرو غرب و احاطه بر فضا دونست. ماهواره های جاسوسی قدرتمند و ماهواره های هشدار سریع برای تحرکات نظامی زمینی اونها رو تقریبا در این حوزه به پیش انداخته و کسی که فضا رو در اختیار داره الان حکمران اصلی زمین هست. کتاب تیم مارشال بسیار خوب هست ممنون و موفق باشید

Apr 21st
Reply

محمد وحدانی

سلام میشه نتیجه گرفت آرامش نسبی به خاورمیانه برمی‌گرده ؟؟

Apr 21st
Reply

Shahin m

درود بر شما، خدا قوت در مباحث بازدارندگی چیزی هایی که گفتید درست هست، اما بهتره بجای بازدارندگی اینجا از مفهوم موازنه قدرت و بالانس توازن قدرت صحبت کنیم.. چراکه مفهوم ادراکی در این موضوعات اهمیت بیشتری داره تا کارایی، کیفیت و بازدارندگی. درخصوص چرایی دست برتر غرب و آمادگی در برابر خبر از تحرکات کشورهایی مثل ایران، روسیه و حتی چین قبل از واکنش، به نظرم بررسی کتاب جدید تیم مارشال « آینده جغرافیا» برای دوستداران ژئوپلیتیک خوب و مفید هست.

Apr 21st
Reply (5)

Amed Mohamadi

بسیار دقیق و جامع

Apr 21st
Reply

Farhad Rad

تحلیل واقع بینانه ای بود #WomanLifeFreedom #IRGCterrorists ‎#IranRevolution ‎#Mahsa_Amini #زن_زندگی_آزادی #مرد_میهن_آبادی #مهسا_امینی #اتحاد_مردم #آگاهی

Apr 20th
Reply

حمید فتحی

جناب منتظري ، بابت پادکست ممتاز پریسکوپ سپاسگزارم ، ممنون بابت روشنگری ها و اطلاعات تخصصی که بهمون میدید ، بنده شخصا با گوش دادن به صحبتهای شما طرز نگاه و تحلیل شخصی ام خیلی تغییر کرده .

Apr 16th
Reply

A.saeed

درود بر پادکست تحلیلی شماکه مثل جدال و اینترنشنال و.. موج سازی نمیکنید

Apr 16th
Reply

𝐅.𝐆𝐇卐

عالی و مفید بود.❤🌷 ممنونم از شما❣

Apr 16th
Reply

Lili Abiat

سلام خسته نباشید ممنون از تحلیل شما همین که توی این اوضاع در هم ریخته و آشفته شما تحلیل آگاهانه و به دور از تنش زایی ارائه میدید که از هیجانات کاذب حداقل بتونه در مورد یه نفرم شده کم کنه ممنون درود به شما

Apr 16th
Reply

mnjv

پادکست پریسکوپ رو من و پسر ۱۵ ساله م گوش میدیم برای ما خیلی آموزنده ست و دید خوبی به ما داده. ممنون از زحمتی که میکشین

Apr 16th
Reply (1)

Alex

جنگ خارجی و انقلاب داخلی بهترین فرصت برای تموم کردن کار رژیم آخوندیه. زنده باد اسرائیل🇮🇱

Apr 16th
Reply

Mehran Almasi

بر فرض هم که ایران نشون داده میتونه ۳۰ تا موشک تو اسراییل بخوابونه. خب چی میشه در مقابل توانایی اسراییل به منهدم کردن زیرساخت های مهم ایران. کاری که اسراییل و ستون پنجمش در ایران میتونن بکنن، ایران سر سوزنش هم نمیتونه بکنه. پادکست شامل یک سری اطلاعات درست ولی رندم و بدون نتیجه درست و حسابیست

Apr 16th
Reply

Mehran Almasi

اسراییل ساختمان کنسولگری رو زده چون میخواسته زاهدی رو بکشه؟ یعنی ریسک جنگ با ایران رو شدیدا زیاد کرده با کشتن یک درجه دار؟ ولی نمیخواد وارد جنگ بشه؟ خیلی مطالب پادکست ضد نقیض و جسته و‌گریخته و بدون نتیجه کامل بود

Apr 16th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store