Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
In de laatste aflevering voor de zomerpauze blikken Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten terug op een maand waarin het Europees parlement het eens raakte over een aantal belangrijke klimaatwetten. Europarlementslid Esther de Lange – ondervoorzitter van de EVP-fractie – praat mee. Ook over Oekraïne en Moldavië die officieel kandidaat-lidstaat zijn geworden en over Polen dat Europees geld krijgt, ondanks de kritiek op de rechtstaat daar. Tot slot gaat het ook over de ECB, die in juni niet één maar twee keer heeft moeten vergaderen.
Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten blikken, samen met energiespecialist Thijs Van de Graaf, terug op een maand waarin Europa er voorlopig niet in slaagt om unanimiteit te bereiken over een zesde sanctiepakket tegen Rusland. De Commissie wil trouwens niet alleen op het vlak van energie, maar ook inzake defensie meer samenwerking. De afgelopen maand bleek ook nog maar eens dat de Brexit nog niet verteerd is en Macron over een uitgebreide politieke Unie droomt.
In deze aflevering blikken Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten op de voorbije maand terug in het gezelschap van Ria Laenen, Ruslandkenner en expert Euraziatische politiek. Ze legt uit waarom Poetin niet alleen Oekraïens NAVO-lidmaatschap, maar ook toetreding tot de EU een probleem vindt. De afgelopen maand is een eerste stap(je) in die richting gezet. Het is ook een maand waarin de gruwel van Boetsja aanleiding is voor nieuwe sancties, Timmermans zijn Green Deal met vuur verdedigt, een alles behalve hartelijke EU-Chinatop plaatsvindt en Orban verkiezingen wint, maar Europees geld dreigt te mislopen.
Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten blikken, samen met Ruslandkenner aan de KU Leuven Lien Verpoest, terug op een maand waarin Europa zich door de oorlog in Oekraïne eensgezind heeft getoond. Maar hoe duurzaam is die eensgezindheid? Hoe solidair zijn de lidstaten op het vlak van defensie, energie, een mogelijk EU-lidmaatschap van Oekraïne en de opvang van vluchtelingen?
In deze aflevering blikken Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten terug op een maand waarin Europese rechters de puntjes op de spreekwoordelijke i hebben gezet. Een lidstaat die de rechtstaat niet respecteert, riskeert een financiële sanctie. Verder hebben ze ook aandacht voor het voornemen van de ECB om de inflatie terug onder controle te krijgen en de gasprijs die voor die stijgende levensduurte zorgt. Europa en de Verenigde Staten maken afspraken om de afhankelijkheid van Rusland wat dat betreft te verminderen. Tot slot staan ze ook stil bij de Chips Act en de al bij al positieve Eurobarometer. Hun gast is Kamiel Vermeylen, journalist bij Knack.
In deze aflevering hebben Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten het over het Europees Parlement, dat met Roberta Metsola een nieuwe voorzitter heeft. Hun gast is deze keer Mathieu Segers van de Universiteit Maastricht. Hij legt onder meer uit hoe Nederlanders naar de ECB kijken – vandaag, maar ook 20 jaar geleden, toen de euro is ingevoerd. Verder gaat het ook over Frankrijk, dat de komende zes maanden het voorzitterschap van de Unie waarneemt. En de rol die president Macron kan spelen in het sluimerende conflict tussen Rusland en Oekraïne.
In deze aflevering blikken Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten terug op het Verdrag van Maastricht, dat in december precies 30 jaar geleden is afgesloten. Dat doen ze samen met Axel Buyse, destijds journalist voor De Standaard en vandaag diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de Europese Unie.  Ze bespreken ook de plannen van de Europese Commissie op het vlak van de zogeheten  deeleconomie en haar voornemen om Afrika van meer coronavaccins te voorzien. Tot slot staan ze nog stil bij de houding die Europa aanneemt in het al dan niet sluimerende conflict tussen Oekraïne en Rusland.
In deze aflevering blikken Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten terug op de afgelopen maand, in het gezelschap van Barbara Moens van Politico. Ze hebben het onder meer over het vermeende staalkartel tussen de EU en de VS. Het was ook een maand waarin het klimaat veel aandacht kreeg, met de top in Glasgow en de aankondiging dat Europa geen bos meer wil opofferen voor landbouw. In het Europees parlement kwam een klokkenluider pleiten voor meer bescherming tegenover de internetgiganten. En intussen raakt het vluchtelingenprobleem aan de Poolse grens maar niet opgelost.
In deze aflevering blikken Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten terug op een maand waarin Europa geconfronteerd is met weerbarstige Poolse rechters, Britten die moeilijk doen over de Noord-Ierse grensafspraken, een president die vluchtelingen inzet in een politiek steekspel en stijgende energieprijzen. Ook Kamiel Vermeylen van Knack laat er zijn licht over schijnen. Hij heeft samen met Steven Van Hecke een boek geschreven over Europa.
In deze aflevering blikken Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten terug op de start van het Europese werkjaar. Dat werkjaar is begonnen met de State of the Union van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.  Er wordt ook stilgestaan bij de initiatieven om Europa dichter bij de burger te brengen. Eén van die initiatieven is het Fonds involvEU van de KU Leuven. Marleen Van Kerckhove van dat fonds geeft meer uitleg over de doelstellingen en de werking ervan.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store