DiscoverThe Choice
The Choice

The Choice

Author: Greger Berglund

Subscribed: 1Played: 0
Share

Description

The Choice handlar om framtiden, om oss, som medborgare, konsumenter och anställda. Följ med i samtalen med Rosman Jahja och Anna Yelistratova som skrivit boken Vägvalen för Hållbar utveckling. Vi använder boken som utgångspunkt för att prata om de utmaningar vi står inför och vad vi alla kan göra för skillnad.
8 Episodes
Reverse
I avsnitt 8 tar vi en titt och diskuterar kring några av de vanligaste standarden och ramverken kring hållbarhet. Låter det tråkigt? Det blev ett intressant samtal kring syftet och vad det egentligen innebär. 
Anna och Rosman, som vi lärde känna i de fyra första avsnitten av The Choice är tillbaka! Vi pratade då om deras bok Vägvalen för Hållbar Utveckling, men nu kretsar samtalet mer kring deras vardag på Trelleborg AB och vilka utmaningar som finns där. Vi pratar också energi, förändring, branschöverskridande samtal och att fokusera på möjligheter och inte problem. Conny Wadbro och Hanne Hed finns med som vanligt.
Vi fortsätter diskutera utsläppsrätter och trillar in på data och vikten av att det finns validerad och rätt data att tillgå. Det är grunden till att kunna göra medvetna val. 
Priset på utsläppsrätter har skjutit i höjden. Men vad är egentligen utsläppsrätter och hur fungerar det?
The Choice avsnitt 4 Detta avsnitt handlar om oss som medborgare och vilken roll vi alla spelar i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Greger Berglund från CGI har samlat kollegorna Hanne Hed och Conny Wadbro och samtalar tillsammans med Rosman Jahja och Anna Yelistratova om vägvalen för hållbar utveckling. Samtalen är fria till formen men tar avstamp i Rosman och Annas bok Vägvalen för Hållbar Utveckling som finns på Studentlitteratur.
The Choice avsnitt 3. Detta avsnitt handlar om politikens och lagstiftningens roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.  Greger Berglund från CGI har samlat kollegorna Hanne Hed och Conny Wadbro och samtalar tillsammans med Rosman Jahja och Anna Yelistratova om vägvalen för hållbar utveckling. Samtalen är fria till formen men tar avstamp i Rosman och Annas bok Vägvalen för Hållbar Utveckling som finns på Studentlitteratur.
The Choice avsnitt 2.  I detta avsnitt samtalar vi om företagen och vilken inverkan den nya EU Taxonomin och TCFD kan ha för inverkan. Greger Berglund från CGI har samlat kollegorna Hanne Hed och Conny Wadbro och samtalar tillsammans med Rosman Jahja och Anna Yelistratova om vägvalen för hållbar utveckling. Samtalen är fria till formen men tar avstamp i Rosman och Annas bok Vägvalen för Hållbar Utveckling som finns på Studentlitteratur.
The Choice avsnitt 1 I detta avsnitt pratar vi om vad hållbar utveckling egentligen är och hur vi är rustade för att möta ett sådant problem. Greger Berglund från CGI har samlat kollegorna Hanne Hed och Conny Wadbro och samtalar tillsammans med Rosman Jahja och Anna Yelistratova om vägvalen för hållbar utveckling. Samtalen är fria till formen men tar avstamp i Rosman och Annas bok Vägvalen för Hållbar Utveckling som finns på Studentlitteratur.
Comments