Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Kun je geloven leren, of moet het je gegeven worden? De geestelijke vorming van jonge generaties krijgt binnen de kerk veel aandacht, maar staat tegelijk onder druk – bijvoorbeeld door ontkerkelijking, handelingsverlegenheid bij opvoeders, individualisering en het ontbreken of afbrokkelen van een lerende cultuur. Hoe leer je, te midden van alle veranderingen in en om de kerk, jonge generaties geloven? Koos Tamminga gaat hierover in gesprek met Corina Nagel, specialist op het snijvlak van onderwijskunde en theologie bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en promovendus bij de Protestantse Theologische Universiteit en Anko Oussoren, jongerenwerker in een kerk, en jeugdwerkadviseur bij Kerkpunt. Corina onderzocht manieren waarop kerkelijke jongeren zich geloof eigen maken en ontdekte daarbij vijf ‘groeibevorderende factoren’. Hoe kun je die ook in jouw gemeente herkennen en ontwikkelen?
Hoe gaat een samenleving om met haar ouderen? Mag je nog gewoon oud worden? In deze podcastaflevering gaan Frits de Lange (emeritus hoogleraar Ethiek) en Klaas Spronk (hoogleraar Oude Testament), beiden verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, met elkaar in gesprek over deze vragen en de rol van ouderen in onze samenleving. Ze bespreken de verwachtingen die de maatschappij uitoefent, christelijke waarden en maken daarbij gebruik van verschillende culturen. ‘Wijsheid’ en ‘zelfbeeld’ zijn hierbij kernbegrippen die hen helpen bij het verstaan van de kunst van het ouder worden.
In de vorige aflevering van Heilige Grond ging het over armoede. Wat betekent het als er niet genoeg is? Hoe reageer je daar als christen op?Misschien wel juist door te leren zien dat er wel genoeg is. En is een podcast over rijkdom meer op zijn plaats dan een podcast over armoede. Want, hoe gaan we om met rijkdom? Stinkt geld? Of onderschatten we talenten als het gaat over geld, ondernemen. En als je het hebt over ondernemen. Wat is dan goed ondernemen? In deze aflevering kijken we hoe  de werelden van God, geld en geloofsgemeenschappen zich tot elkaar verhouden. Koos spreekt met drie gasten met verstand van geld én theologie. Pim Boven is voorzitter van het College van Bestuur van de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht, en was voorheen actief in het bankwezen. Leon van den Broeke is hoogleraar kerkrecht, maar ook consultant bij een bedrijf dat zich bezighoudt met fiscaal advies. Giel Stomphorst is de eigenaar van dat bedrijf en houdt zich bezig met fiscaal recht en familievermogen. Wat hebben ziel en zakelijkheid volgens hen met elkaar te maken?
Steeds meer mensen krijgen tegenwoordig te maken met kosten en rekeningen die ze nauwelijks meer op kunnen brengen. Tegelijk wordt er ook nog steeds een taboe ervaren op armoede. Bewust of onbewust hebben we veel waardeoordelen over armoede – en die hebben invloed op de manier waarop we ons voor armen inzetten, of naast armen kunnen staan. En op de mate waarin we daartoe bereid zijn. Wat is jouw visie op armoede? En wat betekent dat voor hoe je op armoede reageert – als individu en als kerk/diaconie? Kunnen we loskomen van afhankelijkheidssyndromen en Messiascomplexen? In deze aflevering spreekt Koos daarover met theoloog Dorina Nauta die zich sterk maakt voor integral mission, en Thijs Tromp, bijzonder hoogleraar diaconaat. Een gesprek over stress en stigmatisering én over de wetten van het Koninkrijk en het belang van het delen van verhalen over delen. 
In tijden van crisis krijgen de Bijbelse profeten nieuwe zeggingskracht, ze bieden hoop. Maar die hoop is iets anders dan zoete geruststelling of optimisme. We worden gedwongen de confrontatie met onszelf aan te gaan. In deze aflevering leiden oudtestamentici Jaap Dekker en Robin ten Hoopen ons door de boeken van de profeten en zoeken ze naar de relevantie voor vandaag. Een indrukwekkende aflevering die ons bevraagt op onze moed. Durven we in de spiegel te kijken? En durven we zelf profeet te zijn?
“Het grootste en eerste gebod is de liefde.” Maar de liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht verdeelt christenen en kerken. De meningsvorming rond homoseksualiteit heeft het risico homo’s en lesbiennes te reduceren tot standpunten, in plaats van aandacht te geven aan de persoonlijke worsteling. De kijk op homoseksualiteit lijkt daarbij te zijn verheven tot de lakmoesproef voor Bijbelgetrouwe christenen. Theoloog en ethicus Ad de Bruijne en Alexander Noordijk, dominee te Monnickendam en zelf homoseksueel, gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding van het onlangs verschenen boek van Ad de Bruijne Verbonden voor het leven.Studiedag: https://www.weetwatjegelooft.nl/seminars/verbonden-voor-het-leven/Boek: https://www.weetwatjegelooft.nl/product/boek-2/
Als een geliefde euthanasie wil, klinkt vaak de roep om iemands autonomie te respecteren. Het getuigt van liefde om iemand zelf te laten beslissen over diens levenseinde. Maar hoe individueel is zo’n beslissing? Is het ware liefde om iemand vrij te laten in zijn keuze? Of betekent liefde juist dat je iemand bij je wilt hebben? Wat is de rol van naasten bij euthanasie? Welke plek is er voor hun waarden, wensen, gevoelens en overtuigingen? Welke morele verantwoordelijkheid dragen zij, bijvoorbeeld wanneer iemand euthanasie wenst bij dementie? We praten over de rol van naasten bij euthanasie met Stef Groenewoud, bijzonder hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg, en Trijntje Scheeres-Feitsma, interim-directeur bij Reliëf en promotieonderzoeker naar de rol van naasten bij euthanasie bij dementie.www.pthu.nl/langzalhijlevenhttps://www.pthu.nl/euthanasie/
“Mijn leven is mijn project”, zo denken we vandaag de dag. In dat kader is de medische zorg meer en meer een instrument. Hoe merk je dat op een ziekenhuisafdeling? Is de klant koning? Tegen welke ethische dilemma’s loopt een arts dan aan? In deze aflevering krijgen we een kijkje in de keuken van verloskundearts Marieke den Besten-Niemeijer. Henk Jochemsen, emeritus hoogleraar ethiek in de zorg, laat zien hoe het ziekenhuis een afspiegeling is van de maatschappij. Samen blikken ze terug en vooruit: welke ethische waarden zijn er opnieuw te ontdekken?Dit is deel 1 van een tweeluik over zorgethiek.Leergang ‘Zorgethiek vanuit christelijk perspectief'
In de afgelopen jaren raakten we vertrouwd met het online vieren van de liturgie, hielden we bijbelstudies via Zoom en vergaderingen via Teams. Is dat nu ‘gelukkig voorbij’, of ontdekten we ook kansen? Is het gelukt om de gemeenschap te bewaren of zelfs te creëren via online ontmoetingen? Is in deze tijd, waarin het leven zich sowieso grotendeels online afspeelt, het online kerk zijn noodzaak geworden? Mediawetenschapper Eric van den Berg en theoloog Theo Hettema duiden in deze aflevering elk vanuit hun perspectief de ontwikkelingen rond online kerk zijn en de kansen en beperkingen die ze daarbij zien.https://isimedia.nl/kerkhttp://www.tlhettema.nl/
Explosieve boosheid van mensen die niet gehoord worden. Gevoelens van onmacht, grote woorden en groeiende verschillen. Het westerse vooruitgangsdenken zit muurvast. Het gebrek aan geloof en vertrouwen in overheid en medemens kleurt onze samenleving. En God? Wordt hij nog gevonden in deze crisis? Verlangt hij radicale veranderingen, quick fixes of....In deze aflevering van Heilige Grond gaan Jan Wolsheimer (dorpsdominee en directeur van MissieNederland) en Miranda Klaver (hoogleraar antropologie van religie) met elkaar in gesprek over geloven en kerkzijn in crisistijd. Jan en Miranda zien een grote rol weggelegd voor geestelijk leiders die richting wijzen in deze tijd. En mensen leren rouwen, hopen en ... uitzitten?
Op een zeepkist staan en het evangelie verkondigen. Het lijkt niet meer helemaal van deze tijd. Maar wat doe je wel als je er van overtuigd bent dat het evangelie levensveranderend en – belangrijk is?Het heeft alles te maken met heil en heil ‘zoeken’ vinden theologen Sake Stoppels en Kees van Ekris. Maar wat is dat dan eigenlijk heil? Kijken we vandaag de dag anders naar heil (brengen) dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden? En is de kerk eigenlijk nog wel een logische plek om week in week uit te preken over dat heil?Dialoog, dans en duel - Kees van EkrisThe Centre for Church and Mission in the West
In Oekraïne staat het leven in een ander licht. Omdat dat wat zeker leek, dat niet is. Families, huizen, veiligheid en vertrouwen zijn kapotgeschoten. Hoe is het om christen te zijn in Oekraïne op dit moment? Waar vind je houvast, of heerst de wanhoop? En hoe vanzelfsprekend is het om christen te zijn in deze voormalige Sovjetstaat? Het zijn vragen die in deze podcast besproken worden met Jos Colijn en Heleen Zorgdrager, beiden jarenlang werkzaam in Oekraïne. Het is hun missie om meer verhalen uit Oekraïne te delen. Want hoe meer we als Nederlandse christenen van het land en de oorlog weten, hoe beter we ook het kwaad onder ogen kunnen zien en tot steun kunnen zijn.
Wat betekent het om met dementie te leven? Wat doet dementie met jouzelf, je mensbeeld en je beeld van God? Wie ben je eigenlijk nog als je dat zelf niet meer weet? Koos Tamminga praat er in deze aflevering over met Tim van Iersel en Christa Reinhoudt. 'Dementiedominee' Tim van Iersel is geestelijk verzorger en ethicus en schreef meerdere boeken over dementie. Christa is docent en spreker, ze was pastoraal werker totdat bij haar op 47-jarige leeftijd Alzheimer werd geconstateerd. Tim en Christa werken al jaren samen in de cursus "Dementie: een pastorale en theologische uitdaging".www.pepredikanten.nl/dementiewww.timvaniersel.nl
De plek van jongeren in de kerk is veelal een urgent onderwerp in snel vergrijzende geloofsgemeenschappen. Vaak is dan de vraag: Wat maakt de kerk aantrekkelijk voor jongeren? Hoe binden we jongeren nog aan de kerk? Want: “wie de jeugd heeft, heeft (de) toekomst.” Maar wat doet het eigenlijk met je benadering als je jongeren vooral ziet als een investering in de toekomst? Kijken we niet voorbij aan de betekenis en plek van jongeren nu – aan hoe God nu al werkelijkheid wordt in een jongere? Aan hoe de werkelijkheid van jongeren in deze tijd vraagt om een andere kijk op Gods handelen daarin? In deze aflevering gaan we in op deze uitdagingen. Ron Becker voegt met zijn onderzoek naar verhalen van jongeren in de bijbel een nieuw en prikkelend bijbels-exegetisch perspectief toe. Dat perspectief komt in gesprek met de zoektocht van jonge theoloog des vaderlands Tabitha van Krimpen naar een ‘bottom up theologie’. Waarin verschillen die perspectieven, en/of vullen ze elkaar aan? Hoe kunnen ze gemeenten praktisch verder brengen in hun omgaan met jongeren?https://www.ojkc.nlhttps://tabithavankrimpen.nl
In deze aflevering gaan we in op lijden als thema in de muziek. Wat is dat toch, dat de Matthäus Passion in ons seculiere Nederland zoveel mensen blijft aanspreken? Waarom zijn pijn, lijden en depressie ook altijd een dominant thema geweest in de popmuziek? Zijn het de teksten die herkenning en erkenning oproepen, of gaat het juist om wat niet onder woorden gebracht kán worden, wat de muziek doet? Is de muziek een manier om ons met de werkelijkheid van lijden te verbinden, of daar bovenuit te stijgen? Met passie-kenner Hanna Rijken en pop-kenner Corjan Matsinger aan tafel ontstaat een boeiende dialoog tussen twee muzikale werelden die elkaar én de theologie raken en bevragen. https://hannarijken.nlhttps://heilige-herrie.nl
Waarheid staat onder druk. Niet langer is waarheidsvinding sport voor theologen of filosofen, maar in deze tijden van fake news en manipulatie van media is waarheidsvinding letterlijk van levensbelang. In deze podcastaflevering gaan Mechteld Jansen (emeritus hoogleraar en voormalig rector van de PThU) en Rik Peels (filosoof en theoloog) met elkaar in gesprek over waarheid. Mechteld en Rik zijn van mening dat waarheid die geen vragen toestaat propaganda is. Het is aan wetenschappers om elke keer weer te vraag te stellen: Is het waar? Daarbij passen geen snelle antwoorden of scherpe conclusies, maar waarheid laat je ook niet los. Er is waarheid en die is kenbaar. Hoe dat zit? Luister deze aflevering van Heilige Grond.
Wie begint aan een studie theologie kan gemakkelijk verzanden in de veelheid van vakken en perspectieven. Is er wel een verbindende factor in het nadenken en spreken over God en mens?Dat zou wel eens het begrip ‘waarheid kunnen zijn. Maar wat is waarheid?  Is het iets veranderlijks of is het juist duidelijk aanwijsbaar? Maarten Wisse (hoogleraar Systematische Theologie en rector van de PThU) en Ad De Bruijne (ethicus aan de TU Kampen | Utrecht) verkennen het begrip. Ze vertellen daarbij wat ze in hun studies en persoonlijke leven over waarheid ontdekt hebben en waarom het belangrijk is dat theologiestudenten diep door de vraag ‘wat is waarheid’ heen gaan. Deze aflevering kan samen beluisterd worden met de volgende aflevering, waarin Koos in gesprek gaat met Mechteld Jansen en Rik Peels over waarheid in onzekere tijden.
Waarom zou de kerk zich vandaag de dag nog bezighouden met de historische en sociale realiteit van het slavernijverleden? Wat was eigenlijk de rol van de kerk in dit verleden? Met welke ‘erfenissen van slavernij’ hebben we vandaag de dag nog concreet te maken? Wat doet dat met ons spreken over schuld en verzoening? Wat is nodig voor een heilzame verwerking? Presentator Koos Tamminga spreekt er in deze podcast over door met Urwin Vyent, directeur van het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) en Andreas Wöhle, predikant in de multiculturele Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.https://www.ninsee.nl/https://www.diaconie.com/themas/slavernij/boek.htmlhttps://www.pthu.nl/actueel/nieuws/2021/10/pthu-onderzoekt-erfenissen-van-slavernij-in-de-kerk/
Het evangelie is een explosie van vreugde. Een eerste liefde. Je kunt er niet zonder, en dat moet iedereen horen. Toch?In deze aflevering van Heilige Grond gaan Petra de Jong – Heins (missionair consulent voor kerken) en Hans Schaeffer (hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht) met elkaar in gesprek over missionair zijn. Want veel kerken ervaren missionair zijn als last.In tijden van krimp en secularisatie moet je al zoveel, en dan moet je ook nog naar buiten treden met je verhaal?Een misverstand volgens de Jong en Schaeffer. Missionair zijn is geen taartpuntje van kerkzijn. Het is een ingrediënt. Zonder missie is de kerk smakeloos. Waar dat missionair zijn allemaal in kan zitten?In deze podcast, en tijdens de missionaire conferentie www.missiebinnenstebuiten.nl laten we het je graag proeven!
Waarom zou je bijbellezen? En wat als de Bijbel jou begint te lezen? In deze aflevering van podcast Heilige Grond gaat presentator Koos Tamminga in gesprek met Bram van Putten, ‘beroepsbijbellezer’ en Jeroen Pierik, psycholoog, dertiger en docent in opleiding. Jeroen merkt net als veel leeftijdsgenoten die opgegroeid zijn in een christelijk milieu: Bijbellezen is niet meer zo vanzelfsprekend. En zeker wanneer je weinig structuur ervaart en er van samen lezen weinig komt (door coronabeperkingen, drukte etc.) blijft de Bijbel makkelijk dicht. Bram van Putten vraagt zich af waar het gevoel van ‘moeten’ bijbellezen eigenlijk vandaan komt. Is het niet veel belangrijker om te ontdekken of (en hoe) de Bijbel van betekenis is voor het leven dat je leeft? Met welke verwachting lees je de Bijbel eigenlijk? Kun je de Bijbel eigenlijk ook lezen als ongelovige? En wat nu als je niet zo’n lezer bent?We doen de Bijbel open en ontdekken het in deze Maand van de Bijbel.Lees je wel eens in de Bijbel, maar zou je je Bijbellezen graag willen verdiepen? Bram van Putten geeft geregeld trainingen ‘Verdiep je Bijbellezen’. Meer informatie: www.weetwatjegelooft.nl/verdiepjebijbellezenOf volg - individueel of met een groep - de gratis cursus Bronproeverijen: www.wwjg.nl/bronproeverijenMeer lezen:- Verantwoord bijbelgebruik | John Boekhout | bestel hier- Lees je Bijbel op een manier die bij jou past | Corien Oranje e.a. | bestel hier
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store