DiscoverJuuso Pekkinen
Juuso Pekkinen
Claim Ownership

Juuso Pekkinen

Author: Yle Areena

Subscribed: 488Played: 16,382
Share

Description

Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta ja tarjoilee hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon. Maanantaisin Yle Puhe ja Yle Areena.
341 Episodes
Reverse
Tässä jaksossa tutustut erityiseen televisioeläimen lajiin! Perinteisessä luontodokumentissa saatetaan yhä näyttää “koskematonta luontoa”, vaikka ihmisen vaikutus ulottuu maapallolla käytännössä kaikkialle. Luontosisällöt vetoavat usein autenttisuuteen, mutta tosiasiassa ohjelman sisältö on ehkä käsikirjoitettu ennen kuin yhtäkään kuvaa on tallennettu. Tämän päivän luontokuvaajat eivät kuvaa vain tämän päivän katsojille - nyt kuvataan jälkipolville luontoa, jota ei ehkä enää tulevaisuudessa ole. Juuso Pekkinen paneutuu jaksossa luonnon esittämiseen, sekä luontodokumenttien ja -elokuvien luontokäsitykseen. Haastateltavana ovat väitöskirjatutkija Kristiina Koskinen, elokuvantekijä Marko Röhr, sekä luontotoimittaja Markku Sipi. Kohtaamisia syvässä päässä.
Tämän hetkisten arvioiden mukaan kuudennen sukupolven langattomien verkkojen kaupallistaminen alkaa 2030. Tulevaisuuden verkon toivotaan voivan siirtä jopa teratavun verran dataa sekunnissa ja teraherstialueen taajuuksia voidaan ehkä langattoman tiedonsiirron lisäksi käyttää myös perinteisen tutkan tavoin havainnoimaan ympäristöä ja sen muutoksia. Tulevaisuuden verkon on visioitu kytkeytyvän esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen - siitäkin huolimatta, että verkkoihin kytkeytyvät geopoliittiset kysymykset saattavat eräässä skenaariossa johtaa jopa globaalien verkkostandardien eriytymiseen. Siinä missä tämän hetken verkkostandardeista on sovittu maailmanlaajuisesti, yhtenä vaihtoehtona voi olla idän ja lännen verkkojen eriytyminen. Juuso Pekkisen haastateltavana on Oulun yliopiston 6G Flagship -tutkimuskokonaisuuden johtaja Matti Latva-Aho. Kuudennen sukupolven verkkojen lisäksi Pekkinen ja Latva-Aho keskustelevat 5G verkkojen tämän hetkisestä tilanteesta, sekä laajemmin langattomien tietoverkkojen sukupolvisiirtymistä. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta.
Kvanttitietokonetta kehittävä IQM on onnistunut keräämään muutaman vuoden aikana 71 miljoonan euron edestä rahoitusta. Yksi startupin perustajista on Aalto-yliopiston professori Mikko Möttönen, jonka tutkimusryhmä on ollut mukana useissa kvanttiteknologiaan kytkeytyvissä tieteellisissä läpimurroissa. Kvanttiteknologia on määritelty useissa yhteyksissä tulevaisuuden avainteknologiaksi. IQM:n on valittu VTT:n innovaatiokumppaniksi hankkeeseen, jonka tarkoitus on rakentaa Suomen ensimmäinen kvanttitietokone. Hallitus tukee projektia 20,7 miljoonalla eurolla. Juuso Pekkinen keskustelee jaksossa Möttösen kanssa tämän tutkimusryhmän uusista läpimurroista ja erilaisista tavoista rakentaa kvanttitietokone. Keskustelussa aihetta lähestytään myös teknologian kaupallistamiseen tähtäävästä näkökulmasta. Miten vakuuttaa sijoittajat mukaan yritykseen, jonka tavoitteiden saavuttaminen vaatii huomattavasti resursseja, aikaa ja kärsivällisyyttä? Jaksossa ääneen pääsee myös Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Toni Ahlqvist. Ahlqvist avaa sitä, miten tulevaisuuden teknologioita ja niiden vaikutuksia on mahdollista arvioida etukäteen. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta.
Teleoperaattori Elisan verkkoa käyttävät miljoonat suomalaiset aina peruskäyttäjistä viranomaisiin. Yhtiön kyberturvallisuuden kokonaisuudesta vastaava Teemu Mäkelä sai tänä vuonna Tietoturva ry:n Vuoden tietoturvapäällikkö tunnustuksen. Kun yrityksen johto kuulee isoista tietomurroista, mielessä saattaa olla kysymys: “Voisiko tuo tapahtua myös meille?”. Miten kysymykseen vastaa tietoturvapäällikkö, joka tietää ettei haavoittumatonta järjestelmää ole olemassa? Teemu Mäkelä avaa haastattelussa näkemyksiään siitä, miten yrityksen sisällä luodaan hyvää tietoturvakulttuuria. Lisäksi haastattelussa puhutaan siitä, miten operaattorit pyrkivät pitämään verkkonsa “puhtaina”. Muita aihesanoja ovat koronapandemia ja tietoturva, sekä erityisen ajankohtaiseksi pandemian myötä noussut Zero Trust -arkkitehtuuri. Mukana jaksossa myös 5G-korneri! Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta.
Tässä jaksossa keskustellaan kannabiksesta! 1980-luvulla syntynyt saattaa muistaa, kuinka kouluaikojen huumevalistuksessa korostettiin käytön sosiaalista ei-hyväksyttävyyttä. Nykyaikaiseen päihdetyöhön taas kuuluu ajatus käytöstä koituvien haittojen vähentämisestä. Paras tapa ehkäistä haittoja olisi toki lopettaminen tai vähentäminen, mutta kaikki käyttäjät eivät ole valmiita tähän. Realismia on esimerkiksi se, että jointin, bongin tai älyämpärin vaihtaminen vaporisaattoriin voi olla terveyden kannalta parempi tapa käyttää huumetta. Studiossa haastateltavana on Kannabishanke -nimellä tunnetun, nuorille kannabiksen käyttäjille suunnatun interventiomallin kehittäneen hankkeen projektipäällikkö Kim Kannussaari. Käytön lopettamiseen tai haittojen vähentämiseen tähtäävän mallin taustalla ovat EHYT ry ja YAD. Lisäksi studiossa on mukana hankkeeseen kytkeytyvän tutkimuksen tehnyt väitöskirjatutkija Aleksi Hupli. Huplin tekemästä tutkimuksesta nousee esiin kiinnostavia ilmiöitä kuten se, että iso joukko kannabiksen käyttäjiä kertoo käytön motiiviksi itselääkinnän. Huplilla on ns. “monta hattua”. Tutkijaroolin lisäksi hän on kannabiksen dekriminalisaatiota Suomessa ajavan kansalaisaloitteen yksi taustahahmoista. Jaksossa kuullaan tehosteina vanhoja aiheeseen kytkeytyviä pätkiä Ylen arkistoista. Varoitus: tehosteiden asiasisällön parasta ennen -päivämäärä on jo osin mennyt umpeen. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta.
Yksilötasolla vankilaan tuomittuja naisia ei yhdistä välttämättä mikään muu kuin vankeus ja juridinen sukupuoli. Isossa kuvassa rikostaustaisten naisten elämäntarinoissa on paljon samankaltaisuuksia. Tutkija Ulla Salovaaran mukaan vankila ja rikostaustaisten henkilöiden tukijärjestelmä ovat näennäisesti sukupuolineutraaleja. Minkälaisia haasteita vankilasta vapautuva henkilö vapaudessa kohtaa? Miten sukupuoli vaikuttaa rikostaustaisen ihmisen elämään? Juuso Pekkisen haastateltavina ovat Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi -hankkeen Sari Lönnberg ja kokemusasiantuntija Christine. Lisäksi haastateltavana on rikostaustaisten naisten kokemuksia tutkinut Ulla Salovaara. Jaksossa käsitellään rankkojen huostaanottokokemusten, väkivaltarikosten ja päihdemaailman lisäksi sitä, missä määrin ihmisellä on mahdollisuus määritellä omaa kohtaloaan. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon.
Helsingin yliopiston tutkija Antti Ijäs tutkii vanhoja kamppailutietokirjoja. Ijäksen väitöstutkimusta tukee se, että parisenkymmentä vuotta sitten hän innostui vanhan kamppailukirjallisuuden lisäksi historiallisesta miekkailusta. Jaksossa perehdytään vanhimpaan säilyneeseen eurooppalaiseen miekkailumanuaaliin, sekä siinä sivussa mm. oikeudellisen kaksintaistelun perusteisiin. Jälkimmäisessä on ollut kyse kiistojen ratkaisemisesta esimerkiksi sellaisissa oikeudenkäynneissä, joissa ollaan sana sanaa vastaan. Tässä haastattelussa mikrofonien lisäksi ovat mukana myös miekat ja kilvet. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
Millä tavoin häpeän, syyllisyyden ja rakkauden tunteet kytkeytyvät moraaliin? Miten häpeä ja syyllisyys eroavat toisistaan, kun asiaa tarkastelee vaikkapa ilmastokeskustelun viitekehyksessä? Juuso Pekkisen haastateltavana on Turun yliopistossa työskentelevä ympäristöfilosofiaan ja moraalipsykologiaan perehtynyt tutkija Elisa Aaltola. Dosentti Aaltola kertoo, mitä tutkimuskirjallisuus sanoo häpeän ja syyllisyyden moraalista toimintaa tukevasta tai rapauttavasta potentiaalista. Jakson ensiesitys oli lokakuussa 2019. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
Kun olut lasketaan peruselintarvikkeeksi ja paloviinaa on ok naukkailla päivittäin lääkkeeksi, missä menee alkoholin arkikäytön ja juhlajuomisen raja? Jenni Lares on Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija, jonka väitöstutkimuksen aihe on alkoholinkäytön sosiaaliset merkitykset 1600-luvun maaseutuyhteisössä. Vaikka alkoholin vaikutus ihmiskehoon on oletettavasti pysynyt samana vuosisatojen ajan, suhtautuminen juomiseen ja päihtymiseen on ainakin osin kulttuurisidonnaista. Esimerkiksi päissään olemisen tulkintaa voidaan pitää osin sosiaalisena konstruktiona. Lares on Juuso Pekkisen haastateltavana. Astu sisään 1600-luvun kievariin! Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
Monien teknologiajättien liiketoiminta perustuu osin samoihin mekanismeihin, jotka tekevät niistä tehokkaita väärän ja harhaanjohtavan tiedon jakelukanavia. Juuso Pekkisen haastateltavana on Mikko Salo. Salo on yksi faktantarkastuspalvelu Faktabaarin perustajista. Pari vuotta sitten Mikko Salo oli mukana itsenäisessä Euroopan komission asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä oli pohtia ratkaisuja valeuutisten ja disinformaation leviämisen estämiseksi. Aiheina jaksossa ovat mm. disinformaatio ja misinformaatio, teknologiajätit, sääntely, sekä journalismi. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
Hengen ja tiedon messut ovat kotimaisen rajatiedon yksi merkittävimpiä tapahtumia. Juuso Pekkinen vieraili vuonna 2019 tapahtumassa - ei kyselemässä lähdeviitteiden perään - vaan tutustumassa siihen, minkälaisia ihmisiä "skenessä" vaikuttaa. Jaksossa ääneen pääsevät mm. kurssinsa takia 100 000 euron uhkasakon saanut Maria Nordin, Youtubessa vaikuttava meedio Kuparikettu, sekä Ultra-lehden päätoimittaja Marko Kananen. Lisäksi Juuso kuulee yhden tulkinnan elämänsä ainoasta, ikävän muiston jättäneestä kivihoitokokemuksesta. Vuonna 2020 messuja ei poikkeksellisesti järjestetä. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
Ilmastonmuutos, biodiversiteetin väheneminen, ympäristön kemikalisaatio - kaikki planeettamme ja ihmiskunnan suuria haasteita. Markku Kulmala on yksi maailman johtavia ilmastotutkijoita, joka työskentelee isojen haasteiden ratkaisemiseksi. Kulmala haluaisi rakentaa maailmanlaajuisen tuhannen mittausaseman verkoston, jotta ihmiskunnalla olisi riittävästi tietoa tärkeiden päätösten tueksi. Juuso Pekkinen ja Kulmala keskustelevat jaksossa mm. ilmastonmuutoksesta, ilmakehän ja ekosysteemien moninaisista takaisinkytkennöistä, sekä tiedediplomatiasta. Voiko tiede ohittaa maiden välillä olevat jännitteet? Ja voisivatko vaikkapa älypuhelinten sensorit olla osa verkostoa, jolla tietoa Maan tilasta kerätään? Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
Oman aurinkokuntamme ulkopuolisten planeettojen kartoitus on ollut käynnissä viimeisen 30 vuoden ajan. Vastaan on tullut hyvin monenlaisia maailmoja: aavikkoplaneettoja, laavaplaneettoja, saunaplaneettoja... Juuso Pekkisen haastateltavana on tähtitieteen dosentti ja Helsingin yliopiston almanakkatoimiston entinen johtaja Heikki Oja. Oja on juuri kirjoittanut kirjan Eksoplaneetat. Ojan lisäksi ääneen pääse eksoplaneettatutkija Mikko Tuomi. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
Tulevaisuuden ilmasodankäynnin teknologioiksi on visioitu mm. kvanttitutkaa, suurteholaseria ja miehittämättömiä hävittäjiä. Lähitulevaisuus tuo tullessaan kehittyneen sensorifuusion, lentäjän informaatiotulvaa jäsentäviä algoritmeja ja yhä vain pidemmälle vietyjä häiveratkaisuja. Jo nyt tekoäly päihittää ihmisen simuloidussa kaartotaistelussa ja Yhdysvalloissa testataan miehitetyn hävittäjän ohjaamia miehittämättömiä hävittäjiä. Minkälainen on ilmataistelun tulevaisuus? Miten nopeasti ilmataisteluteknologia on tähän asti edennyt? Juuso Pekkisen haastateltavana on Satakunnan lennoston komentaja eversti Aki Heikkinen. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
Päällepäin raju ja aggressiivinen drifting on vaativa urheilulaji, joka edellyttää paljon autolta, kuljettajalta ja tiimiltä. Laji vaatii kilpailijoilta suuria rahallisia panostuksia ja uhrauksia. Juuso Pekkinen vie sinut drifting-kisaan kokemaan kisatunnelmaa ja varikkoalueen hektisyyttä. Pääset mukaan tutustumaan drifting-autoon, sen tekniikkaan, sekä tapaat maan huippukuskeja. Jaksossa keskustellaan myös lajin suhteesta siihen, kun kumi palaa parkkipaikoilla tai hiljaisilla tieosuuksilla. Lisäksi pääset mielikuvamatkalle hurjille Japanin vuoristoteille. Tää on motorsporttia! Jakso on äänitetty elokuun 2020 puolivälissä. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
Peliteollisuutta voidaan pitää yhtenä viihdeteollisuuden merkittävimpänä alana. Kaksi suomalaisen peliteollisuuden merkittävimpiin lukeutuvaa pelistudiota täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Juuso Pekkisen haastateltavina ovat mm. Max Payne ja Alan Wake -peleistä tutun Remedyn teknologiajohtaja Markus Mäki, sekä Housemarquen toimitusjohtaja Ilari Kuittinen. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
Lähi-idän ja islamin tutkimuksen dosentti Marko Juntunen on tutkinut arabimaailman muuttoliikkeitä ja islamilaisen maailman saapumista suomalaiseen lähiötodellisuuteen. Millä tavoin muslimimaailman moninaisuus aukeaa yhden lähiön kautta? Tuovatko pakolaiset mukanaan lähtömaidensa konfliktit? Miten väitteet islamin ja terrorismin suorasta yhteydestä koskettaa Turun Varissuolla kasvaneen musliminuoren elämään? Matkalla islamilaisessa Suomessa -kirjan kirjoittanut Juntunen on Juuso Pekkisen haastateltavana. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
Miksi tehdä tavallinen koostejakso, kun voi tehdä vähän erikoisemman koostejakson! Tässä jaksossa Juuso Pekkinen avaa ohjelmiensa syntyprosessia. Minkälaisilla erilaisilla tavoilla ohjelma kannattaa aloittaa? Mitä tarkoittaa, että audiotoimittaja on kuuntelijan silmät? Miksi WTF-hetkille kannattaa jättää tilaa? Vaikka radio-ohjelman / podcastin koostaminen ei ns. nabisisi, tule toki viihtymään kiinnostavien haastateltavien ja käsinvalittujen ohjelma-aiheiden äärelle! Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
Monelle puheentunnistusteknologia ovat tulleet tutuiksi suurten, usein amerikkalaisten teknologiayhtiöiden laitteista ja ohjelmistoista. Miksei suomenkielisen puheentunnistuksen kehitystyötä kannata jättää vain tekkijättien varaan? Yle on mukana usean yliopiston ja Valtion kehitysyhtiön projektissa, jossa yritetään kerätä 10 000 tuntia tavallista puhetta tutkijoiden ja kehittäjien tarpeisiin. Miten puheentunnistus käytännössä toimii? Minkälainen kieli suomi on puheentunnistuksen näkökulmasta? Lahjoitetusta puheesta voivat hyötyä esimerkiksi pienet startupit - mutta voiko sitä käyttää myös esimerkiksi parempien koneellisten valvontatyökalujen kehittämisessä? Ja voiko lahjoitettu puhe päätyä vaikka Googlen käyttöön? Haastateltavina jaksossa ovat Aalto-yliopiston tutkija Mikko Kurimo, sekä Aallossa työskentelevä Marko Turpeinen. Turpeinen toimii myös datatalouteen erikoistuneessa yhtiössä; Lahjoita puhetta -hankkeessa hän on ollut arvioimassa kerätyn datan merkitystä yritysnäkökulmasta. Ohjelma jää kesätauolle. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
THL:n jätevesitutkimusten mukaan amfetamiinin käyttö on lisääntynyt pääkaupunkiseudulla poikkeusolojen aikana. Miten tätä voi selittää? Miten koronakriisi on laajemmin vaikuttanut päihteiden käyttöön ja päihdepalveluihin? Juuso Pekkisen vieraana on päihde- ja mielenterveyspalveluita tarjoavan A-klinikan toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki. Simojoki toimii myös päihdelääketieteen työelämäprosessorina Helsingin yliopistossa. Koronan vaikutusten lisäksi haastattelussa puhutaan myös kasvussa olevista huumekuolemista, huumausainekeskustelusta, alkoholista ja päihdepolitiikasta. Yhtenä keskustelunaiheena on myös vahvojen oluiden ja lonkeroiden saapuminen ruokakauppoihin; voiko taannoiset ennusteet alkoholihaittojen kasvusta julistaa jo suutariksi? Lisäksi jaksossa on haastateltavana THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen. Hakkarainen on ollut mukana koostamassa katsausta, jossa tarkastellaan huumeiden dekriminalisoinnin toteuttamismalleja ja vaikutuksia eri puolilla maailmaa. Tutkimusten mukaan huumeiden käytön ja hallussapidon rangaistavuuden poistaminen vähentää mm. huumekuolemia. Lisäksi käyttäjien on tällöin potentiaalisesti helpompi hakeutua hoitoon. Kohtaamisia syvässä päässä. Juuso Pekkinen etsii suurempaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta. Hydraatiota intohimoiseen tiedonjanoon maanantaisin kahdelta ja Yle Areenassa.
loading
Comments (1)

Jani Suomalainen

å0

Apr 26th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store