Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
در این قسمت از برنامه ژیروسکوپ با مهندس عباس شیرزاد درباره تهیه نقشه های معماری از بناهای تاریخی، اهمیت و روشهای آن گپو گفت می کنیم. جناب شیرزاد کارشناس نقشه برداری زمینی و تهیه نقشه های معماری از بناهای تاریخی هستند.
فرصت های شغلی کارتوگرافی مسیر مناسب یادگیری کارتوگرافی نرم افزارهای مناسب و ...
ماژول پی پی کی چیست؟نحوه استفاده از آن چگونه است؟ماژول چند فرکانسه است و برد آن چقدر است؟از چه اپلیکیشنهایی میتوانیم استفاده کنیم؟
قسمت دوم از برنامه ژیروسکوپ با مهندس گودرز یزدان پناه به گفت و گو درباره سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای پرداختیم. مهندس گودرز یزدان پناه کارشناسی ارشد ژئودزی از دانشگاه تهران دارد و عضو بنیاد ملی نخبگان است
قسمت اول از برنامه ژیروسکوپ با دکتر علی ابذل به گفت و گو درباره کاربردهای کمتر شناخته شده فتوگرامتری در صنعت پرداختیم. دکتر علی ابذل دکترای فتوگرامتری از دانشگاه تهران دارد و صاحب چندین اختراع و ارائه دهنده چندین مقاله معتبر در مجله های بین المللی است.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store