Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Hva vil det innebære å drive med rekompostering som en måte å håndtere de døde på? Altså istedenfor kremering og kistebegravelse. Hva er fordelene, ulempene og hvor vanskelig kan det egentlig være? I dette frokostkaffemøtet snakker Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med IDag Jørund Lønning, professor og rektor ved Høgskulen for grøn utvikling. Han er forfatter av blant annet Kompostboka. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/570610115013734 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan er ståa for humanismen på island? Hva gjør den islandske humanistorganisasjonen, Siðmennt? Hvordan ser det religiøse landskapet ut der? Hva er historikken? I dette frokostkaffemøtet snakker Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Inga Straumland, styreleder i Siðmennt. Siðmennt: https://www.sidmennt.is/ Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/133038772784674 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hva trenger vi å vite om situasjonen til barna nå blir født under og som en del av krigen i Europa? Hva innebærer det å ha vokst opp i en slik situasjon og hva vet vi fra andre tidligere slike situasjoner? I dette frokostkaffemøtet snakker Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Johanne Rokke Elvebakken, stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo, hvor hun jobber med EuroWARCHILD-prosjektet. EuroWARCHILD har som mål å utforske erfaringene og behovene til tre generasjoner med barn født av krig i Europa: barn født av fiendtlige soldater under andre verdenskrig, barn som ble unnfanget gjennom konfliktrelatert seksuell vold under Bosnia-krigen, og barn født av europeiske fremmedkrigere. ISIS/Daesh. https://www.stk.uio.no/english/research/projects/eurowarchild/index.html TV-Aksjonen 2023: https://www.reddbarna.no/tv-aksjonen-2023/ Humanistprisen 2022: https://www.human.no/aktuelt/humanistprisen-utdeles-til-aleksandra-weder-sawicka Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1849916358716748 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Torget i Athen

Torget i Athen

2023-03-3025:57

Hva kan en sykehushumanist bidra med i sin yrkeshverdag? Hvordan kan denne rollen bidra inn i profesjonsfellesskapet som sykehuset er? Altså til kollegaene. I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Asbjørn Fretheim, sykehushumanist på St. Olavs hospital i Trondheim. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/131173599640839 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan er følelser relevant for tros- og livssynsmøter? Hvilket fokus og formål kan det ha? Kan dialogen bli for fornuftsorientert? I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Sturla Stålsett, professor på MF vitenskapelige høyskole. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/225550219890234 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvem er minoriteter og hvem er majoriteter i det nye norske livssynslandskapet? Hva betyr det for hver enkelt av oss? Hva med mediene? Hva med for tros- og livssynssamfunnene? Hvordan kan det være dette med tap av privilegier for grupper som har vært vant til de lenge? Hvor mye trenger egentlig ikke-troende å kunne om trospraksiser? Hva må vi forstå? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Jens Kihl, kulturredaktør i Bergens Tidende. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/580315327330536 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvor går grensene for ytringsfrihet? Hvordan kan vi forstå handlinger som ytringer sett opp i mot verbale ytringer? Hvordan kan vi tenke rundt bokbrenning som ytringsform slik vi ser det tidvis i dag?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/6548675948493253 Stortingsdebatten som refereres finnes her og det er Odd Einar Dørum som kommer med utsagnet som siteres i episoden: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Odelstinget/2008-2009/090528/1/ - og Dørums uttalelse er på tidspunktet 19:04:46 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan kan man på en god måte formidle til de etterlatte hvordan begravelsen skal være og hva som skal skje med kroppen etter døden? Er det vanlig å bry seg nevneverdig om dette? Hva er viktig for folk Fonus begravelsesbyrå har laget tjenesten Mitt farvel og dette er en del av tema for denne frokostkaffen. I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Terje Eid-Hviding, daglig leder ved Fonus Begravelsesbyrå. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/982611689775527 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan møte mennesker som forlater religiøse samfunn med ulik grad av sosial kontroll? Hva kan hjelpeapparatet om dette og hva trenger de å vite? Hjelpeapparatet etterlyser kunnskap og veiledning da det er mangel på kompetanse til å hjelpe mennesker som er i ferd med å forlate, eller har forlatt religiøse samfunn med ulik grad av sosial kontroll. Ann-Kristin Bondevik har sammen med Hjelpekilden vært med å lage en veileder for hjelpeapparatet med utgangspunkt i erfaringer utbrytere har gjort seg både når det kommer til vansker, hindringer og helsemessige konsekvenser, og når det kommer til møte med de som er ment å hjelpe. Som fastlege, Bup/Dps, politi, barnevern, krisesentre etc. I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Ann-Kristin Bondevik. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1915549378792264/ Hjelpekilden: https://www.hjelpekilden.no/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan feires jul i Norge? Hva inneholder julen? Hva sier symbolene og tradisjonene? Hvordan kan julen feires, markeres, eller gås forbi? Er det noen som "eier" julen? Disse spørsmålene kan ha mange forskjellige svar, alt etter som hvem den stilles til. Det som er sikkert at en dyptgående samtale om julen vil berøre historie og teologi, livssyn og tradisjon, men også identitet og mangfold. I det flerreligiøse Norge feires og markeres jul på forskjellige vis, med mangfoldige fortellinger om hvorfor nettopp slik feirer eller markeres høytiden. Første søndag i advent snakket muslimen, humanisten, og den kristne sammen om det som er en av de største markeringene gjennom året i Norge. I samtalen utforsket Elisabeth Thorsen, Christian Lomsdalen og Amina Sijecic Sleimovic sammen denne tradisjonen.  Dette skjedde på Litteraturhuset i Oslo foran publikum. Samtalen er tilgjengelig som video på YouTube. Den finner du her: https://youtu.be/YL-v-1LD8sI Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Identitet og trygghet

Identitet og trygghet

2022-12-0123:17

Hva betyr det for en å kunne være trygg som den man er? Hvordan er det for en å skulle etablere trygghet etter et angrep slik vi så 25. juni? Hvordan kan trygghetsfølelsen ha endret seg etter dette angrepet.  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Emma Skjølberg. Hun er er studenthumanist i Trondheim. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/665334985191037 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hva vil det si å være en muslimsk samtalepartner på sykehus? Hva er en muslimsk omsorgspraksis? Kan en kvinne være en slik samtalepartner? Må det ikke være en imam? Hvordan gikk dette til?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Rania Al-Nahi, ny muslimsk samtalepartner på AHUS og aktiv i Hikmah-huset. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/2057710737747350 Ranias masteroppgave: https://www.duo.uio.no/handle/10852/95644 Vårt Lands leder om muslimsk samtalepraksis: https://www.vl.no/meninger/leder/2022/07/06/imamer-og-sjelesorg/ Klassekampens artikkel om Ranias oppgave og temaet: https://klassekampen.no/utgave/2022-07-04/imam-avviste-kvinne-i-sorg Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan er det å forlate Jehovas vitner og hva inenbærer det å være en frafallen? Hva betyr det sosialt? Hvorfor er det slik at Jehovas vitner nå ikke får utbetalt statstilskudd som tros- og livssynssamfunn?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Jan Frode Nilsen, tidligere medlem i Jehovas Vitner, en stemme som har satt søkelys på de problematiske sidene ved trossamfunnet de siste årene. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/563066058915392/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan skal vi forstå forkynnelsen i NRK og hvilke prinsipper utfordrer den forkynnelsen vi ser i NRK? Hvordan har NRK forstått dette historisk?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med  professor emeritus Knut Lundby fra Universitetet i Oslo. Han var en av innlederne når Kringkastingsrådet i NRK diskuterte religionens plass i NRK. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/639235807820558/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan står det til med humanismen i ulike land i Europa? Hva er forskjellene i ulike land og hvilke utslag gir det? Hvordan ser humanismen ut i Belgia?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Yvan Dheur Vrijghem. Han er er International Affairs and Knowledge Management hos deMens.nu som er den flamskspråklige humanistiske organisasjonen i Belgia. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook Bildet er tatt av Benjamin Brolet: https://benjaminbrolet.com/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan er det å være en ny biskop i dag og av i dag? Hvordan ser rollene ut for Den norske kirke og biskopene i årene fremover? Hvordan livssynsmangfoldet ser ut fra den rollen. I dette frokostkaffemøtet har Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, en samtale med Kari Mangrud Alvsvåg. Hun er ny biskop i Borg bispedømme. Du kan se samtalen her: https://www.facebook.com/events/2286701248164913 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan jobber man med livssynsstatistikk og hvilke valg og tanker gjør man seg som en del av dette? Hvordan ser livssyns-Norge ut fra SSB sin side. I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Andreas Østhus. Han er er statistikkansvarlig for statistikkene «Den norske kirke» og «Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske Kyrkje». Du kan se samtalen her: https://www.facebook.com/events/2308788925941041 SSB om religion: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/faktaside/religion SSB om Den norske kirke: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/religion-og-livssyn/statistikk/den-norske-kirke SSB om oss andre: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/religion-og-livssyn/statistikk/trus-og-livssynssamfunn-utanfor-den-norske-kyrkja Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan ser den norske humanismen ut? Hvor går den og hvor har den vært? Hva tenker HEF-veteran Jens Brun-Pedersen om veien fremover for Human-Etisk Forbund? I sesongavslutningen for Frokostkaffen vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Jens Brun-Pedersen. Han er nå pensjonist, men var frem til det pressesjef i Human-Etisk Forbund.  Opptaket er gjort før angrepet i Oslo 25.02.2022. Du kan se samtalen her: https://www.facebook.com/events/737787577458600 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan ser landskapet ut for humanistbevegelsen ut i Norge, England, og resten av verden? Hvilke saker er viktige og hvordan jobber ulike humgnistorganisasjoner som livssynssamfunn? Hvorfor har Humanists UK og Humanists International tatt et standpunkt knyttet til aktiv dødshjelp mens Human-Etisk Forbund ikke har gjort det? I denne Frokostkaffen vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Andrew Copson som er leder for Humanists International. Han er også generalsekretær for Humanists UK. Vi prøver å se på de positive sidene ved humanistbevegelsen når vi møttes for Humanists Internationals generalforsamling i Skottland i pinsehelgen.  Humanists International: https://humanists.international/ Humanists UK: https://humanists.uk/ Du kan se samtalen her: Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan ser det norske livssynsmangfoldet ut? Hva ligger egentlig i det livssynsåpne samfunnet? Forstår vi det egentlig på samme måte? I denne Frokostkaffen vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Sturla Stålsett Han er professor ved MF vitenskapelige høyskole og ledet i sin tid Stålsett-utvalget som la frem NOU 2013:1 om det livssynsåpne samfunnet. Sturla har senere gitt ut bok om samme tema med det siste (korte) tiåret som en linse for å se nettopp på begrepet og hva som ligger i det i dag. NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn Bok: Det livssynsåpne samfunn Du kan se samtalen her: https://fb.me/e/1EKhLrlbQ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store