DiscoverFrokostkaffen med Christian Lomsdalen
Frokostkaffen med Christian Lomsdalen

Frokostkaffen med Christian Lomsdalen

Author: Christian Lomsdalen

Subscribed: 5Played: 21
Share

Description

Frokostkaffen er en samtaleserie hvor Christian Lomsdalen, leder for Human-Etisk Forbund, drikker kaffe og har en samtale med en eller flere personer om et tema som er interessant som humanist og religionsforsker. Samtalen gjennomføres live på Facebook, men blir gjort om til en podkast i ettertid. Tanken er at samtalene varer i opptil 30 minutter og kommer ut en gang i mellom i løpet av året.

Les mer om Human-Etisk Forbund på https://human.no og besøk podkasten på http://frokostkaffen.no.
48 Episodes
Reverse
Hvordan krasjer foresattes rettigheter med barnas rettigheter? Hvordan skal vi vekte ulike rettigheter i slike konflikter? Hvordan kommer dette til uttrykk med tanke på trosfriheten? Er det andre rettigheter hvor det også er konflikt mellom foresatte og barn? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Julia Köhler-Olsen, professor i rettsvitenskap ved OsloMet. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1336670700184098 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan skal vi forholde til gravferd og gravferdsadministrasjon i det livssynsåpne samfunnet? Hvordan er behovet for livssynsåpne seremonirom der ute? Hva vil livssyns- og kulturelt mangfold bety for dødehåndtering ute i samfunnet vårt? Hvilke teknologiske nyvinninger kan vi se for oss fremover? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Åse Skrøvset, bransjeleder i Virke Gravferd. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1103099357475479 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan kan vi ha gode samtaler om meningsløshet? Har vi for høye forventninger til livets mening? Hvordan kan meningsløshetens smerte lindres? Må det at livet ikke har en iboende mening føre til at det oppleves som meningsløst? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Anders Malkomsen. Han er lege i spesialisering i psykiatri. Han forsker på mekanismer for bedring i samtaleterapi ved Oslo universitetssykehus. Han har nylig disputert for doktorgrad i sitt fag. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/343429975300809 Artikkelen som nevnes i samtalen: https://tidsskriftet.no/2024/03/invitert-kommentar/eksistensiell-krise-i-den-biopsykososiale-modellen Boken samtalen er basert på: https://www.fagbokforlaget.no/Hva-er-poenget/I9788245043433 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hva er ståa i transkampen i Norge? Hvordan er det for de som står midt oppe i diskusjonene og som møter andres motstand mot at de kan være den de er? Hva er utviklingstrekkene? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Christine Marie Jentoft, rådgiver i Foreningen FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/920136519544904 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvorfor er det slik at Human-Etisk Forbund er anerkjent som et livssynssamfunn i Norge og Siðmennt på Island, mens Humanisterna i Sverige er delvis i boks og Humanistisk Samfund ikke er det? Hvorfor er det så forskjellig? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Helge Årsheim, professor i religionsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/922570572768410 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Jehovas vitner har saksøkt Norge etter at de ble fratatt trossamfunnsregistreringen i Norge og rettsaken som går nå er nok ikke siste steg på veien, uansett hvem som vinner. Hva sier menneskerettightene om dette, hvordan vil dette gå i rettsvesenet fremover? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo og ekspert på forholdet mellom religion og menneskerettigheter. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1285261255485440 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan fungerer omvendt voldsalarm til forskjell fra "vanlig" voldsalarm? Hvordan kan som samfunn beskytte utsatte for partnervold? Hvordan forhindrer vi egentlig dette før vi kommer så langt som til at voldsalarmer er nødvendig i det hele tatt? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Ane Fossum, daglig leder i Krisesentersekretariatet. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1330415540955738 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan oppstår gruppefordommer og hat, og hvorfor er det noen gruppeidentiteter som skaper mer polarisering enn andre? Noman Mubashir og NRK står bak serien Lett å hate som ønsker å finne ut hvorfor folk hater sånne som ham, og hvorfor han fortsatt skammer seg over den han er. I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Noman Mubashir fra NRK. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1022759025454900 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan skal finansieringsordningene for tros- og livssynssamfunn se ut? Er dagens ordning bærekraftig? Hvorfor har Høyre de siste årene har kommet med forslag til redusert nivå på støtten til Den norske kirke og til tros- og livssynssamfunn ellers. I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med tros- og livssynspolitisk talsperson i Høyre, Tage Pettersen. Han sitter på Stortinget i Familie- og kulturkomiteen. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1379970885953582 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hva betyr det for de svenske Humanisterna at de har blitt godkjent som trossamfunn? Betyr det at de får de samme rettigheter og goder som f.eks Human-Etisk Forbund i Norge? Hvorfor ble de godkjent nå? Hva er veien videre? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med David Rönnegard, styreleder i Humanisterna. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/7837847492898541/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hva er ståa for livssynsdialogen i Norge? Hvorfor er den så viktig? Jeg snakker med generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys om dette før hun bytter jobb. I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn. Noe mer lesestoff: https://stl.no/ Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/936512477905187/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan er endringene i det britiske religiøse landskapet? hva vet vi om dette? Hva kan det fortelle oss om det norske religiøse landskapet og om ikke-religiøse? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med professor Abby Day. Hun er professor of Race, Faith & Culture ved Goldsmiths, University of London og en viktig del av arbeidet med den britiske folketellingen. Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan skjedde hekseprosessene og hva vet vi om dem? Hvilken rolle spilte julen i heksesakene? Hvilken rolle hadde egentlig religion og Kirken i møtet med heksene og hekseprosessenene? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med førsteamanuensis emeritus Rune Blix Hagen ved Universitetet i Tromsø. Han har forsket på hekseprosessene i Norge. Noe mer lesestoff: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/_-kirken-ma-beklage-heksebrenning-1.7697061 https://www.nrk.no/kultur/heksenes-julegilde-1.6945584 https://www.nordnorskdebatt.no/et-djevelsk-nettverk-av-farlige-kvinner/o/5-124-107085 https://www.nrk.no/kultur/petter-dass---en-morksynt-svovelpredikant-1.894792 Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1063714764983303 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvorfor velger noen norske advokater å søke gjenopptakelse av en heksebrenningssak? Hvordan gir dette mening i dag å skulle gjøre? Hva forteller dette oss om rettssystemet og rettssikkerhet i dag? Hvordan er dette interessant i både et juridisk, historisk, og religionsvitenskapelig perspektiv? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med advokat Jostein Løken, som er partner i Elden Advokatfirma. Han og Jon Christian Elden har jobbet med å få på plass en sak for Gjenopptakelseskommisjonen i den 400 år gamle saken om Ingeborg Knutsdatter Økset. Du kan lese mer om saken her: https://www.nrk.no/innlandet/jostein-loken-i-elden-advokatfirma-vil-frikjenne-kvinner-som-ble-utsatt-for-heksebrenning-i-elverum-1.15672058 Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/361115146431982 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvorfor er tradisjonene og ritualene så viktige for oss mennesker? Hvordan får dette utslag? Hva betyr dette i julen? Hva skjer da når det religiøse blir mindre viktige, hva skaper tradisjoner da? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med er Asbjørn Risnes. Per Asbjørn er eksilbergenser, og har lang erfaring som journalist, redaktør og forfatter. Han har jobbet for Dagens Næringsliv, Bergens Tidende og Aftenposten. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1114948389915767/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hva driver en fengselshumanist med? Hva driver man med og hvordan jobber en humanistisk samtalepartner i fengsel i møtet med andre tro og livssyn hos de innsatte? Hva kan man bidra med i fengselet? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Cecilie Opheim, fengselshumanist i Kongsvinger fengsel. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/2359505127573131 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan er situasjonen for kvinner, annerledes- og ikke-troende i Iran? Hvordan er situasjonen for fredprisvinner Narges Mohammadi? Hva har hun arbeidet med? Den 6. oktober ble det klart at Narges Mohammadi er vinner av Nobels fredpris 2023 for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og hennes kamp for menneskerettigheter og frihet for alle. I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Hamidreza Mohammadi, som er lektorstudent i Norge og broren til Narges Mohammadi, vinner av Nobels fredspris 2023. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/956484425449705/ Narges Mohammadis bok om White Torture: https://www.simonandschuster.com/books/White-Torture/Narges-Mohammadi/9780861545506 Wikipedia om Narges Mohammadi: https://en.wikipedia.org/wiki/Narges_Mohammadi Store Norske Leksikon om de nye protestene i Iran: https://snl.no/%C2%ABkvinne,_liv,_frihet%C2%BB-protestene_i_Iran Wikipedia om drapet på Armita Geravand: https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Armita_Geravand Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan kan vi forstå selvmord og hva handler det om egentlig? Hvordan skal vi forstå hvordan vi kan håndtere eksistensielle utfordringer i livet og hverdagen? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Farhan Shah, eksistensiell rådgiver ved Center for Open and Relational Theology. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/985879862700721 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no Foto: Odin Drønen. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hvordan står det til med debatten om aktiv dødshjelp og retten for den enkelte til å selv velge når man skal dø? Klarer media og offentligheten å diskutere dette på en god måte? Hva skal til for at aktiv dødshjelp blir tillatt også i Norge? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Anna Kirah i Foreningen Retten til en verdig død. Foreningen Retten til en verdig død er en del av det internasjonale nettverket Fellowship of Right to Die Societies. Over hele verden arbeider små og store grupper for å skape verdige forhold for døende med uutholdelige lidelser ved å påskynde utviklingen av lindrende behandling – men også ved å kjempe for den enkelte pasients rett å bli hørt når ”nok er nok”. Foreningen er aktiv i debatten om selvbestemt livsavslutning, gjennnom å sette fokus på saken i media, arrangere møter, delta i debatter og drive med ulike typer opplysningsarbeid. Temaet i Dagsnytt 18: https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/sesong/202306/NMAG03012123#t=50m27s Hos NRK Ytring: https://www.nrk.no/norge/sju-av-ti-er-positive-til-aktiv-dodshjelp-1.16431273 Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/996631871382489 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
Hva handler samlivsmangfold om? Hva er etisk ikke-monogami? Hvilke fordommer møter de som er poly? Hva tenker de skal til for at vi får en antallsnøytral ekteskapslov og er det i det hele tatt ønskelig slik de ser det? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Inger Johanne og Silje fra PolyNorge. PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1048530429666652 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/frokostkaffen/message
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store