Discover't Gesprek
't Gesprek
Claim Ownership

't Gesprek

Author: Kerknet

Subscribed: 0Played: 16
Share

Description

Interviews met gelovigen over hun geloofsweg, hun inzet, hun geloofsgemeenschap.
48 Episodes
Reverse
100 jaar geleden overleed de zalige priester Edward Poppe op 33-jarige leeftijd. Edward Janssens, de rector van het Heiligdom Priester Poppe, geeft tekst en uitleg. Hij vertelt over de manier waarop priester Poppe hem vandaag nog inspireert, en over de feestelijkheden rond dit jubileumjaar, die op 9 en 10 juni zullen plaatsvinden in Moerzeke. Opvallend is de inhuldiging van een gloednieuw belevingshuis waarin priester Poppe vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.
Op 26 april konden alle leerkrachten uit het basis- en kleuteronderwijs van de Scheppersscholen in Vlaanderen elkaar voor het eerst ontmoeten in het Scheppersinstituut te Mechelen. Wij waren erbij en ervaarden een sfeer van wederzijdse bemoediging en inspiratie. (foto: Joost De Brouwer)
Van 21 tot 23 april vond in de Oude Abdij van Drongen de slotmeerdaagse plaats van de opleiding supervisie, georganiseerd door CCV. Alle Vlaamse bisdommen stuurden deelnemers naar deze opleiding. We gingen in gesprek met hen en met twee begeleiders van de opleiding. Supervisie blijkt een boeiend, maar ook complex proces te zijn waarbij je over jezelf en je professionele inzet kritisch én constructief nadenkt. De opleiding was intens, maar smeedde ook een bijzondere band tussen deelnemers en begeleiders. Bovendien zit supervisie in de lift, en dat hoeft niet te verbazen: je kan ermee aan de slag in heel wat beroepsvormen.(foto: Wim Corbeel)
Noem het en onze podcastgast Koen Dewulf heeft het gedaan: comedy, presentatie, muziek, acteren, modelleren, interviewen, cartoons tekenen en zelfs… schoenen maken. In zijn ogen doet hij wat veel anderen doen, en speelt zijn geloof daarin geen uitdrukkelijke rol. Wat niet wil zeggen dat zijn keuze om christen te zijn geen invloed heeft op andere domeinen van zijn leven. Zo liep hij ooit stage bij IJD; daarbij legde hij de toenmalige bisschop van Gent het vuur letterlijk aan de schenen. Ook in zijn voorstelling ‘God & Goed’ heeft hij oog voor kerk en geloof. Maar eigenlijk heeft hij liefst dat mensen gewoon komen kijken naar… Koen Dewulf.Koen Dewulf geeft een gratis exemplaar van zijn cd ‘Zonder te vragen’ weg aan de eerste vijf luisteraars of lezers die hem hun postadres mailen op dit adres: info@koendewulf.be.(foto: © Koen Dewulf)
Het aantal studenten aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen in Leuven zit duidelijk in de lift. Dat is opvallend in een tijd waarin het aantal gelovigen en de kerkelijke praxis erop achteruit gaan. Voor Bénédicte Lemmelijn, de decaan van de Faculteit, is dit geen contradictie: steeds meer zoekende en geïnteresseerde mensen vinden hun weg naar wat zij noemt een ‘expertisecentrum van zingeving’. Studentes Gyrit Ghillemyn en Emma De Koninck beamen dit: zij vonden hun weg naar de Faculteit vanuit een persoonlijke zoektocht of interesse. (foto: © Wim Corbeel)
Op 9 november vond in Antwerpen een studiedag plaats met als thema ‘De ziel op het spoor komen’. Bedoeling was dat zorgpastores in geestelijke begeleiding inspiratie konden vinden voor hun eigen zending. Opvallend: zes studenten uit Leuven namen vanuit het werkcollege Praktische Theologie deel aan deze studiedag. Wij gingen in gesprek met drie van hen. Laura Vannotten, Giette Vandeweyer en Wouter Derks getuigen hoe de dag hen inspireerde, en soms zelfs zin gaf om later zelf in de zorgpastoraal te werken: psychiatrie, ziekenhuizen, woonzorgcentra, gevangenissen,... Organisator Inge Schellekens blikt dan ook tevreden terug op de studiedag.(foto: © Laura Vannotten)
Mensen die, zeker voor langere tijd, in het ziekenhuis opgenomen worden, ervaren vanuit hun pijn en teleurstelling vaak een crisis: ze moeten herontdekken wie ze zijn, hoe ze zich verhouden tot hun naaste, en wat hun leven inhoudt. Liesbet Van Woensel, als pastor werkzaam in het Onze Lieve Vrouwziekenhuis in Aalst, tracht hen allereerst te beluisteren en zo samen met hen op weg te gaan in de hoop op een hernieuwde zin in het leven. Maar het blijft loslaten, zowel voor patiënt als zorgverlener. ‘Zonder wrijving geen glans. Crisis als kans (?)’, het thema van de Week van de Spirituele Zorg (9-15 oktober), is voor onze gespreksgast dan ook erg herkenbaar. Ze belicht de initiatieven die de pastorale dienst waarvoor ze werkt, neemt in het kader van deze Week; zo is er een heel bijzonder videoverhaal.(foto: © Lennert Van den Bossche)
Eerder dit jaar lanceerde Parcum een oproep om alle Mariakapellen in Vlaanderen op één platform te verzamelen. Valérie Kabergs van CCV sprong samen met Ferm op de kar. Resultaat: een website met het aanbod om bij de kapel naar jouw keuze via een QR-code te luisteren naar, uit te wisselen over en te bidden bij een verhaal van Kolet Janssen ‘met een knipoog naar Maria’. Daarbij helpt Maria door haar levenswijze (trouw en vertrouwen, ook in moeilijke tijden ‘ja’ zeggen,…) mensen terug op weg in de omgang met hun alledaagse of grotere zorgen. Een aantrekkelijk aanbod, zeker nu steeds meer grote kerken een herbestemming moeten vinden.(foto: © Wim Corbeel)
Dinsdag 4 juli, 16u. We interviewen vertegenwoordigers van de groepen ‘Afscheid’, ‘Het Bezoek’ en ‘De Kruisweg ontmoeting’: zij blijken allemaal bijzondere anekdotes op zak te hebben. Drie uur later trekt de Kroningsprocessie voor de tweede keer uit dit jaar. Gesprekken met bezoekers tijdens en na afloop van de processie leren ons verschillende zaken: het is de moeite waard om de processie (zelfs méér dan eens!) mee te maken, sommige mensen komen wel van héél ver omdat ze een band hebben met de Kroningsfeesten, en bezoekers hebben niet zelden zelf ooit mee gestapt in de processie.Wens je de Kroningsfeesten zelf nog mee te maken? Dat kan, op vrijdagavond 7, en zondag 9 juli. Meer info op deze link.Tijdens de podcast hoor je ook een fragment uit het themalied van deze Kroningsfeesten: ‘O Maria, lieve Vrouwe’, gecomponeerd door Jan Wouters en Luc Ponet, en uitgevoerd door De Kleine Cantorij o.l.v. Jan Peeters.(foto: Wim Corbeel)
Al twee jaar denken verschillende organisaties uit de buurt van de Sint-Pieterskerk in Sint-Truiden samen na over hoe ze nieuw leven kunnen blazen in het oude kerkgebouw. Luisterend Oor(d) wil van de kerk een plek maken van verhaal en ontmoeting: waar mensen verhalen kunnen beluisteren, hun eigen verhaal kunnen vertellen of gewoon op verhaal kunnen komen. Het kan gaan om een Godly Play verhaal, een klasgesprek, een interculturele avond… of een ontmoetingsmoment van De Egeltjes, een kinderopvang ‘plus’ voor kinderen met een extra zorgvraag. Tine Quintiens vertelt er meer over in deze podcast. Op vrijdag 15 september gaat de Space for Grace ruimte officieel open: iedereen is van harte welkom tussen 16u. en 18u.Wie inspiratie zoekt voor het eigen kerkgebouw of meer informatie wenst over Luisterend Oor(d), kan terecht op dit e-mail adres: tine@egeltjes.be. (foto: Tine Quintiens)
Onze gespreksgast Dirk Van Erps waakt niet alleen over illegale concurrentiepraktijken van bedrijven in de Europese Unie, maar sinds enkele maanden ook over de mensen die hem als diaken zijn toevertrouwd. Van zijn diakenwijding onthoudt hij vooral de handoplegging en de heiligenlitanie, een moment ‘dat de gewone tijd oversteeg’. Als diaken neemt hij enkele taken vrijwillig op zich als gevangenisaalmoezenier en tijdens de liturgie. Maar onder die taken ligt voor hem een diepere laag: de schoonheid van het zegenen, in naam van Christus en de kerk.(foto: Laurens Vangeel)
Pater Frans Van Humbeeck wijdde 40 jaar van zijn leven als scheutist in Afrika, en is nu rector van het Missiehuis in Zuun, Sint-Pieters-Leeuw. Hij vertelt honderduit over zijn grote inspirator, pater Theofiel Verbist, van wie we op 12 juni de 200ste verjaardag van zijn geboortedag vieren. De stichter van de scheutisten vertrok op 42-jarige leeftijd naar Binnen-Mongolië en werkte daar in moeilijke omstandigheden. Maar hij wilde mensen nabij zijn naar Christus’ voorbeeld, en inspireert daarmee tot op vandaag vele missionarissen. Een man met idealisme, maar ook met gezond verstand. Een verhaal met toekomst.(foto: Frans Van Humbeeck)
Peter Bruggen vertelt in deze podcast over de boeiende geschiedenis van de plaats van Maria in Tongeren en heel de Maas- en Rijnregio. Het Mariabeeld dat tijdens de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten centraal staat in de processies en avondspelen, verbindt alle Tongenaren maar ook bezoekers met elkaar. #zoekverbinding is dit jaar overigens het thema van de feesten. Maar je moet niet wachten tot juli om naar de ‘eerste stad van het land’ te trekken: reeds in mei zorgen massaal veel inwoners voor een indrukwekkende bloemenhulde aan de gekroonde Maria, ‘Oorzaak-Onzer-Blijdschap’! En ook in september staat er nog iets bijzonders te gebeuren. (foto: Peter Bruggen)
Het Art Of Faith festival is eigenlijk de opvolger van de Festicerten, maar gaat veel breder. De rijke waaier aan activiteiten heeft een drievoudig doel: mensen iets tastbaar laten beleven, hen de kans geven om elkaar te ontmoeten, en hen bemoedigen om te groeien in hun relatie met anderen en met God. Er is in dat verband zelfs een heus labyrint opgetrokken! Ook kinderen en jongeren kunnen aan een eigen programma deelnemen. Organisatoren Jozef Stoffels en Samuel Verreth halen drie momenten uit het festivalweekend voor het voetlicht. In deze podcast hoor je ook ‘Our Eyes Are On You’, een nummer van Martin Smith, de headliner van het festival.Het Art Of Faith festival is nog op zoek naar vrijwilligers. Meer info daarover vind je hier.(foto: Samuel Verreth en Jozef Stoffels -c- Wim Corbeel)
Het zou wel eens kunnen dat er al meer dan 750 Hanswijkprocessies zijn uitgetrokken, maar de traditie bestaat in elk geval 750 jaar, aldus Steven Wielandts, rector van de Hanswijkbasiliek. Hoe dan ook wil men er na 5 jaar windstilte opnieuw een bijzondere editie van maken die de sociologische diversiteit van de Mechelaars weerspiegelt, aldus medewerkers Veerle De Ceulener en Annelies Looverie. Vanaf 29 april kan je in de Basiliek ook terecht voor de bijzondere tentoonstelling ‘Door de stad gedragen’. Hendrik Van Eycken vertelt dan weer over zijn taak als regisseur. De Hanswijkprocessie van zondag 14 mei aanstaande: een gebeuren om naar uit te kijken!(foto: Wim Corbeel)
Na de Andromeda-reeks verscheen intussen de Athena-reeks op YouTube: een serie gesprekken waarin Lucette Verboven haar man Gerard Bodifée interviewt over wijsheid en oorlog. Daarbij pleit onze gespreksgast voor het overstijgen van ons ‘natuurlijk tekort’ dat vaak tot oorlog leidt. Het is onze roeping om ons te verbinden met God, het volkomen Goede. Dat vraagt om hoop, geloof en vertrouwen… en wie anders dan de mens is in staat om deze op te brengen? In deze podcast schetst Gerard Bodifée een duidelijk beeld van wat je bij het bekijken van de Athenareeks mag verwachten… en licht hij al een tipje van de sluier op in verband met toekomstige projecten.(foto: Wim Corbeel)
Sinds enkele jaren kan je maandelijks in het Mechels Filmhuis terecht voor filmvoorstellingen rond spirituele thema's met een sterke inleiding en nabespreking. Dat het aanbod erg gevarieerd is, blijkt wanneer Geert Op de Beeck (Filmhuis) en Leo De Weerdt (CCV/Mechelse parochies) vertellen over een vertoonde film die hen bijzonder geraakt heeft. Verder krijg je nog enkele ideeën en tips te horen voor parochies overal in Vlaanderen om soortgelijke initiatieven te organiseren.(foto: Wim Corbeel)
Onlangs verscheen op YouTube een oproep om de Mariaprocessie in Halle te redden. Onze gespreksgast, deken Guy De Keersmaecker, is goed vertrouwd met het belang van Maria voor de stad Halle. Daarbij speelt de tweejaarlijkse Mariaprocessie op Pinksterzondag een belangrijke rol. Omdat de huidige voortrekker van de Mariaprocessie de fakkel wil doorgeven, zoekt de broederschap van Onze Lieve Vrouw een nieuwe. Die zal goed omringd worden, nieuwe ideeën en medewerkers kunnen inbrengen, mensen inspireren en rekenen op een goed team. Mensen die interesse hebben of meer informatie wensen kunnen contact opnemen met deken Guy, via mail (guy.de.keersmaecker@skynet.be) of GSM (0479 412 309).(foto: Laurens Vangeel)
Priester Jan Beliën is intussen zowat één jaar nationaal proost van de KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten), maar eigenlijk staat hij al een heel stuk van zijn leven in dienst van de vereniging. Een gehandicapte neef nodigde hem daartoe uit. De KVG wil gehandicapte personen samenbrengen en ondersteunen vanuit christelijke inspiratie: voor de gezelligheid, maar ook om samen geloof te vieren – of hoe liturgie en diaconie hand in hand gaan. Onze gespreksgast vertelt hoe een bepaalde Bijbeltekst hem inspireert en eindigt met een opvallende oproep.(foto: Jan Beliën)
20 jaar geleden startte Isabelle De Smul uit Sint-Lambrechts-Woluwe met de steun van haar ouders dit project op. Nu, 20 jaar later, genieten 400 kinderen van deze hulp, mede dankzij de steun van zowat 940 peetouders. Op 14 januari jongstleden stelde ‘Born In Africa’ ook een boek voor over het levenswerk van Isabelle. Haar vader vertelt er, met een aanstekelijk enthousiasme, meer over. Hij legt daarbij ook de link met zijn geloof.Tussen het interview door hoor je het ‘Born In Africa’-lied, gecomponeerd door Toralf  Nordbotten en uitgevoerd door peetkinderen die het BIA programma volgen.(foto: Wim Corbeel)
loading
Comments