DiscoverMet Gevoel voor Tumor
Met Gevoel voor Tumor
Claim Ownership

Met Gevoel voor Tumor

Author: Foppie de Boer, Lieke Razenberg, Thamara Osinga en Anne-Joy de Graan

Subscribed: 3Played: 22
Share

Description

Dé podcast voor de medische oncologie, waarbij we een bevlogen oncoloog het hemd van het lijf vragen. We leren over de oncologie, maar ook een beetje over de gast zelf. In het eerste seizoen nodigden we 10 oncologische experts uit! Deze podcast wordt bedacht en opgenomen door Foppie de Boer, Lieke Razenberg, Thamara Osinga en Anne-Joy de Graan en geproduceerd door Orly Media.

10 Episodes
Reverse
Dit is geen aflevering, maar een oproep; Na een succesvol eerste seizoen zijn wij nu op zoek naar enthousiaste oncologen of oncologen in opleiding die het leuk vinden om seizoen 2 van 'Met Gevoel voor Tumor' met ons te maken. Heb je interesse, mail dan naar info@orlymedia.nl. 
In deze aflevering van 'Met gevoel voor tumor' gaan we het hebben over zeldzame tumoren. Dit doen we samen met professor Carla van Herpen. Zij is internist-oncoloog in het Radboud UMC en hoogleraar Zeldzame Kankers. We bespreken waarom de prognose van patiënten met zeldzame tumoren slechter is dan van patiënten met niet-zeldzame tumoren. En wat wordt er in Nederland eigenlijk gedaan om de zorg voor patiënten met een zeldzame tumor te optimaliseren? Vanwege haar enorme inzet voor deze patiëntengroep werd zij recent benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Kortom, weer een hele mooie en interessante aflevering met een boeiende gast!Deze aflevering werd mede mogelijke gemaakt door Roche.M-NL-00001510
In deze nieuwe aflevering van 'Met gevoel voor tumor' staat het locoregionaal mammacarcinoom centraal. We bespreken dit onderwerp op multidisciplinaire wijze, met aan onze tafel internist-oncoloog Jara Baas en oncologisch chirurg Ernst Schoenmaeckers uit het Meander MC. Beiden houden zij zich dagelijks bezig met het mammacarcinoom, zowel op het vlak van patiëntenzorg als klinische studies. We bespreken in de aflevering alles over het vroeg mammacarcinoom en leren meer over de achtergrond van onze sprekers. Veel luister plezier !
In deze aflevering staat er geen tumortype centraal, maar gaan we het over een breder onderwerp hebben, namelijk 'Toegang tot Geneesmiddelen'. Hoe verloopt het proces van productie van een nieuw geneesmiddel tot registratie en het kunnen voorschrijven? Welke instanties komen hierbij kijken? Hoe zit het met het groeiende aantal patiënten, de kosten van geneesmiddelen, doelmatigheid en duurzaamheid? We bespreken dit belangrijke onderwerp met 3 internist-oncologen vanuit verschillende invalshoeken. Esther Broekman is internist-oncoloog in het UMC Groningen en klinisch beoordelaar van oncologische geneesmiddelen bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Edward Fiets is internist-oncoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden en tevens secretaris van de commissie Beoordeling Oncologische Middelen (BOM). Ingrid Desar is internist-oncoloog in het Radboud UMC Nijmegen,  tevens opleider voor de differentiatie medische oncologie én lid van de Wetenschappelijke Adviesraad commissie Geneesmiddelen van het Zorginstituut Nederland. In deze aflevering leer je hoe je een nieuw geneesmiddel uiteindelijk kan voorschrijven aan je patiënt. Veel luisterplezier!
Als vervolg op de podcast over het hormoongevoelige prostaatcarcinoom bespreken we in deze nieuwe aflevering het castratie resistente prostaatcarcinoom. Aan tafel zit Andre Bergman. Hij werkt als internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek en heeft als aandachtsgebied het prostaatcarcinoom. Hij is de oprichter van de jNVMO en is vervend vogelaar.  We bespreken in de aflevering de behandeling van castratie resistent prostaatcarcinoom en toekomstige ontwikkelingen. Veel luisterplezier!
In deze nieuwe aflevering van 'Met gevoel voor tumor' bespreken we het hormoon gevoelige prostaatcarcinoom. Voor het eerst doen we dit multidisciplinair! Aan tafel zitten Benjamin Doornweerd (uroloog), Peter Sinnige, (radiotherapeut-oncoloog, beide werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen) en Peter Nieboer, internist-oncoloog in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Zij zijn allen specialist op het gebied van het prostaatcarcinoom en aangesloten bij het Prostaatcentrum Noord-Nederland. We bespreken in deze aflevering de screening, diagnostiek en behandeling van zowel het vroeg stadium prostaatcarcinoom als het hormoon gevoelig gemetastaseerd prostaatcarcinoom, evenals de bijkomende dilemma's en toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast leren we meer over de achtergrond en interesses van de sprekers zelf. In de volgende aflevering zal het castratie resistente prostaatcarcinoom aan bod komen. Veel luister plezier!
In weer een nieuwe aflevering gaan we in gesprek met Britt Suelmann. Zij is een bevlogen internist-oncoloog in het UMC Utrecht en heeft een speciale expertise voor urogenitale oncologie (in het bijzonder nier- en blaaskanker) en borstkanker in de zwangerschap. Ook op wetenschappelijk vlak is zij zeer actief. Zo promoveerde zij recent op zwangerschaps-geassocieerde borstkanker en is zij verantwoordelijk voor de participatie in fase II en III studies bij patiënten met nier- en blaaskanker. In deze aflevering bespreken we het niercelcarcinoom, en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast leren we meer over de achtergrond en interesses van de spreker zelf. Veel luister plezier!
In weer een nieuwe aflevering gaan we in gesprek met Filip de Vos. Hij is internist-oncoloog in het UMC Utrecht sinds 2011, waar hij zich vooral toelegt op de neuro-oncologie. Op wetenschappelijk vlak is hij ook zeer bevlogen, van internationale klinische trials tot vroeg klinisch fase 1 onderzoek. Speciale aandacht gaat ook uit naar registratie van klinische gegevens in een nationale databank voor hersentumoren (de Dutch Brain Tumor Registry, DBTR). Hij is daarnaast in meerdere werkgroepen actief, voor het opzetten van richtlijnen en kwaliteit van standaardzorg. Aan bod van deze podcast komen hersenmetastasen, en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast leren we meer over de achtergrond en passies van de spreker zelf. Veel luister plezier
In weer een nieuwe  aflevering spreken we Sjoukje Oosting.  Zij is internist-oncoloog in het UMCG sinds 2008 en heeft als aandachtsgebieden o.a. hoofd-hals tumoren en urologische tumoren. Ze is lid van de ESMO-magnitude of Clinical Benefit Scale Extended Working Group en secretaris van de EORTC Head and Neck cancer group. Aan bod van deze podcast komen zowel plaveiselcelcarcinomen van het hoofd-hals gebied als nasofarynxcarcinomen. Daarnaast leren we meer over de achtergrond en passies van de spreker zelf. Veel luister plezier!
In de eerste aflevering van 'Met gevoel voor tumor' spreken we Daan Knapen. Hij is een bevlogen jonge klare internist-oncoloog in het UMCG en heeft als aandachtsgebieden o.a. de gastro-intestinale oncologie en fase 1 studies. We interviewen hem in deze podcast over zijn grote passie, het colorectaal carcinoom. Aan bod komen zowel het vroegstadium colorectaal carcinoom als het gemetastaseerd colorectaalcarcinoom. Daarnaast maken we een uitstap naar de diagnostische en therapeutische opties van de toekomst en leren we meer over deachtergrond en passies van de spreker zelf. Veel luister plezier!
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store