Discoverالف لام میم
الف لام میم

الف لام میم

Author: AlifLamMim

Subscribed: 25Played: 204
Share

Description

بسم الله الرحمن الرحیم
در اینجا هیچ چهارچوب مشخصی برای محدود کردن موضوع سخن نداریم
دین، فلسفه و هنر و هر آن چه برایمان مهم باشد می تواند موضوع بحث باشد
7 Episodes
Reverse
درباره اسم

درباره اسم

2023-01-1311:311

تاملی درباره مبحث اسم و کلمه
بسم الله الرحمن الرحیمقرآن وپیامبر آمدند تا ما را از بندگی و بردگی رهایی بخشند اما چندی نگذشت که نشانه های بندگی وبردگی به تدریج آغاز شد همان بندگی که در تمام ملت ها به انواع گوناگون دیده می شود..انسان ها یکسان سازی می شوند تا در خدمت نهادهای آموزشی و رسانه باشند که این دو دو بازوی نهادهای قدرت وسرمایه داری هستند ، در واقع انسانی که باید از دین بهره می برد تا ازبندگی رهایی یابد دین را وسیله ی بردگی قرار داد ، درست چیزی شبیه دانشگاه و آکادمی افلاطون ، افلاطون آکادمی را تاسیس کرد و در آن شاید بیش از آن که دانایی بخشد می گفت که چه اندازه نادانیم اما دانشگاه ها که فرزند نامشروع همین آکادمی بودند با ادعای دانایی مردم را به بندگی و بردگی کشاندند..
بسم الله الرحمن الرحیمقرآن کلام خداست واین جمله به معنای حقیقی آن دریافته نمی شود و قرآن قرن هاست که در سایه سخن انسان گم شده استخدایی که در کتاب خویش می گوید گمان وظن انسان را ذره ای از یقین بی نیاز نمی کند چگونه ممکن است مسائل اساسی دین خود را به گمان واگذار کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم بر اساس آیات قرآن و تفکر غیر تجربی و گمانی درباره یاران پیامبر علیه السلام چه می توان گفت؟
بسم الله الرحمن الرحیمدوباره در ماه مبارک رمضان قدس شریف صحنه حمله ی دشمن غربی است...
بسم اللّه الرحمن الرحیم/ اگر اللّه معبود حقیقی ما در تمام امور نباشد آن گاه ناگزیر ما معبود دیگری را پذیرفته ایم چون امروز که طبقات سرمایه دار و قدرتمند مورد پرستش قرار گرفته اند و این طبقات ارزش های دنیای جدید را می سازند ...مردم بی آن که بدانند بنده غیر خدایند و راهی جز برگشت به مفهوم لا اله الا اللّه نیست..
اصول مباحث

اصول مباحث

2022-04-1415:11

بسم اللّه الرحمن الرحیم /مباحث آینده بر اساس اصولی است که در این بخش توضیح داده می شود: اول آن که هیچ استدلالی نباید با اتکای به علوم تجربی باشد ( البته پذیرش واقعه ای که رخ داده صرفا به عنوان واقعه مشاهده شده اشکالی ندارد و مشکل زمانی به وجود می آید که از کنار هم نهادن وقایع نتیجه ای گرفته شود) دوم آن که ما باور احتمالی نداریم. سوم آن که عمل باید مبتنی بر ظاهر قرآن کریم و امور یقینی دین باشد. پس سه منبع ما عقل محض غیر تجربی، قرآن کریم بدون تفسیر انسانی و امور یقینی دین است..
Comments (2)

Maryam Hosseini

سلام وقت بخیر خیلی بحث خوبی بود. چطور میتونم به این مباحث نظری به طور مفصل تر دسترسی داشته باشم؟

May 14th
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store