DiscoverLyt og lær med Gad Sundhedsfag
Lyt og lær med Gad Sundhedsfag
Claim Ownership

Lyt og lær med Gad Sundhedsfag

Author: Gads Forlag

Subscribed: 3Played: 4
Share

Description

Lyt og lær med Gad Sundhedsfag er en podcastserie fra Gads Forlag, som er tiltænkt som supplement til Gads lærebøger inden for sygepleje, ergoterapi og fysioterapi samt andre sundhedsfaglige udgivelser. Formålet er at tage dig et skridt dybere ind i aktuelle emner ved at uddybe perspektiver og vinkler af enten teoretisk eller praktisk karakter. Fokus er emner af relevans for din læring og uddannelse inden for dit specifikke sundhedsfag.
4 Episodes
Reverse
Empati spiller en afgørende rolle i relationen mellem sundhedsprofessionelle og mennesker, der har brug for hjælp. Sundhedsprofessionelle skaber hver dag empati til patienter og borgere uden at tænke over det. Bogen leverer et begrebsapparat til at sætte ord på, hvad det egentlig er, der sker, når vi skaber empati. I denne podcastepisode kan du høre mere om forfatterens tanker og bevæggrunde for at skrive bogen. I podcastepisoden kan du desuden blive klogere på forskellen mellem hverdagsempati og professionel empati samt konsekvenserne for patienten/borgeren, når empati ikke lykkedes.   Podcastepisoden er et supplement til bogen Empati i den sundhedsprofessionelle relation. Du kan læse mere om på bogen på Gad Forlags hjemmeside https://gad.dk/empati-i-den-sundhedsprofessionelle-relation
Videnskabsteori opfattes af mange som vanskeligt at forstå og lære. Det kan især være vanskeligt at få greb om, hvad de videnskabsteoretiske begreber kan bruges til på sygeplejestudiet og i sygeplejepraksis. I denne podcast episode kan du høre de to fagredaktører, Diana Schack Thoft og Susanne Dau, fortælle om bogen Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis. Du kan bl.a. høre om bogens formål og opbygning. Du vil også få svar på, hvad videnskabsteori er, og hvad du kan bruge det til på studiet til sygeplejerske.   Podcasten er et supplement til bogen Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis. Du kan læse mere om på bogen på Gads hjemmeside:  https://gad.dk/videnskabsteoretiske-perspektiver-paa-sygeplejepraksis
Denne podcast handler om, hvordan forskellige psykologiske tilgange kan anvendes som værktøjer for den sundhedsprofessionelle i mødet med patienten og de pårørende. Podcasten tager udgangspunkt i bogen Psykologi og sundhedspsykologi for sundhedsprofessionelle og kan bl.a. bruges som forberedelse til psykologiundervisning på sundhedsuddannelserne. Du vil bl.a. høre de to fagredaktører, Rikke Vinter Hedensted & Julie Wielandt Tejmers fortælle om, hvordan sygeplejersker kan bruge psykoanalyse, eksistentiel psykologi, socialkonstruktionisme og kognitiv psykologi i mødet med patienten. Podcasten er et supplement til bogen Psykologi og sundhedspsykologi for sundhedsprofessionelle. Du kan læse mere om på bogen på Gads hjemmeside:  https://gad.dk/psykologi-og-sundhedspsykologi
Eksamensangst

Eksamensangst

2022-05-2431:21

Denne podcast er til dig, som er ramt af eksamensangst. Du få konkrete råd og tips til, hvordan du kan tackle din nervøsitet inden og under eksamen og i det hele taget tackle det at skulle til eksamen. Du kan betragte podcasten som en ’How to do’ og et supplement til lærebogen ”At studere sygepleje”. Episoden er relevant for alle, som lider eller kender en der lider af eksamensangst. På www.gad.dk/at-studere-sygepleje-3-udg kan du se det ekstramateriale, der henvises til i denne episode: Nøglespørgsmål til at hjælpe dig med at finde alternativer til selvkritiske tanker. Åndedrætsøvelse. Gode råd og fif – før, under og efter eksamen. Studenterrådgivningens app finder du her.
Comments