Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
تردیدتجاوز به دختر در مستی در ویلای لواسان!! با آدم متجاوز باید چیکار کرد؟. این داستان واقعی یکی از موکلین موسسه وکالت دادپویان است. اشتراک گذاشتن پادکست دادپویان با دوستان خود و نظرات شما، موجب دلگرمی ما خواهد بود جهت اعطای وکالت و یا مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با وکیل کیفری تهران یا وکیل رابطه نامشروع با وکیل انلاین در تماس باشیدTel : 02191307831اولین سمینار پادکست جنایی دادپویانتدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیمدارک این اپیزود در سایتپادکستوکیلبهترین وکیل در تهرانوکیل برای چک برگشتیوکیل اداره کارمشاور حقوقیعریضه نویسی آنلایناینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانوکیل تلفنیمشاوره حقوقی حضوریوکیل سایبریوکیل پزشکیوکیل تصادفاتوکیل کیفریوکیل تخلیهطراحی سایت تهرانآموزش آشپزیآشپزی در یوتیوب
جنین در محکمهدختر و پسری که همدیگرو دوست دارند و خانواده مخالفه باید چیکار کنند؟ بعدش فکر کنید اتهام تجاوز به عنف هم بهشون بزنند. این داستان واقعی یکی از موکلین موسسه وکالت دادپویان است. اشتراک گذاشتن پادکست دادپویان با دوستان خود و نظرات شما، موجب دلگرمی ما خواهد بود جهت هرگونه مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با وکیل تجاوز به عنف یا وکیل رابطه نامشروع با وکیل انلاین در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیمدارک این اپیزود در سایتپادکستوکیلبهترین وکیل در تهرانوکیل برای چک برگشتیوکیل اداره کارمشاوره حقوقیعریضه نویسی آنلایناینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانوکیل تلفنیمشاوره حقوقی حضوریوکیل سایبریوکیل پزشکیوکیل تصادفاتوکیل کیفری تهرانوکیل تخلیهطراحی سایت تهرانآموزش آشپزیآشپزی در یوتیوب
رستگاری از اعدامفکر کنین که زنی به جرم تجاوز به عنف قصد شکایت از یک پسری رو داشته باشه و پسر قصد فرار به خارج از کشور رو داشته باشه. این داستان واقعی یکی از موکلین موسسه وکالت دادپویان است. اشتراک گذاشتن پادکست دادپویان با دوستان خود و نظرات شما، موجب دلگرمی ما خواهد بود جهت هرگونه مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با وکیل تجاوز به عنف یا وکیل رابطه نامشروع با وکیل آنلاین در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیمدارک این اپیزود در سایتپادکستوکیلبهترین وکیل در تهرانوکیل برای چک برگشتیوکیل اداره کارمشاوره حقوقیعریضه نویسی آنلایناینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانوکیل تلفنیمشاوره حقوقی حضوریوکیل سایبریوکیل پزشکیوکیل تصادفاتوکیل کیفری تهرانوکیل تخلیهطراحی سایت تهرانآموزش آشپزیآشپزی در یوتیوب
مثلث عشقفکر کنین که زنی با فریب دادن مرد جوانی باعث شود که شوهرش مورد سوء قصد قرار گیرد. این داستان واقعی یکی از موکلین موسسه وکالت دادپویان است. اشتراک گذاشتن پادکست دادپویان با دوستان خود و نظرات شما، موجب دلگرمی ما خواهد بود جهت هرگونه مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با وکیل رابطه نامشروع با وکیل آنلاین در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیمدارک این اپیزود در سایتپادکستبهترین وکیل در تهرانوکیل اداره کارمشاوره حقوقیاینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانوکیل تلفنیمشاوره حقوقی حضوریوکیل سایبریوکیل پزشکیوکیل تصادفاتوکیل کیفری تهرانوکیل تخلیهطراحی سایتآموزش آشپزی
جعل سند تک برگ قسمت دوتا حالا به این فکر کردین که یه روز تو خونه خودتون نشستین و خونه دارای سند تک برگ هست، ولی چند نفر با مامور بیان و بیرونتون کنن؟ این داستان واقعی از موکلین موسسه وکالت دادپویان است. اشتراک گذاشتن پادکست دادپویان با دوستان خود و نظرات شما، موجب دلگرمی ما خواهد بود جهت هرگونه مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با وکیل جعل اسناد با وکیل آنلاین در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیمدارک این اپیزود در سایتپادکستبهترین وکیل در تهرانوکیل اداره کارمشاوره حقوقیاینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانوکیل تلفنیمشاوره حقوقی حضوریوکیل سایبریوکیل پزشکیوکیل تصادفاتوکیل کیفری تهرانوکیل تخلیهطراحی سایتآموزش آشپزی
بساط مرگآیا اطلاعی از قوانین تهدید با اسلحه دارید؟ میدونید اگه کسی با اسلحه شما رو تهدید کنه و اموالی رو سرقت کنه چه مجازاتی داره؟ این داستان واقعی از موکلین موسسه حقوقی دادپویان است. حتما نظرات خود را با ما درمیون بگذاریدجهت هرگونه مشاوره با وکیل با وکیل سرقت یا وکیل قتل با وکیل آنلاین در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیبهترین وکیل در تهرانمدارک این اپیزود در سایتوکیل اداره کارمشاوره حقوقیپادکستاینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانوکیل تلفنیمشاوره حقوقی حضوریموسسه وکالتطراحی سایت
استخوان شکستهآیا چیزی از بازجویی متهمین در پلیس آگاهی میدانید؟ میدونید متهمین رو چطوری باید بازجویی کنن؟ این داستان واقعی از موکلین موسسه حقوقی دادپویان است. حتما نظرات خود را با ما درمیون بگذاریدجهت هرگونه مشاوره با وکیل با وکیل سرقت یا وکیل قتل با وکیل آنلاین در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیبهترین وکیل در تهرانمدارک این اپیزود در سایتوکیل کارمشاوره حقوقیپادکستاینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانوکیل تلفنیمشاوره حقوقی حضوریموسسه وکالتطراحی سایت
زخم کاریفکر کنید در حال رانندگی در یک بزرگراه هستید که یهو میبینید درب یک خودرو باز میشه و یک آدم خون آلود از ماشین پرت میشه بیرون. این داستان واقعی از موکلین موسسه حقوقی دادپویان است. حتما نظرات خود را با ما در میون بگذاریدجهت هرگونه مشاوره با وکیل یا وکیل روابط نامشروع یا وکیل قتل با وکیل آنلاین در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیمشاوره حقوقی فوریپادکستاینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانمدارک این اپیزود در سایتمشاوره حقوقی تلفنیمشاوره حقوقی حضوریطراحی سایت
مهین قاتل سریالیقاتل سریالی چه شکلیه؟ جرا یک نفر باید دست به قتل آدم های مختلف بزنه؟ این داستان واقعی از موسسه حقوقی دادپویان است. حتما نظرات خود را با ما در میون بگذاریدجهت هرگونه مشاوره حقوقی با وکیل سرقت یا وکیل قتل با دادپویان در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیمشاوره حقوقی فوریپادکستاینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانمدارک این اپیزود در سایتمشاوره حقوقی تلفنیمشاوره حقوقی حضوریطراحی سایت
قصاب سادهتا حالا شده یک موسسه حقوقی یا وکیل از شما کلاهبرداری کنه؟ فکر کنید طرف هم قصاب باشه. این داستان واقعی از موسسه حقوقی دادپویان است. حتما نظرات خود را با ما در میون بگذاریدجهت هرگونه مشاوره حقوقی با وکیل کلاهبرداری یا وکیل پایه یک دادگستری با دادپویان در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیمشاوره حقوقی فوریپادکستاینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانمدارک این اپیزود در سایتمشاوره حقوقی تلفنیمشاوره حقوقی حضوریطراحی سایت
راز حلقهفکر کنید همسر یه مرد رو تو خونه و به صورت جنازه پیدا کنن. مشکوک بشن که قتل واقع شده و این عمل توسط شوهرش بوده. این داستان واقعی از موسسه حقوقی دادپویان است. حتما نظرات خود را با ما در میون بگذاریدجهت هرگونه مشاوره حقوقی با وکیل دیه یا وکیل ضرب و جرح یا وکیل قتل با دادپویان در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیمشاوره حقوقیپادکست جناییاینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانمدارک این اپیزود در سایتمشاوره تلفنی با وکیلمشاوره حضوری با وکیلطراحی سایت
هم خوابیفکر کنید کسی به خاطر بدست آوردن پول و گذراندن زندگی، تن به روابط نامشروع بده. تازه شوهرم داشته باشه. چه حال بدی آدم دست پیدا میکنه؟ این داستان واقعی از موسسه حقوقی دادپویان است. حتما نظرات خود را با ما در میون بگذاریدجهت هرگونه مشاوره حقوقی با وکیل رابطه نامشروع یا وکیل پایه یک دادگستری با دادپویان در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیوکیل آنلاینپادکست جناییاینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانمدارک این اپیزود در سایتمشاوره تلفنی با وکیلمشاوره حضوری با وکیلطراحی سایت
قاتل ناموس پرستغیرت خرج کردن تا کجا؟ چرا شوهر باید انقدر زنشو به خاطر غیرت الکی اذیت کنه یا مورد ضرب و شتم قرار بده؟ این داستان واقعی از موسسه حقوقی دادپویان است. حتما نظرات خود را با ما در میون بگذاریدجهت هرگونه مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل ضرب و جرح یا وکیل قتل با دادپویان در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیوکیل آنلاینپادکست جناییاینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانمدارک این اپیزود در سایتمشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستریمشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستریطراحی سایت
بخشش لازم نیست اعدامش کنیدچه حس بدیه مورد تجاوز واقع شدن. اونم وقتی که سن آدم کم باشه و اصلا طرف بچه باشه. اگه بچه شما باشه، چیکار میکنید؟ انتقام میگیرید؟ این داستان واقعی از موسسه حقوقی دادپویان است. حتما نظرات خود را با ما در میون بگذاریدجهت هرگونه مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل تجاوز به عنف یا وکیل قتل با دادپویان در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیوکیل آنلاینپادکست جناییاینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانمدارک این اپیزود در سایتمشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستریمشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستریطراحی سایت
قاتل خونسردفکر کنید کسی به خاطر اوضاع بد اقتصادی و به خاطر طلب مالی که از فرد دیگری دارد، دست به قتل خواهر اون فرد یا اقدام به ضرب و شتم اون آدم بکنه. واقعا چه رفتار بد و ترسناکی. این داستان واقعی یکی از موکلین موسسه حقوقی دادپویان است. حتما نظر خودتون رو برامون کامنت کنیدجهت هرگونه مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل ضرب و جرح یا وکیل قتل با دادپویان در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: محمد صادقیوکیل آنلاینپادکست جناییاینستاگرام دادپویانموسسه حقوقی دادپویانمدارک این اپیزود در سایتمشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستریمشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستریطراحی سایت
آلت جنسی قتالهشرم و حیا کجاست؟ چرا باید با یک کارگر به دلیل نیاز مالی روابط نامشروع انجام داد؟ آیا به قتل رساندن فردی به دلیل این عمل شنیع جایز است؟ این داستان واقعی یکی از موکلین موسسه حقوقی دادپویان استدو نکته در خصوص این اپیزود وجود دارد که به دلیل طولانی شدن روند داستان و جزئیات پرونده بیان نشد و ضرورتی هم نداشت خصوصا اینکه پرونده هنوز در جریان است و علت برخی تناقضات در اتفاقات و اسامی این پرونده، این موضوع است که در این پرونده و پرونده های دیگر گاها با این معضل مواجهیم. گرچه اصولا به خط داستانی پرونده لطمه ای وارد نمیشود. یک: حسین اصالتا افغانی است ولی از کودکی به دلایلی به کردستان رقته و خانواده کرد دارد. دو نام قاتل پرونده حسین است و نام دیگرش مهدی است که گاها در داستان از هر دو اسم استفاده استجهت هرگونه مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل روابط نامشروع یا وکیل قتل با دادپویان در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: سید محمد صادقیاینستاگرام دادپویانسایت پادکست دادپویانمدارک این اپیزود در سایتوکیل آنلاینسایت موسسه حقوقی دادپویانمشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستریمشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستریطراحی سایت
خواستگار کشیهنوز دعواهای ناموسی سر خواستگاری و دوست داشتن یک نفر تموم نشده؟ تا کی باید منتظر قتل و کتک کاری به دلیل غیرت های الکلی باشیم؟ مگه دوست داشتن یک نفر، رابطه نامشروع است؟ این داستان واقعی از دادپویان استجهت هرگونه مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل روابط نامشروع یا وکیل قتل یا وکیل ضرب و جرح و دیه با دادپویان در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: سید محمد صادقیاینستاگرام دادپویانسایت پادکست دادپویانمدارک این اپیزود در سایتسایت تخصصی وکیل آنلاینسایت موسسه حقوقی دادپویانمشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستریمشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری
بابک خرمدینفکر کنید یک پسر، انقدر پدر و مادرش رو اذیت کرده باشه تا پدر و مادر به فکر قتل فرزندشون بیفتند. این داستان واقعی از دادپویان استجهت هرگونه مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل قتل در تهران با دادپویان در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: سید محمد صادقیاینستاگرام دادپویانسایت پادکست دادپویانمدارک این اپیزود در سایتسایت تخصصی وکیل آنلاینسایت موسسه حقوقی دادپویانمشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستریمشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری
پوست شیرچه حسی بدی داره وقتی کسی بیاد و پدرتون رو هم سرقت کنه و هم به قتل برسونه. شما جای پسر مقتول باشین چیکار میکنید؟ این داستان واقعی یکی از موکلین دادپویان استجهت هرگونه مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل سرقت یا وکیل قتل با دادپویان در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: سید محمد صادقیاینستاگرام دادپویانسایت پادکست دادپویانمدارک این اپیزود در سایتسایت تخصصی وکیل آنلاینسایت موسسه حقوقی دادپویانمشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستریمشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری
کلاهبرداری ملک هفت حوضفکر کنید مالک ملکی هستید. فردی کلاهبردار با جعل کردن یک وکالتنامه، قصد دخل و تصرف در ملک شمارو داشته باشه. چیکار میکنید؟ این داستان واقعی یکی از موکلین دادپویان استجهت هرگونه مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کلاهبرداری یا وکیل جعل با دادپویان در تماس باشیدTel : 02191307831تدوین: امیر هاشمیگوینده: سید محمد صادقیاینستاگرام دادپویانسایت پادکست دادپویانمدارک این اپیزود در سایتسایت تخصصی وکیل آنلاینسایت موسسه حقوقی دادپویانمشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستریمشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری
Comments (1062)

Rain _Exo_

واقعا استفاده از آهنگ خواننده ای که از الفاظ مناسب تو اهنگاش استفاده نمیکنه ،تو همچین پادکستی فکر نکنم زیاد جالب باشه....

Feb 20th
Reply

Mohsen kalantari

تتلو از کجا اومد؟؟؟ همه تحت فشار هستن باید مواظب بود اما دختره هم بدش نیومده بود. به قول قاضی کسی با دو پیک بیهوش و مست خراب نمیشه

Feb 20th
Reply

Mohsen kalantari

دختره خل جنین رو کرده بود تو الکل؟! ج...ده

Feb 20th
Reply

Mohsen kalantari

من هیچی متوجه نشدم

Feb 20th
Reply

Vida GOli

سلام واقعا ممنون واسه. اپیزود های جذابتون همشون گوش دادم و دنبال پادکست های با این موضوعم ولی هیچکدوم به دلم نمیشینه دادپویان موضوعات جذاب و با لحن خوب خسته نباشید

Feb 19th
Reply

sana nematollahi

اتفاقا بر خلاف فرض شما حرف قاضی خیلی هم محتمل هست. از نحوه بیانتون، این عبارت که بفهمه دخترش چیکاره است واقعا بدم اومد. درسته که ارزو خیلی اشتباه کرده اما اینکه کسی حتی با دو نفر رابطه داشته دلیل بر صفت خاصی نیست که انگ بزنین. خدارو شکر قاضی نیستین شما!

Feb 19th
Reply

محمدرضا محمدپور

خیلی خیلی ممنون از اپیزودهای شما بسیار عالی و توانمند ولیکن شنوندگان دنبال ظواهر امر هستند باید به عمق داستان و درس هایی که میشود گرفت باید توجه کرد نه اینکه مثلا وکیل دنبال گرفتن پوله یا وجدان نداره یا چرا از آهنگ فلان تو اپیزود استفاده شده باید مفهوم و درسی که داستان میده رو دید .بقیه اش بازی هست

Feb 18th
Reply

faezeh ebrahimi

کسی که به آهنگ تتلو استناد میکنه معلوم الحاله

Feb 17th
Reply (1)

faezeh ebrahimi

کسی که به آهنگ تتلو استناد میکنه معلوم الحاله

Feb 17th
Reply (1)

faezeh ebrahimi

کسی که به آهنگ تتلو استناد میکنه معلوم الحاله

Feb 17th
Reply (1)

Nahid Danesh

نمیخواد درس اخلاق بدین و دعوا کنین دختری رو که با دوست پسرش که تازه باهاش اشنا شده رفته مهمونی و مشروب خورده و ... این رو بسپرین به والدین و معلمها و ابزارهای اموزش دهنده که متاسفانه حکومت نابودشون کرده شما آقای وکیل تلاش کنید قانون وجود داشته باشه و اجرا بشه با انصاف و دقت و صحت که مردی جرات نکنه از ترس مجازات حتمی و سنگین به دختران و زنان جامعه تعرض نکنه.

Feb 12th
Reply (4)

Nahid Danesh

فرض قاضی به نظر خیلی منطقی و محتمله برخلاف نظر شما ! چقدر از نحوه بیان شما ناراحت شدم اصلا خوشم نیومد از جانبداری شما در نقل این پرونده👎

Feb 12th
Reply (4)

ali Sh

این اپیزود واقعا عالی و آموزنده بود. با تمام همکاران در سرویس اداره در مسیر از طریق بلندگو مینی بوس گوش کردیم و لذت بردیم. خسته نباشید از طرف من و کارمندان شرکت آب و فاضلاب استان.

Feb 12th
Reply (1)

R_ Farahani

من نمیدونم قانون شلاق بجز کشور ما یا کشورهای اسلامی،منظور کشورهایی که قوانین نوشته آدمهاست نه حکم الهی!!!!آیا اون کشورها هم حکم شلاق دارن؟؟!!! به عنوان مجازات همه جای دنیا زندان وحبس به اجرا درمیاد،این شلاق چه صیغه ایه من نمیدونم اصلا انسانی نیست،مگه اینکه تجاوزوحشیانه باشه یا افکار عمومی جریحه داربشه،نه اینکه بخاطر خوردن مشروب شلاق بخوری!!

Feb 12th
Reply (1)

نسیم داراب

بیش از حد زن ستیزانه است این پرونده هاتون و قربانی نکوهی میکنید

Feb 12th
Reply (2)

fateme m

اگر پای نفر دومی در میان هست چرا از اون شکایت نکردن؟

Feb 11th
Reply (1)

moon

واقعا که روابط عجیبی شکل گرفته امیدوارم جوونا بیشتر به فکر خودشون و پیشرفتشون باشن تا روابط متعدد

Feb 11th
Reply (1)

MILAD Rafe

همه چی عالی مثه همیشه دست خوش تتلو که دیگه گل کاشتی👏✌️🌹

Feb 11th
Reply (1)

Parisa R

چرا یه پسر جوان باید به خاطر رابطه‌ای که ثابت شده تجاوز نبوده، شلاق بخوره؟ مرده‌شور اسلام و قوانین کثافتش رو ببرن.

Feb 10th
Reply (1)

narsic Noosh

آرزو چطور جرات کرد جایی بره که نمیشناسه اون پسر چقدر کثیفه که چنین سو استفاده از این دختر کرده

Feb 10th
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store