Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
I denne bonusepisoden av BIM praten oppdaterer vi fra buildingSMART International Summit som var i Roma rett før påsken. For denne episoden har vi invitert med oss Sofie Ivara Nicolaissen, Markedsleder for Kontrakter og Byggteknikk ved Standard Norge.
I denne bonusepisoden oppdaterer Øivind og Lisbet oss om arbeidsgruppemøtene i CEN/TC 442 fra Milano
I denne episoden oppdaterer vi fra plenumsmøte i ISO/TC 59/SC 13.
I denne episoden av BIM praten snakker vi med Espen Schulze, fra CoBuilder.  I episoden tar vi et lite teknisk dykk inn i standarder som EN ISO 23387, ISO 23386 og ISO 23387. 
I denne bonusepisoden av BIMpraten oppdaterer Øivind og Lisbet oss fra Helsinki, hvor det har vært plenumsmøte i den europeiske standardiseringskomiteen for BIM (CEN/TC 442). 
Øivind Rooth og produsent Thorkild Stray er i Canada for å delta på buildingSMART International Summit 2022.  I denne bonusepisoden av BIMpraten får du en rask oversikt og oppdatering  fra åstedet. Med oss hadde vi Jan Erik Hoel fra Trimble.
I denne episoden av BIMpraten prater vi med Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Jacob forteller om hvordan arbeidet med standardisering er organisert, hvorfor det er viktig, og hvorfor nettopp Norge har de ledende posisjonene innen BIM standardisering. 
I denne bonusepisoden av BIMpraten gir Lisbet og Øivind en oppsummering fra arbeidsgruppemøter i CEN/TC442 fra Bratislava. CEN/TC442 er den tekniske komiteen i den europeiske standardiseringsorganisasjonen som jobber med å utvikle standarder på BIM området.
I denne bonusepisoden av BIMpraten tar for seg hvordan standardsieringsarbeid er organisert og standardiseringsterminologi.
I denne episoden av BIM Praten tar vi for oss buildingSMART Historien. For å gjøre dette har vi fått med oss Jøns Sjøgren, administrerende direktør i Byggevareindustriens forening. Jøns Sjøgren har vært engasjert i BIM og digitalisering  i en årrekke, og har hatt en sentral rolle i utviklingen av buildingSMART.
For den første episoden av BIM Praten har vi invitert Per Jæger. Per Jæger har ledet Boligprodusentenes forening siden foreningens stiftelse og er en nestor i arbeidet med å digitalisere norsk byggenæring. I denne episoden vil vi høre hans fortelling om hvordan BIM ble introdusert til Norge.
BIM Praten - TRAILER

BIM Praten - TRAILER

2022-09-0501:35

En podcast fra Standard Norge og buildingSMART Norge. Podcasten vil ta for seg hvordan BIM bidrar til digitalisering av bygg-, anlegg- og eiendomsindustrien i Norge og Internasjonalt. Her vil vi prate om hvordan BIM bidrar til digitaliseringen av bygg, anlegg og eiendomsindustrien i Norge, og internasjonalt.Vi vil informere om utvikling som skjer innen det tekniske rammerverket som f.eks. Relevante standarder og hvordan BIM blir tatt i bruk i næringens verdikjeder. Dette vil vi gjøre gjennom å prate med sentrale aktører, og gjennom rapporter fra sentrale møteplasser.
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store