DiscoverNAFA Dialog
NAFA Dialog
Claim Ownership

NAFA Dialog

Author: Naturfagsakademiet NAFA

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

NAFA Dialog er Naturfagsakademiet NAFAs podcastserie, der formidler viden fra alle NAFAs tre indsatser: Indsatsen på læreruddannelsen, skoleindsatsen og forskningsindsatsen.
16 Episodes
Reverse
I dette afsnit af NAFA Dialog taler programleder for NAFAs indsats i læreruddannelsen, Kia Wied, med Jørgen Løye Christiansen og Karin Lilius; begge lektorer på læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.Omdrejningspunktet for samtalen er studerendes basale psykologiske behov i naturfagsundervisningen, og hvordan dét at tilrettelægge undervisningen efter opfyldelsen af den lærendes basale psykologiske behov kan hjælpe til at højne motivation og fagligt niveau og mindske frafald i ...
Videnskabsklubben giver børn mulighed for at gå til naturvidenskab i fritiden, ligesom man kan gå til spejder, fodbold og ridning. Klubben har leg, læring, nysgerrighed, eksperimenter og samarbejde på tværs af aldersgrupper, hhv. gymnasiet og folkeskolen, i centrum. For at få udfoldet og forstået den tilgang og hvad den tilbyder af ny indsigt for naturfagslærere, har NAFA Dialog denne gang inviteret Tilde Voigt Hansen, projektleder i Videnskabsklubben med ansvar for frivillige mentorer,...
I dette afsnit taler programleder for NAFAs indsats i læreruddannelsen, Kia Wied, med Mette Auning, lektor i læreruddannelsen på Professionshøjskolen UC SYD og Claus Auning, lektor og ph.d. i læreruddannelsen på Professionshøjskolen UC SYD. Omdrejningspunktet for samtalen er kreativ skrivning i naturfag, og hvordan man kan arbejde med kreative skriveprocesser som en tilgang til at styrke den faglige forståelse indenfor naturfagene og naturvidenskab. I afsnittet kan du høre Mette og Claus...
I dette afsnit taler programchef i Naturfagsakademiet NAFA, Ivar Ørnby, med uddannelsesleder Martin Hermansen og adjunkt på læreruddannelsen Elzebeth Wøhlk - begge fra Københavns Professionshøjskole. Udgangspunkt for samtalen er de udfordringer, der er for naturfagsundervisningen på læreruddannelsen og særlig med hensyn til Natur/Teknologi. Udfordringerne bliver udfoldet, men gæsterne kommer også med gode råd til såvel politikere som NAFA.
- Erfaringer fra et undervisningsforløb med afprøvning af didaktiske værktøjer til at styrke brugen af fagsprog i naturfagenes praktiske arbejde I dette afsnit taler programleder for NAFAs indsats i læreruddannelsen, Kia Wied, med Adjunkt Marianne Erneberg, Lektor Keld Conradsen og Lektor Pernille Ulla Andersen - alle fra læreruddannelsen på Professionshøjskolen VIA.Omdrejningspunktet for samtalen er fagsprog i naturfagslaboratoriet, og hvordan man kan arbejde med at udvikle...
I dette afsnit taler programleder for NAFAs indsats i læreruddannelsen, Kia Wied, med Maiken Rahbek Thyssen, underviser og eftervidereuddanner på læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCL, Christina Dahl Madsen, phd. og lektor i eftervidereuddannelsen på professionshøjskolen VIA samt Birgitte Lund Nielsen, docent og forskningsleder på professionshøjskolen VIA om naturfaglig skoleudvikling. Omdrejningspunktet for samtalen er et af NAFAs delprojekter som har været bygget op omkring et ...
Hvordan udvikler vi lærerstuderendes lærerkompetencer i læreruddannelsen? Hvordan arbejder vi med lærerkompetencer i efter- og videreuddannelse? Og hvilke didaktiske begreber bruger vi til at beskrive lærerkompetencer med?Det er de overordnede spørgsmål, som berøres i denne podcast, hvor Jens Jakob Ellebæk (UC Syd), Peer Daugbjerg (VIA) og Jens Dolin (KU) i samtale med forskningsleder Martin Sillasen (NAFA) har en dialog med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad er læreruddannelsens dobbelt...
Dette afsnit af podcast-serien NAFA-dialog er en samtale mellem forsker Jan Sølberg, Københavns Universitet og Jørgen Haagen Petersen, lektor på professionshøjskolen Absalon om EVU-indsatser i folkeskolen. EVU står for Efter- og Videre-Uddannelse. Jan Sølberg påpeger væsentlige udfordringer, deler erfaringer og kommer med anbefalinger, blandt andet hvad angår rekruttering, varighed samt progression og (manglen på) evaluering. Sidst i samtalen drøftes aspektet bæredygtighed, som er...
Martin Sillasen, Forskningsleder i NAFA, VIA University College taler med Lars Brian Krogh, Ph.d., Lektor i naturfagsdidaktik, VIA University College. Han har for nylig fået udgivet en lille bog på Aarhus Universitetsforlag med titlen “Naturfaglig dannelse” i deres bogserie Pædagogisk Rækkevidde, som efter aftale med Danmarks Lærerforening er gratis (digitalt) tilgængelig for både lærere og lærerstuderende. Lars Brian Krog og Martin Sillasen har en dialog om disse overordnede spørgsmål: Hvad ...
Ny lærer i jobbet

Ny lærer i jobbet

2023-01-0620:33

I dette afsnit af NAFA Dialog taler programchef i Naturfagsakademiet, Ivar Ørnby, med docent Pia Böwadt fra Københavns Professionshøjskole om hendes bog 'Ny lærer i jobbet'. I bogen peger hun på de udfordringer, man møder i overgangen fra uddannelse til job. Bogen er henvendt til lærerstuderende, nye lærere, ledere på skolerne og andre interesserede. NAFA skal som en af sine opgaver forestå et forløb for nyuddannede lærere og spørger derfor interesseret til gode råd.Lyt med! 
Hvad sker der, når du tager dine lærerstuderende med ind i din egen udviklingsproces som underviser – dér, hvor du ikke ved præcis, hvor du ender og ikke kender svarene? Det kan du høre 4 inspirerende læreruddannere fra læreruddannelsen i Nordjylland på professionshøjskolen UCN fortælle om i det nyeste afsnit af NAFAs podcast, NAFA Dialog. Du kan her høre om et udviklingsarbejde omkring didaktisk rekonstruktion, hvor et af NAFAs professionelle læringsfælleskaber i læreruddannelsen, bestående ...
I dette afsnit taler programleder for NAFAs indsats i læreruddannelsen, Kia Wied, med Morten Christensen og Anja Rousing Lauridsen fra læreruddannelsen i Odense, Professionshøjskolen UCL om deres erfaringer med at gå ”fra vidensfront til klasserum”, og tage ny viden fra forskning og flette den ind i et undervisningsforløb. Afsnittet stille skarpt på, hvordan vi som undervisere kan gribe det an, hvis vi gerne vil træne os selv og vores studerende i at tage ny naturvidenskabelig viden og omsætt...
Det nationale naturfagscenter Astra har for nylig udgivet 'Naturfagsundervisning – Nationalt overblik 2021'. Med rapporten, kort kaldet NaNO, præsenterer Astra et første bud på et overblik over kvaliteten af undervisningen i de naturfaglige fag i bl.a. grundskolen. Derfor har NAFA's programchef, Ivar Ørnby, i denne episode af NAFA Dialog besøg af Dorte Salomonsen fra Astra. Dorte Salomonsen har det overordnede ansvar for Astras Science talentindsats samt udviklingsarbejde og evaluering. I lø...
I dette afsnit taler Naturfagsakademiets programleder for indsatsen i læreruddannelsen, Kia Wied, med Charlotte Ormstrup, Søren Witzel Clausen, Karen S Barfoed og Mette H. H. Hansen fra læreruddannelsen på Professionshøjskolen VIA. De fire læreruddannere fortæller om deres erfaringer med ’naturfag på tværs’, som udspringer af deres arbejde i professionelle læringsfællesskaber. De har her arbejdet tæt sammen om at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere et tværfagligt undervisningsforløb me...
I dette afsnit taler Naturfagsakademiets programleder for indsatsen i læreruddannelsen, Kia Wied , med John Andersson, Per Michael Pedersen og Lars Bo Kinnerup fra professionshøjskolen Absalon i Vordingborg. De tre undervisere fortæller om deres erfaringer og teoretiske overvejelser om at bruge whiteboard sammen med deres studerende. De oplever bl.a. at whiteboards flytter aktiviteten fra læreren til den lærende, en erfaring der også kan bruges i klasserummet på en grundskole. Arbejdet udspri...
I dette afsnit taler programchef i Naturfagsakademiet NAFA, Ivar Ørnby, med rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann, om naturfaglig dannelse med udgangspunkt i hans nye bog En Varm Tid. I bogen peger Stefan Hermann bl.a. på, at vi i dag er natur- og kulturløse, men at vi er politisk og socialt vakte. Hvordan er vi endt der? Er det ikke længere et mål at forstå verden, men at forstå sig selv? Og kan det evt. forklare, hvorfor børn og unge fravælger naturfagene? Lyt med!
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store