DiscoverApotheekcast | TAO
Apotheekcast | TAO
Claim Ownership

Apotheekcast | TAO

Author: Twentse Apothekers Organisatie

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

Het apothekersvak wordt in haar huidige voortbestaan bedreigd. Zorgverzekeraars leggen de beroepsgroep financieel aan banden, de overheid creëert een steeds zwaarder wordende administratieve last en personele problemen kunnen lijden tot een forse sanering van de beroepsgroep. Om aandacht te blijven vragen voor de huidige situatie creëert de Twentse Apothekers Organisatie TAO-UA een eigen podcast: Apotheekcast-TAO. In deze podcast wordt aandacht gevraagd voor de actualiteit in de beroepsgroep en worden uitdagingen belicht waar de apothekers in Twente voor staan.
7 Episodes
Reverse
Twentse gemeenten zouden minimaal één leefstijl-apotheker binnen haar grenzen moeten hebben. Die apotheker houdt zich dan actief bezig met het verstrekken van leefstijl-adviezen en preventiemaatregelen waardoor de druk op de zorg wordt verminderd en minder mensen in een ziekenhuisbed belanden.Dat blijkt uit de zevende Apotheek-podcast van de Twentse Apothekers Organisatie TAO-UA. Nederland telt momenteel ongeveer 250 leefstijl-apothekers. Ze kijken verder dan alleen de (medicijn-)zorgvraag van de patiënt.
Thuiszorgorganisaties in Twente treffen bij cliënten geregeld medicijnvoorraden aan die niet worden gebruikt. Volgens de regels moeten deze medicijnen dan door apothekers worden teruggenomen en vernietigd. Er komt nu een onderzoek waarin wordt bekeken of en hoe deze medicijnen verantwoord kunnen worden gebruikt. Dat zou een eerste antwoord zijn op de enorme medicijnschaarste die heerst.Dat blijkt uit de zes Apotheekcast van de Twentse Apothekers Organisatie, TAO. Daarin waren te gast Paulien Siebel, manager Carint Reggeland en voorzitter van de Medicatie-commissie, Marie Roering van de Hiebendaal ervaringsdeskundige, Erik Mijnhardt voorzitter van TAO en presentator Lisette Darman.
Om mensen optimaal baat te laten hebben van geneesmiddelen zou van iedereen afzonderlijk een DNA-paspoort gemaakt moeten worden. Zo kan worden voorkomen dat door ene dokter voorgeschreven medicijn niet volledig werkt of juist een tegengesteld effect bereikt. Deze vorm van geneesmiddelengebruik heet Farmaco-genetica. Naast het verder optimaliseren van medicijngebruik kan het ook preventief worden ingezet. Zo kan worden voorkomen dat sommige kwalen zich verergeren of dat mensen juist zieker worden door het gebruik van bepaalde medicijnen. In deze vijfde podcast staan we stil bij Farmaco-genetica met Dirk Abrahams, apotheker in Wierden, Ronald Maatman van Medlon, Erik Mijnhardt voorzitter van TAO en Lisette Darman, presentator van de Apotheekcast TAO.
De samenwerking tussen apothekers en huisartsen in Twente kan op sommige punten worden verbeterd. Vooral op het gebied van polyfarmacie, dat geldt voor mensen die meerdere medicijnen en/of vitamines slikken, kan veel winst worden behaald. Dat blijkt uit de vierde Apotheekcast van de Twentse Apothekers Organisatie (TAO). Apothekers en huisartsen verwachten veel van de aanstaande digitaliseringsslag maar huisartsen steken ook de hand in eigen boezen; veel drukte in een praktijk kan worden voorkomen door die praktijk anders in te richten.Naast presentator Lisette Darman en TAO voorzitter Erik Mijnhardt zijn Ingeborg van Lingen, huisarts in Nijverdal en Ulbo Helkens, huisarts in Almelo te gast.
We slikken het niet langer. Dat is de naam van een actiegroep van apothekersassistenten die aandacht eisen voor het apothekersvak in Nederland. Dit voortbestaan is in groot gevaar, vindt Desiree Wijgman. Samen met Erik Mijnhardt van TAO, de Twentse Apothekers Organisatie en Lisette Darman neemt ze de situatie in ogenschouw. 
De apothekerswereld kent tal van digitale uitdagingen. Processen worden geautomatiseerd, er wordt digitaal met zorgvragers gecommuniceerd en steeds meer kennis en middelen worden digitaal beschikbaar. Is die digitalisering een zegen of een strijd, kan iedereen hierin mee en gaat het niet ten koste van het persoonlijke contact tussen apotheker en cliënten, dat door velen zo wordt geroemd en gewaardeerd.Pit Janssen wordt landelijk gezien als een voorvechter van vergaande digitalisering/ automatisering en online verspreiding van medicijnen. Dat levert hem de geuzennaam Don Quichot. Op de barricaden! Ook te gast is huisarts Joris van Grafhorst . Hij moet het allemaal maar nog eens zien. Is online zaligmakend en het antwoord op veel vragen?
Het is vandaag een heugelijke dag. De eerste podcast van de Twentse Apothekers Organisatie TAO wordt gelanceerd. Het is een lancering met twee gezichten.Enerzijds omdat het leuk is om een podcast te lanceren anderzijds omdat de aanleiding er een van zorg is. Het apothekersvak staat onder zware druk. De apotheker om de hoek wordt in zijn voortbestaan bedreigd.Te gast is Aris Prins. Hij is voorzitter van de landelijke Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, (KNMP) en geeft zijn mening over de bedreigingen waar het vak mee te maken krijgt en welke oplossingen er mogelijk voor handen zijn.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store