Discoverورود به حریم مجاور در مقطع فنداسیون-radio koosha
ورود به حریم مجاور در مقطع فنداسیون-radio koosha

ورود به حریم مجاور در مقطع فنداسیون-radio koosha

Author: koosha

Subscribed: 0Played: 5
Share

Description

ورود به حریم مجاور در مقطع فنداسیون
در پادکست شرکت مدیریتی کوشا
1 Episodes
Reverse
Sequence-02-1-1

Sequence-02-1-1

2022-12-2502:00

شرکت مدیریتی کوشا با محوریت دانش،علم و تجربه و با رویکردهای خلاقیت، نوآوری، قانون مداری، ارزش آفرینی پایدار، تفکر سیستمی و استراتژیک ،هدایت ، همراهی و خلق شایستگی ، خدمات مدیریتی خود را در حوره های مدیریت پروژه ، صنعت ساخت و ساز ، مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت، تحقیقات بازار و مطالعات طرح ها ، مشاوره و مدیریت عالی کسب و کار ارائه می نمائد.بر اساس توانمندی ها و تجربیات رهبران و مدیران ارشد شرکت، ساختار اجرایی شرکت در زمینه های مدیریت ساخت ، مدیریت سرمایه گذاری ، مدیریت و تعالی کسب وکار ایجاد شده است.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store