DiscoverPersian Golang Engineers
Persian Golang Engineers
Claim Ownership

Persian Golang Engineers

Author: Javad Rajabzadeh

Subscribed: 74Played: 698
Share

Description

We are a community of developers who love programming in Golang and are passionate about building high-performance, scalable, and efficient applications.

Our group is a space for sharing knowledge, discussing best practices, and exploring new technologies in the world of Golang. Whether you're an experienced Golang developer or just getting started with the language, we invite you to join us and connect with like-minded individuals who share your passion for coding.


- Golang Engineers Group: https://t.me/GolangEngineers
- Gopher Academy Channel: https://t.me/gopher_academy
12 Episodes
Reverse
در این آموزش آقای مصطفی صداقت جو به بحث الگوریتم درخت Merkle می پردازد و می توانید تفاوت این درخت را در بیت کوین, اتریوم و پکتوس را ببینید.
این هفته به موضوع GRPC, Protocol Buffers پرداختیم و یک پروژه کوچک را آغاز کردیم و grpc server, client را توسعه دادیم.
این هفته موضوع مهم مدیریت حافظه در زبان گو را داشتیم که مهندس امید حکایتی بخوبی درخصوصش ارائه داد.
این هفته به موضوع جذاب CQRS پرداختیم و یک مهمان ویژه داشتیم آقای مهندس مبین شاطریان, مبین جان بطور کامل درخصوص چالش ها و usecase های CQRS صحبت کرد و دلیل کافی برای انتخاب CQRS را توضیح داد.
این هفته درخصوص کلاد صحبت کردیم و یکسری عناوین مطرح شد.
این هفته آقای مهندس مسلم رئوف در خصوص مباحث پیشرفته بلاکچین و قراردادهای پرداخت
این هفته موضوع در خصوص کوبرنتیز بود و ما ۳ مهمان ویژه داشتیم آقایان مهندس مرتضی باشسیز, مهندس احمد رفیعی و مهندس بهراد اسلامی فر, موضوع کاملا جذاب بود و برخی از چالش ها و سوالاتی مطرح شد که این عزیزان با توجه به تجربه اشو دیدگاهشون را گفتند. گروه مهندسین گولنگ: https://t.me/GolangEngineers کانال گوفر آکادمی: https://t.me/gopher_academy
این هفته به موضوع بلاکچین با زبان گو پرداختیم و مهمان ویژه ای داشتیم آقای مسلم رئوف که در خصوص شبکه بلاکچین و قراردادهای هوشمند برامون توضیحاتی دادند و پس از آن جواد به usecase ها را معرفی کرد. گروه مهندسین گولنگ: https://t.me/GolangEngineers کانال گوفر آکادمی: https://t.me/gopher_academy
این هفته به موضوع الگو Saga برای پیاده سازی EDD پرداختیم و سپس پوریا جان درخصوص observability ارائه داد موضوع جالبی بود برای آشنایی با opentelemtry و jaeger گروه مهندسین گولنگ: https://t.me/GolangEngineers کانال گوفر آکادمی: https://t.me/gopher_academy
در این وبینار درخصوص جامعه برنامه نویسان ایران و همچنین در خصوص بازار کار و درآمد استک گو در داخل یا خارج پرداختیم و تجربیان خیلی خوبی مطرح شد برای اینکه بتوانید یک فرصت شغلی مناسبی بدست آورد. - گروه مهندسین گولنگ: https://t.me/GolangEngineers - کانال گوفر آکادمی: https://t.me/gopher_academy
این هفته به موضوع معماری نرم افزار و ساختار پروژه در زبان گو پرداختیم و سپس بحث گوناگون و جذابی کردیم. - گروه مهندسین گولنگ: https://t.me/GolangEngineers - کانال گوفر آکادمی: https://t.me/gopher_academy
این هفته نیم ساعت اول به موضوع همزمانی (concurrency) در زبان گو پرداختیم و سپس بحث گوناگون و جذابی کردیم. - گروه مهندسین گولنگ: https://t.me/GolangEngineers - کانال گوفر آکادمی: https://t.me/gopher_academy
Comments (2)

پادکست استور

پادکستر عزیز، پادکست شما در گروه " دنیای تکنولوژی " پادکست استور معرفی شد. https://t.me/ziipodcaststore پادکست استور حامی پادکست هاست. (برای دیدن ادامه این کامنت اینجا 👆 ضربه بزنید) در صورت اشتباه در ارائه اطلاعات مانند لینک پادکست یا نام پادکستر ما را از طریق پشتیبانی پادکست استور در تلگرام مطلع کنید. در ضمن شما دعوت هستید به دو گروه پادکستر ها https://t.me/ziiPcreationguide و شنوندگان https://t.me/ziicastboxLguide #پادکست #پادکست‌استور‌......

Apr 23rd
Reply

morteza khademan

با توجه به اینکه صحبت ها بر روی یک پاورپوینت داره توضیح داده میشه، گوش کردن به این پادکست مناسب نیست و بهتره که بر روی youtube قرار بگیره

Apr 29th
Reply
loading