DiscoverDe RB Podcast
De RB Podcast
Claim Ownership

De RB Podcast

Author: Het Register Belastingadviseurs

Subscribed: 5Played: 117
Share

Description

Luister naar De RB Podcast, hét toegangsbewijs tot de wereld van Het Register Belastingadviseurs, de grootste beroepsvereniging van fiscalisten die werken voor het MKB. Boordevol kennis, inzicht, gedeelde ervaring en actuele ontwikkelingen. Met elke twee weken een nieuwe aflevering waarin boeiende gasten, vaktechnische specials en live events elkaar afwisselen. Lichtvoetig en inhoudelijk tegelijk. Een luisternoodzaak voor elke fiscalist. 

56 Episodes
Reverse
In het ter consultatie aangeboden concept Wetsvoorstel wordt een aantal aanpassingen geregeld voor de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) in Box 2 in de Inkomstenbelasting. Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in reactie hierop aangegeven in te stemmen met diverse vereenvoudigingen, maar plaatst ook diverse kritische kanttekeningen. Daarnaast signaleert het RB dat nog niet alle knelpunten opgelost zijn. Hoe dat precies zit, hoor je in deze RB Podcast uit de m...
Het Register Belastingadviseurs (RB) is na eerste lezing van het Hoofdlijnenakkoord 2024 van de coalitiepartners positief over het feit dat daarin ondernemerschap sterk wordt aangemoedigd. Ook het idee dat meer werken moet lonen wordt door het RB erkend en bevestigd. In deze RB Podcast staan we ‘vers van de pers’ stil bij de fiscale zaken die in het gisteren gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord zijn langskomen. En dat doen we met Ralph Rijnders, algemeen directeur van het RB en Sylvester Schenk,...
Wat doe je als werkgever nu er sinds 1 januari op kantoor geen koffie en thee meer mag worden geschonken in wegwerpbekertjes? Stel, een werkgever besluit om elke werknemer een herbruikbare koffiebeker ‘to go’ te geven die €10 per stuk kost. De werknemers mogen de beker met deksel mee naar huis nemen. Sterker nog, zij worden geacht dat te doen, zodat ze de beker thuis kunnen schoonmaken. Maar: heeft dat gevolgen voor de loonbelasting? Volgens de kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst, ...
ICT en de fiscale praktijk. Daar zit meer aan vast dan je denkt! En nee, het gaat daarbij niet alleen over AI, maar over het dagelijks adviseren van cliënten. Over de ICT-tools en -systemen die belastingadviseurs kunnen gebruiken om hun processen te optimaliseren en efficiënter te werken. Over het gebruik van ICT in de adviespraktijk bij het proactief adviseren van cliënten. Over het bepalen van je uurtarieven en ja, óók over AI en de invloed daarvan op het werk van belastingadviseurs. Luiste...
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door de bezetter in het Nederlandse belastingstelsel fundamentele veranderingen aangebracht, die tot op de dag van vandaag nog van belang zijn. Bovendien probeerden de nazi's de Nederlandse Belastingdienst in te schakelen in het kader van de Jodenvervolging. Hoe kon dit zover komen? Wat was de rol van de leiding van de Belastingdienst hierbij? Hebben fiscale wetenschappers en belastingconsulenten zich hiertegen verzet? En heeft de Hoge Raad nog een rol gesp...
Geen enkele agrarische ondernemer in Nederland weet precies wat hij of zij moet doen in het kader van de mest- en stikstofproblematiek. En pas op: dat zegt niets over de ondernemers zelf!! Best een heftige vaststelling, omdat we inmiddels jaren bezig zijn met deze problematiek. Sterker nog: veel van de regels werken helemaal niet positief uit voor de natuur, maar wél negatief voor de ondernemers. Daar komt nog bij dat de uitkoopregeling – je weet wel, die woest aantrekkelijke regeling van Min...
Het vak van fiscalist heeft onder jonge mensen tegenwoordig niet de grootste aantrekkingskracht. En als jonge mensen er toch voor kiezen om belastingadviseur te worden, dan kijken zij fundamenteel anders naar hun werk en werkzame leven. Zij leven in het ‘nu’ en kijken kritisch naar hun werkomgeving en werkgever. Bevalt hun iets niet, dan stappen ze gewoon op. En een fulltimebaan? Da’s drie dagen in de week en er nog iets anders naast doen.Je kunt ervoor kiezen deze werkelijkheid te negeren. O...
De Nederlandse en Belgische overheid hebben recent een overeenkomst gesloten om werkgevers duidelijkheid te geven over de fiscale gevolgen bij thuiswerkende werknemers. Hiermee wordt onzekerheid weggenomen over de fiscale gevolgen van het thuiswerken door werknemers die aan de andere kant van de grens wonen. Maar dit is niet het enige belastingverdrag dat recent is gesloten of aangepast. Denk aan Spanje, bijvoorbeeld. Alle reden dus om hierover te praten met twee specialisten van de Commissie...
We zitten niet in een tijdperk van verandering, maar in de verandering van een tijdperk. Met grote gevolgen voor menige beroepsgroep. En ook de fiscalist kan zich daaraan niet onttrekken. Maar wat betekent dit? Hoe gaat de functie van belastingadviseur zich in de toekomst ontwikkelen? Gaat AI alleen het minder leuke werk doen, of de hele functie overnemen? Wie gaan er nog voor dit beroep kiezen: de ‘usual suspects’ die voldoen aan ‘de zeven vinkjes van Joris Luyendijk’, of kunnen we dat brede...
ASML die langsgaat in het Torentje om te praten over het aantrekken van talent vanuit het buitenland, Boskalis die uitbreidt in Abu Dhabi omdat daar meer hoogopgeleide mensen zijn te vinden, de Tweede Kamer die morrelt aan de fiscale positie van expats. De laatste maanden gaat het met grote regelmaat over het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland. Ooit werd het Nederlandse belastingstelsel internationaal uniek genoemd. Met haar deelnemingsvrijstelling, ruling-mogelijkheden, afwezighei...
Milieuvriendelijke investeringen komen in aanmerking voor belastingaftrek. Maar strengere staatssteun-regels en een evaluatie van de regeling hebben het kabinet ertoe gebracht vanaf dit jaar een flinke versobering aan te brengen. Zo daalt het aantal bedrijfsmiddelen waarvoor fiscale voordelen gelden van 214 naar 118. Hoe zit dat precies in elkaar? Waar moeten fiscalisten op letten en rekening mee houden? In deze RB Podcast hoor je hoe het precies zit. Van mr. Bram Faber, binnen het RB de voor...
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een lastige wet, die voor veel compliance-verplichtingen zorgt. Dus loopt menige belastingadviseur, zo lijkt het althans, niet over van geestdrift waar het deze wet betreft. Maar, da’s geen goed idee! Want de controle op de naleving van de Wwft wordt steeds strenger. Om over de boetes maar te zwijgen. Maar: wat is ervoor nodig om als fiscalist de Wwft-zaken op orde te krijgen? Wat is hier de definitie van ‘kwaliteit’? H...
Direct na de bevrijding in 1945 werden vermeende landverraders massaal opgepakt en hun bezittingen onder beheer gesteld. Verder werden alle inwoners met de Duitse nationaliteit tot vijand verklaard en werden hun bezittingen en vermogens in eigendom overgedragen naar de Nederlandse staat. Om dit te regelen werd het Nederlands Beheersinstituut opgericht. Maar dit instituut kreeg óók de taak om de vermogens van zogenoemde ‘afwezigen’ te beheren: veelal Joodse mensen die hun huizen, inboedels en ...
Kortgeleden viel in Het Financieele Dagblad te lezen dat het voor ambtenaren makkelijker moet worden om opdrachten te weigeren. Een advies uit de mond van de VHMF bij het Ministerie van Financiën. Vanuit de observatie dat ambtenaren tegenwoordig vaker publiekelijk ter verantwoording worden geroepen voor hun doen en laten. Wat op gespannen voet staat met de bescherming die de overheid als werkgever zou moeten bieden. Vandaag in De RB Podcast de voorzitter van de VHMF, Jurjen Glazenburg. O...
Aan welke eisen moeten facturen voor de btw-administratie voldoen? Welke gegevens moeten erop staan vermeld? En wanneer kun je van deze regels afwijken? Het hierover hebben in een podcast van Het Register Belastingadviseurs lijkt volkomen overbodig, maar is het niet. En dat geldt óók voor de verplichting die er de komende jaren aan zit te komen om digitaal te factureren. Wat moet je als fiscalist daarover weten? Je hoort het allemaal van Mr. Rick Franke, lid van de Commissie Omzetbelasting va...
Zij vinden zelf dat er onvoldoende naar hen wordt gekeken en geluisterd: de professionals binnen de Nederlandse agrarische sector. Maar dat verwijt kan niet slaan op Het Register Belastingadviseurs of de Nederlandse fiscalisten. Want juist zij zien Agro al heel lang als een belangrijke tak van sport. Vorig jaar spraken we hier in De RB Podcast al over met mr. Ing. Bert van den Kerkhof, hoofd vaktechniek belastingadvies bij ABAB Accountants en Adviseurs. En vandaag zetten wij dat gesprek ...
Eind januari heeft de staatssecretaris van Financiën na de internetconsultatie een aantal aanpassingen aangebracht aan het wetsvoorstel Werkelijk rendement box 3. Een aantal aanpassingen is overgenomen uit de reactie die het RB op de internetconsultatie heeft gegeven. Maar helaas is geen antwoord gegeven op de vraag of belastingheffing over vermogensaanwas, in het kader van het Europees recht, houdbaar is. Waarbij het RB zich afvraagt of twee systemen (vermogensaanwas en vermogenswinst) in bo...
Advocaat generaal Pauwels heeft in een vijftal box 3-zaken de Hoge Raad geadviseerd dat ook het huidige stelsel van box 3 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens de AG dient het werkelijk behaalde rendement in sommige gevallen, in plaats van een forfaitair rendement, belast te worden. Hoe moeten we dit advies duiden? En wat zijn de consequenties hiervan. Je hoort het in deze RB Podcast van Arjan Knol van het RB Bureau Vaktechniek. Natuurlijk aangevuld...
Hij noemt zichzelf ‘een volhardende recalcitrant met een gezonde dosis zelfspot’. Ludwijn Jaeger, Fiscaal advocaat bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen’ uit Amsterdam. Actief bezig met alle ‘aspecten’ van de fiscale advocatuur en in die hoedanigheid veel cliënten bijstaand die worden verdacht van fiscale fraude. Denk aan boekenonderzoeken door de Belastingdienst en FIOD en de daaruit voortvloeiende procedures. Een gesprek over de dagelijkse prakrijk, over het nuanceren van ongenuanceerde me...
De kerstboom is alweer afgetuigd en ook de oliebollen en appelflappen zijn inmiddels geschiedenis. Het jaar 2024 is geboren met, zoals elk jaar, een waaier aan ontwikkelingen, verwachtingen, zekerheden en onzekerheden. Alle reden om in de RB Podcast in gesprek te gaan met Chris Dijkstra van Watermill Tax & Legal, die zich nog maar kort geleden in het kader van de RB-opleidingen ontfermde over ‘de eindejaar tips’. Zijn er nog laatste ontwikkelingen die we moeten weten? Wat zit er aan te ko...
loading
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store