Discoverתחנת ירחפרק 25 - דמיון, אשליה וחלום
פרק 25 - דמיון, אשליה וחלום

פרק 25 - דמיון, אשליה וחלום

Update: 2020-09-10
Share

Description

נדבר על תפיסת המציאות ועל "אין הזמן" כפי שהם באים לידי ביטוי בזמן הערות והחלימה המתפרשת על פני מיימדים רבים ומאפשרת מפגש של העצמי עם חלקיו מחוץ לגבולות עולם החומר, וכיצד האשליה שבכוונתה לכופף את הקושי ולהקל על נטל החיים עושה זאת דרך עיני הקסם שבאשליה  

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

פרק 25 - דמיון, אשליה וחלום

פרק 25 - דמיון, אשליה וחלום

רן בן-אלי