Discoverספק סבירתוכנית #114 - זבובים, קרינה ופוליגרפים
תוכנית #114 - זבובים, קרינה ופוליגרפים

תוכנית #114 - זבובים, קרינה ופוליגרפים

Update: 2018-09-05
Share

Description

הוקלטה ב-20/07/2012
משתתפים: ליאורה לוי, ערן אבירם, אביב אור, ברק ניצן וירון אסא

פירוט התוכנית:
00:00 - הקדמה
01:00 - חוקרים מלמדים זבובים לספור (אבל לא באמת)
12:50 - FOLLOWUP על תקיפות הקניבלזים
17:30 - כתבה מבוהלת על קרינת אמל"ג ב-YNET
31:05 - סדקים בעייתיים בנורות CFL.
39:30 - פוליגרפים זולגים לבתי המשפט בבריטניה
43:30 - איפה טעינו
47:30 - ספק סביר
Comments 
loading
In Channel
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

תוכנית #114 - זבובים, קרינה ופוליגרפים

תוכנית #114 - זבובים, קרינה ופוליגרפים