Discoverספק סבירתוכנית #123: חשיפה לחלל, ללייזרים, לתקשור ולחמידות
תוכנית #123: חשיפה לחלל, ללייזרים, לתקשור ולחמידות

תוכנית #123: חשיפה לחלל, ללייזרים, לתקשור ולחמידות

Update: 2018-09-05
Share

Description

הוקלטה ב-27/10/2012
משתתפים: ליאורה לוי, ברק ניצן וירון אסא

פירוט התוכנית:
00:00 - הקדמה
02:10 - לייזרי מחקר מתקדמים
11:40 - מה עוד קורה לאנשים בחלל?
23:40 - מתקשר מפורסם מנורווגיה
33:10 - חשיפה לחמידות עוזרת בביצוע משימות
38:00 - איפה טעינו ופינת ההמלצה
43:10 - ספק סביר
Comments 
loading
In Channel
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

תוכנית #123: חשיפה לחלל, ללייזרים, לתקשור ולחמידות

תוכנית #123: חשיפה לחלל, ללייזרים, לתקשור ולחמידות