Discoverپادکست لبنیات و غذا | دکتر مویدنیاآیا یکبار جوشاندن غذای کنسروی کافی است؟ | کنسرو جوشانده شده باید دوباده جوشانده شود؟
آیا یکبار جوشاندن غذای کنسروی کافی است؟ | کنسرو جوشانده شده باید دوباده جوشانده شود؟

آیا یکبار جوشاندن غذای کنسروی کافی است؟ | کنسرو جوشانده شده باید دوباده جوشانده شود؟

Update: 2023-10-155
Share

Description

آین شاید سوال شما هم باشه که آیا لازمه کنسروی که جوشاندم و دربش رو باز نکردم رو اگه بخوام بعد از چنر روز استفاده بکنم باید دوباره بجوشانم یا نه؟

در این اپیزود به این سوال شما جواب داده شده

مطالب مرتبط در :

در "مجموعه مسمومیت بوتولیسم" در وبسایتم

Comments 
loading
In Channel
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

آیا یکبار جوشاندن غذای کنسروی کافی است؟ | کنسرو جوشانده شده باید دوباده جوشانده شود؟

آیا یکبار جوشاندن غذای کنسروی کافی است؟ | کنسرو جوشانده شده باید دوباده جوشانده شود؟