DiscoverFinnotalkاز شکل گیری تا موفقیت استارتاپ فانوس
از شکل گیری تا موفقیت استارتاپ فانوس

از شکل گیری تا موفقیت استارتاپ فانوس

Update: 2020-08-182
Share

Description

آیدا خدیوی فرد مدیر محصول فانوس است.این اپلیکیشن یک پلتفرم مدیریت دارایی و ثروت است که از محصولات ارتباط فردا می باشد.در اولین قسمت از پادکست فینوتاک که قرار است در این فصل با ترندهای اکوسیستمی گفت و گو کند،آیدا خدیوی از فراز و نشیب های فانوس می گوید و همچنین دلایل موفقیت و محبوبیت این پلتفرم را بازگو می کند.

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

از شکل گیری تا موفقیت استارتاپ فانوس

از شکل گیری تا موفقیت استارتاپ فانوس