Discoverپادکست کاکتوساپیزود اول زبان بدن نوشته پویا ودایع
اپیزود اول زبان بدن نوشته پویا ودایع

اپیزود اول زبان بدن نوشته پویا ودایع

Update: 2020-08-241
Share

Description

زبان بدن یکی از مهم ترین اصول ارتباطی است. تمامی بزرگان تاریخ و افراد اثرگذار از این مهارت به خوبی استفاده می کردند. کتاب های زیادی در ارتباط با آموزش این مهارت نگارش شده اند. پویا ودایع یکی از نویسندگانی است که در این زمینه کتاب نوشته است. در این اپیزود به مزایای آموختن زبان بدن پرداخته و در ارتباط با زبان بدن گفت و گو می کنیم.

  

 زبان بدن یکی از اصلی ترین مهارت های مذاکره و ارتباطات اجتماعی است که افراد برای موفقیت در کسب و کار و زندگی به آن نیاز دارند.

پویا ودایع
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

اپیزود اول زبان بدن نوشته پویا ودایع

اپیزود اول زبان بدن نوشته پویا ودایع

اعظم نقابی