Discoverپادکست کاکتوساپیزود سه ونیم رادیو سیگنال – همه ما ضرر کردیم…
اپیزود سه ونیم رادیو سیگنال – همه ما ضرر کردیم…

اپیزود سه ونیم رادیو سیگنال – همه ما ضرر کردیم…

Update: 2020-09-22
Share

Description

همه ما ضرر کردیم. اصلاح شاخص یک فرآیندی بود که همه ما منتظرش بودیم و می دونستیم این اتفاق خواهد افتاد. آیا واقعا ضرر در بورس معنایی دارد؟ اما رفتار درست در شارایط اصلاح بازار چی هست؟ آیا باید سرخطی بفروشیم یا باید صبر کنیم؟ آیا می شود حد ضرر [...]
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

اپیزود سه ونیم رادیو سیگنال – همه ما ضرر کردیم…

اپیزود سه ونیم رادیو سیگنال – همه ما ضرر کردیم…

علیرضا چهارلنگ