Discoverسولانین، نوشته لیلا صادقیاپیزود سوم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی
اپیزود سوم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی

اپیزود سوم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی

Update: 2023-03-314
Share

Description

3


استاد پای تخته ایستاده بود و درباره‍ نظریه سوراخ توضیح می داد. اینکه جهان زمینی بی نهایت پهناور است و بالای آن آسمانی بی نهایت پهناور و ابرهایش بی نهایت باران زا. 

....


4


صادق خان رفت سمت اتاقش. نشست پشت میزش. پروانه را دید که با یک سینی نان و پنیر برگشت. 

Comments (7)

Ghazaal S

این که قسمت های از این بخش تکراری بود علتی داشت؟ یا اشتباه شده بود؟

Apr 3rd
Reply (2)

Sahar Amani

هر چه پیش می رود جاذب تر می شود و من چقدر مکالمات میان واژگان را در کلاس دوست داشتم ، پیروز باشید استاد خوبم 🕊️

Mar 31st
Reply (1)

Raheleh Kamali

بسیار دلچسب بود این فلش بک، مباحث مربوط به مرد و زن هم کاملا با این روزهای ما همخوانی داره و به جذابیت داستان افزوده.درود بر شما خانم دکتر.

Mar 31st
Reply (1)
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

اپیزود سوم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی

اپیزود سوم: سولانین، نوشته و صدای لیلا صادقی