DiscoverTile Softبرنامه نویسی یاد نگیرید! جلسه ی ششم
برنامه نویسی یاد نگیرید! جلسه ی ششم

برنامه نویسی یاد نگیرید! جلسه ی ششم

Update: 2019-04-14
Share

Description

مجموعه ی "برنامه نویسی یاد نگیرید" برای کسانی تهیه شده است که معتقدند علم بشر به کامپیوتر منتهی می شود و از نگاه محض به دیگر علوم، خودداری می کنند. برنامه نویسی یاد گرفتن شایسته افرادی است که از تفکر محض به فرمول ها پرهیز می کنند و افکارشان نیازمند ابزاری است که بتواند یک تصویر واقعی از علم را به وجود بیاورد. اگر از ریاضیات محض و نگاه آرمانی وغیر واقعی به علم خوشتان نمی آید، به ششمین جلسه از این دوره ی آموزش خوش آمدید. ادامه در : http://tilesoft.ir/dlp6
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

برنامه نویسی یاد نگیرید! جلسه ی ششم

برنامه نویسی یاد نگیرید! جلسه ی ششم