DiscoverRADIUMMYRADIO/رادیومبه مناسبت روز جهانی پادکست
به مناسبت روز جهانی پادکست

به مناسبت روز جهانی پادکست

Update: 2020-09-30
Share

Description

چند سالی هست که روز اخر ماه سپتامبر روز جهانی پادکست نامگذاری شده.بهمین بهانه درباره این رسانه جدید گفتیم.کمی از تاریخچه،راههای شنیدن پادکست و..

Comments 
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

به مناسبت روز جهانی پادکست

به مناسبت روز جهانی پادکست