Discoverبه راه بادیهبیست و سوم اسفند 97
بیست و سوم اسفند 97

بیست و سوم اسفند 97

Update: 2019-03-141
Share

Description

 طلاق به عنف، اسب سفید آزادی، زندگی جدید و آغاز انتشار پیامهای بازرگانی در پادکست فارسی به راه بادیه. 

Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

بیست و سوم اسفند 97

بیست و سوم اسفند 97

Ali Sekhavati