داستان سرایی در کسب و کار

داستان سرایی در کسب و کار

Update: 2019-09-12
Share

Description

چگونه داستان سرایی به رشد کسب و کار ما کمک میکنه؟

چطور میشه اعتماد مخاطب را جلب کرد و رابطه عمیق احساسی باهاش برقرار کرد؟

داستان سرایی را د رکدام قسمت کسب و کار باید استفاده کرد؟

 ما کجا می تونیم از داستان سرایی و بازاریابی محتوایی استفاده کنیم؟ آیا به درد همه کسب و کارها و همه اهداف کسب و کارها میخوره؟

اینها بخشی از سوالاتی است که در این اپیزود بررسی کردیم

 

 

safaremohtava.ir

Comments (1)

Altun Nest

فقط اون جمله آخرشون: میدونم که این اتفاق می‌افته و به این باور رسیدم.

Nov 3rd
Reply
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

داستان سرایی در کسب و کار

داستان سرایی در کسب و کار