DiscoverRadioNemoodar | پادکست رادیونموداررادیونمودار | دعواهای حقوقی محتوا
رادیونمودار | دعواهای حقوقی محتوا

رادیونمودار | دعواهای حقوقی محتوا

Update: 2019-07-186
Share

Description

در نخستین قسمت از رادیونمودار به سراغ بازاریابی محتوا رفتیم. حوزه کاری که چندسالی میشه به شکل جدی در کشورمون و البته بیشتر در اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی فناورانه، جا باز کرده و برای اون، کلی فرصت شغلی ایجاد شده؛ اما برعکس خیلی از سایت های آموزشی یا پادکست های همکار، قرار نیست بهتون بگیم استراتژی محتوا چیه یا اینکه چطور تولید محتوا کنید؛
قصد ما صحبت درباره درآمدزایی از محتوا و دعواهای حقوقی محتواست.
********
اسفندماه سال گذشته در اصفهان رویدادی برگزار شد با نام ضدکنفرانس! توسط دوست خوبم محمد کرمانی عزیز در مجموعه فضای کار اشتراکی آبی‌سفید؛ صرف نظر از رویداد که رویکردی کاملا متفاوت از برنامه های مشابه داشت، این پست علی لطفی در سایت ویرگول بود که من رو واداشت تا در نخستین برنامه رادیونمودار، درباره درآمدزایی و دعواهای حقوقی محتوا حرف بزنم،‌ اون هم در گفتگو با علی جان لطفی؛ از علی پرسیدم چرا موضوع پیشنهادی تو در رویداد ضد کنفرانس، در کمال ناباوری، مورد استقبال قرار نگرفت!
Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

رادیونمودار | دعواهای حقوقی محتوا

رادیونمودار | دعواهای حقوقی محتوا