رادیو رشدینو فصل 3 - قسمت 6

رادیو رشدینو فصل 3 - قسمت 6

Update: 2019-05-19
Share

Description

اخبارینوی قسمت 6 از فصل 3 رادیو رشدینو رو با خبرهایی در مورد کافه بازار و مسابقه پست شروع می کنیم و تعداد کاربران پولی اکانت اسپاتیفای از 100 میلیون نفر گذشت.
نکاتینو بخش بعدی این قسمت هست که به موضوع ریفرال ها پرداخته میشه سهراب مستقیم هم در این بخش در رابطه با آزمایشاتی مبنی بر تنبیه در محل کار می پردازه.
حمزه قطبی نژاد مهمان اول این برنامه است.
در بخش آموزینو در مورد مدیر خوب حرف زده میشه.
مهمان دوم برنامه هم عادل طالبی است که در رابطه با نشر صحبت می کند.
Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

رادیو رشدینو فصل 3 - قسمت 6

رادیو رشدینو فصل 3 - قسمت 6