رادیو رشدینو فصل 4 - قسمت 06

رادیو رشدینو فصل 4 - قسمت 06

Update: 2020-04-111
Share

Description

اولین رادیو رشدینوی سال 99 را می شنوید.
در اخبارینوی این قسمت بیشتر به خبرهایی در دنیا و با موضوعیت کرونا پرداخته میشه و در حوزه ی بازی های رومیزی در این ایام هم خبرهایی منتشر شد.
نکاتینو و آنچه ما باید از ویروس کرونا یاد بگیریم و آموزینو هم از دیگر بخش های این قسمت هستند.
مهمانینو: لادن فتوحی (Market Insights Analyst | Hootsuite)
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

رادیو رشدینو فصل 4 - قسمت 06

رادیو رشدینو فصل 4 - قسمت 06