رادیو رشدینو فصل 4 - قسمت 20

رادیو رشدینو فصل 4 - قسمت 20

Update: 2020-07-2711
Share

Description

موسسه تحقیقاتی کانتار اخیرا لیست صد برند با ارزش جهان را در سال 2020 متشر کرد و بر اساس آن تویوتا با ارزش ترین برند خودروسازی جهان در سال 2020 شد.
در بخش نکاتینو هم به تأثیر ویروس کرونا بر بودجه ی تبلیغاتی بررسی میشه، در بخش آموزینو هم راجع به چهارچوب جذب توضیحاتی داده میشه.
مهمانینو: قاسم واحدی (موسس زینسی)
Comments (7)

Ramin A

آلمان از 19% شروع میشه. اطلاعاتم مال 3 روز پیشه

Aug 1st
Reply (3)

hamedpc

حتی اگه شنتوپلاس رایگان بشه حاضر نیستم استفاده کنم

Jul 29th
Reply (2)
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

رادیو رشدینو فصل 4 - قسمت 20

رادیو رشدینو فصل 4 - قسمت 20