راوی-قسمت17

راوی-قسمت17

Update: 2020-05-282
Share

Description

وجه تمایز ظالم و مظلوم همیشه روشن نیست و مجازات صرفا انسانیت را ارتقا نمیدهد.چه بسیار متفکرانی که بعد از اینکه مدتی مورد ازار و اذیت بودند و سپس به قدرت رسیدند تبدیل به انسانهای ظالم شدند. 

و هنوز بسیاری از آنها مایلند به حکومتهای ظالم کمک کنند...این داستان نوشته ی ها جین انتقادی ست بر انحطاط اخلاقی آنها...

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

راوی-قسمت17

راوی-قسمت17