راوی - قسمت29

راوی - قسمت29

Update: 2020-12-272
Share

Description

در قسمت29 پادکست راوی داستانی را روایت کردیم بنام خالد چاوانداز از بهمنیار نویسنده تاجیکستان .

چاوانداز به معنای بازیگران بزکشی ست . بزکشی یک بازی سنتی ست که در میام مردمان اسیای میانه از جمله افغانستان و تاجیکستان در بهار و پاییز برگزار میشود.در این بازی بز (گاهی گوساله) بین دو تیم سوارکاران (یا به صورت انفرادی) به رقابت گذاشته می‌شود و سوارکاران آن را از دایره‌ای در یک سر میدان بر می‌دارند و با بردن به سر دیگر میدان، دوباره به این دایره می‌اندازند تا امتیاز به دست آورند (یا خود بز را تصاحب کنند).

این داستان با لهجه تاجیکستانی روایت میشود و از مجله داستان و سفر انتخاب شده ست

معنای لغات استفاده شده در داستان:

چاوانداز : بازیگران بزکشی

لولی:بی حیا

کالخوز:مزرعه اشتراکی

دهه:روستا

کولچه کماج:نوعی خوراکی

قروت:کشک

گوشتقاق:گوشت خشک

سوف:یال

کرنگ:اسب سرخرنگ

پیکان سواران:شرکت کننده در بزکشی

جولان:تاخت و تاز

مسلوخ:گوسفند

تگ پا:زیرپا

تفسش:نفسش

پست نشد:کمتر نشد

خنک:بی مزه

ماتاتسیکل:موتورسیکل

کوربچه:تشکچه

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

راوی - قسمت29

راوی - قسمت29