شاخص کلیدی عملکرد-قسمت دوم

شاخص کلیدی عملکرد-قسمت دوم

Update: 2020-03-031
Share

Description

 
چطور یه داشبورد مدیریتی و مارکتینگی به درد بخور طراحی کنیم؟
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

کج فهمی در مورد شاخص کلیدی عملکرد و شاخص ها
شاخص چیه و اصلا شاخص کلیدی عملکرد چیه؟

ارتباط اهداف و شاخص کلیدی عملکرد

کارکرد اصلی شاخص کلیدی عملکرد، فهم درست استراتژی

ارتباط شاخص کلیدی عملکرد با مفاهیم لین استارتاپ

طراحی داشبورد
 
ابزار دیالوگ برای اجرای شاخص کلیدی عملکرد

ابزارهای اندازه گیری
〰〰〰〰〰

این گفتگوی فوق العاده مهم و فرامحتوایی را گوش جان دهید
Comments 
In Channel
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

شاخص کلیدی عملکرد-قسمت دوم

شاخص کلیدی عملکرد-قسمت دوم