Discoverبه راه بادیهشانزدهم شهریور 99
شانزدهم شهریور 99

شانزدهم شهریور 99

Update: 2020-09-065
Share

Description

دلتنگتم. چالش تنهایی و آشپزی، نیاز به حرف زدن و ساخت تنور گلی به همراه دستور چندین غذا با گندم.

Comments (1)

Zahra Mira

من پادکستهای شما رو گوش می کنم و خیلی دوست دارم ممنون که پادکست درست می کنید

Sep 27th
Reply
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

شانزدهم شهریور 99

شانزدهم شهریور 99

Ali Sekhavati