Discoverبه راه بادیهفنامنا - سیزدهم آذر 97
فنامنا - سیزدهم آذر 97

فنامنا - سیزدهم آذر 97

Update: 2018-12-042
Share

Description

انصراف از دانشگاه، زندگی با مادری که مثل همه مادرها نیست و مواجهه صادقانه و جسورانه با چالشهای بزرگ زندگی. گفتگویی اثرگذار و عمیق با شیما از اصفهان. و البته شکستن قواعد پادکست فنامنا.
Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

فنامنا - سیزدهم آذر 97

فنامنا - سیزدهم آذر 97

Ali Sekhavati