قسمت دوم - تعریف احترام

قسمت دوم - تعریف احترام

Update: 2022-01-082
Share

Description

در این قسمت از احترام و احترام گذاشتن می شنوید

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

قسمت دوم - تعریف احترام

قسمت دوم - تعریف احترام